Bugün neler oldu?

Genelge

Güncelleme Tarihi:

Genelge haberleri sayfasında Genelge hakkında son dakika haberler ve güncel bilgiler bulunmaktadır. Toplam 7725 Genelge haberi, videosu, fotoğrafı ve yazar yazısı yer almaktadır. Geçmişte ve bugün yeni yayımlanan son durum gelişmeleri ile pek çok haber sayfamızdan takip edilebilir.

Genelge, yasa ve yönetmeliklerin uygulamasına yol göstermek, dikkat çekmek, herhangi bir konuda aydınlatmak üzere ilgililere gönderilen yazı, sirküler ve tamim olarak adlandırılır. Genelge nedir? Genelge hakkında bilinmesi gerekenlerle ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

Genelge, pek çok konu hakkında yayınlanan yasa ve yönetmeliklerin nasıl uygulanacağı konusunda yol göstermek amacı ile ilgililer tarafından yayınlanmış olan kanuna göre daha detaylı içeriklere yer verilmiş olan bir yazıdır.

Genelge Nedir?

Her kurumun içinde belli bir konuda yapılacak olan mevzuat uygulamalarına açıklık getiren ve daha detaylı bir şekilde açıklayan, uygulamada görülen eksiklik ve aksaklıkların nasıl düzeltileceği hakkında yol gösteren, yanlış uygulamaları kaldırmaya yönelik ayrıntılara ilişkin genel emirleri içeren yazıya genelge denir. Aynı konu üzerinde tüm ilgililere aynı uygulamaların yürütülebilmesi için gönderilen bu genelde, yanlış ve farklı uygulamaların önüne geçer. Ülkemizde kamu düzeninin korunması, iş ve işlemlerin yürütülmesi için kanun, yönetmelik ve genelgelere göre her kurum hareket eder. Bu nedenle kısaca genelge, bir konu hakkında ilgisi olan herkese gönderilen bir yazıdır.

Genelge Hakkında Bilgiler

Genelge, uygulamada yasa, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasını sağlamak için yayınlandığı konu hakkında detaylı bilgi veren ve işin nasıl yürütülmesi hakkında şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklık getiren ve ilgili tüm makamlara gönderilen resmi yazıdır. Hiyerarşi bakımından genelgeler, yönetmelikten sonra gelen resmi yazılardır. Bu nedenle de yönetmeliğe bağlı olarak yayımlanır ve genelgede de bu yönetmeliğin hükümlerine açıklık getirilir. Bu sayede yönetmelik maddelerinin yanlış anlaşılarak, yanlış ya da farklı uygulamalara yol açması önlenir. Ülke genelinde bir konu üzerinde ortak tutum sağlanması ve aynı işlemlerin gerçekleştirilmesi genelge ile sağlanır. Kamu düzeninin sağlanması, kamu işlerinin yürütülmesi gibi faaliyetlerin açıklanmasında genelge önemli bir yer tutar.

Genelgenin Amacı Nedir?

Genelgenin asıl amacı, uygulamada birliği sağlamaktır. Genelge ile sistemde görülen eksik ve yanlış uygulamaların giderilmesi ve yanlış uygulamaların önlenmesi için doğru yolun gösterilmesi amaçlanır. Bu nedenle, genelge, konu ile ilgili tüm makam ve birimlere gönderilir.

Resmi Gazetede yayımlanan tüzük ve yönetmelikler dışında kalan tüm düzenleyici işlemler karar, tebliğ ve genelge ismi alır. Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulmamış olan yönetmeliklerin, genelgeler ve tebliğ değişikliklerinin ilgili olduğu bakanlığı bilgilendirmek amacı ile imzalanmasında düzenleyici ve denetleyici kurum başkanı yetkilidir. Bu sayede yönetmelikte neden bahsedildiği genelge ile açıklanmış ve farklı uygulamaların önüne geçilmiş olur. Bu sayede ülke genelinde bir konu için yapılması gereken ortak iş ve işlemler belirlenir. Bu sayede genelgede açıklanan maddeler ışığında da genel otorite ve kontrol sağlanmış oluyor.

Genelgenin Kökeni

Genelge, yaşantımızda sıkça kullanılan ve çok sık duyduğumuz sözcüklerden biridir. Hem sosyal yaşantımızda hem de gündelik yaşantımızın bir parçası haline gelen genelge sözcüğü uzun yıllardan beridir dilimizde kendine yer bulmuş sözcüklerden birisidir. Türk Dil Kurumu (TDK)'na göre farklı anlamları olan genelge sözcüğü, Türkçede tek başına ya da eş anlamlı kelimelerle birlikte de kullanılıyor.

Genelge, yönetmelikten sonra yayınlanan ve yönetmelikte tam olarak anlaşılmayan, kafa karışıklığına neden olan ve bu nedenle farklı uygulamalara yol açan maddeleri açıklamak için yayınlanan resmi bir yazıdır. Yönetmeliklerin maddelerine genelge ile açıklık getirilir. Ülkemizde çok sayıda genelge yayınlanıyor. Bu genelge ile ilgili makamlara ve birimlere iş ve işlemlerin nasıl yürütülmesi gerektiği net bir dil ile açıklanıyor. Yönetmelik ardından yayınlanan genelge, ülke genelinde farklı ve yanlış uygulamaların önüne geçilmesinde önemli bir yer tutuyor.

Genelge haberleri

DAHA FAZLA #GENELGE HABERLERİ

Genelge’a ait tüm site haberleri