Bugün neler oldu?

Mülakat

Mülâkat, herhangi bir sosyal konu ya da sorun üzerinde, uzman kişi ya da kişilerle yapılmış konuşmaları yansıtan yazı türü. Toplumun tamamını ya da bir kısmını ilgilendiren her alanda "görüşme" yapılabilir. Gazete ve dergilerde yayımlamak üzere yapılan mülâkatlar için daha çok röportaj sözcüğü kullanılır.

 

Mülakat haberleri

DAHA FAZLA #MÜLAKAT HABERLERİ

Mülakat’a ait tüm site haberleri