Bugün neler oldu?

Asgari ücret

Güncelleme Tarihi:

Asgari ücret haberleri sayfasında Asgari ücret hakkında son dakika haberler ve güncel bilgiler bulunmaktadır. Toplam 9954 Asgari ücret haberi, videosu, fotoğrafı ve yazar yazısı yer almaktadır. Geçmişte ve bugün yeni yayımlanan son durum gelişmeleri ile pek çok haber sayfamızdan takip edilebilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın öncülüğünde ve Asgari Ücret Komisyonu tarafından belirlenmiş olan yeni asgari ücret tutarı Resmi Gazete'de yayınlanır ve yürürlüğe girer. Yayınlandığı ayı takip etmiş olan aydan itibaren tüm işkolları ve işçiler için geçerlidir

Asgari ücret nedir?

Asgari ücretin anlamı bir kişinin en temel ihtiyaçları olarak sayılabilecek olan, beslenmek, barınmak, giyim, ısınmak, ulaşım gibi ihtiyaçlarının karşılamasına yetecek biçimde düzenlenen, bir çalışana verilebilecek olan en düşük ücret anlamına gelmektedir. Devletin, belirli temsilcilerin katılımı ile her sene güncellemiş olduğu asgari ücret tutarı ülkede hangi iş kolunda ve de hangi yasaya tabi olursa olsun, bir çalışana verilebilecek en düşük maaşı temsil eder. Bir çalışana devlet tarafından belirlenmiş olan asgari ücretin altında bir ücret ödenmesi söz konusu olamaz.

Asgari ücret nasıl belirlenir?

Asgari ücrete yönelik olarak temel esaslar 01.08.2004 tarihli ve 25540 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Asgari Ücret Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır. Bu yönetmelikte;

Yönetmeliğin Amacı, Kapsamı, Dayanağı ve Tanımları

Ücretin Belirlenmesine İlişkin İlkeler ve Esaslar

Komisyonun Kuruluşu, Görevleri, Yetkileri ve Sorumluluğu

 Ücretin Yürürlüğü, İşveren Kişinin Sorumluluğu, İşçi ve İşveren Temsilcilerinde Aranmış Olan Nitelikler

 başlıkları ile asgari ücrete dair tüm detaylara yer verilmiştir.

 Asgari ücret, ilgili yönetmelikte de belirtilmiş olduğu gibi sadece 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak iş kollarını veya çalışanları değil, her türlü işçinin çalışmış olduğu, tüm iş kollarını kapsar.

 Asgari ücret günlük olarak belirlenir. Belirlenmiş olan günlük tutarlar üzerinden saat başına, parça başına, haftalık, aylık veya işin miktarına göre yapılan ücret ödemesi ile ayarlanır.

Asgari ücreti, Asgari Ücret Komisyonu belirler. Komisyon ise her sene toplanarak belirli kriterler çerçevesinde bir sonraki yılın asgari ücret tutarlarını belirler. Asgari Ücret Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın tespit etiği üyelerden birinin başkanlığında gerçekleşir.

Komisyonun asgari ücreti belirlerken, ülkenin içinde bulunmuş olduğu sosyal ve ekonomik durumları, ücretliler geçinme indeksleri, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, fiili şekilde ödenmekte olan ücretlerin genel durumlarını ve geçim şartlarını göz önünde bulundururlar. Bunlarla birlikte komisyon, ücretin belirlenmesinde konu ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, üniversitelerle işbirliği yapabilir, işçi ve işveren kuruluşlarının da bu konulardaki öneri ve görüşlerini alabilir. Bunun haricinde Komisyon, gerektiği zaman uzman kişilerin bilgisine başvurur.

Asgari Ücret Komisyonu’nun tüm görüşmeler ve çalışmaları gizlidir. Başkan, üye ve raportörler ile bu maddenin kapsamına girecek kişi ve kuruluşlar bu görevleri dolayısı ile öğrenmiş oldukları her türlü bilgileri ve belgeleri gizlemekle yükümlüdürler.

Asgari Ücret Ne Kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda hükümet ve işveren heyetlerinin oy çokluğuyla yeni rakam brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Asgari Ücret Ne Zaman ve Nasıl Uygulanır?

Asgari ücret bir işçiye verilebilecek olan en düşük ücreti ifade etmektedir. Buna göre çalıştığı işkolu hangi iş kolu olursa olsun bir işçiye asgari ücretten daha düşük bir ücret ödenmesi yasalara aykırıdır. İşçi ile yapılmış olan iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesinde bu ifadelerin aksine bir hüküm eklenememektedir. Çalışanlara yapılan ek ödemeler, sosyal yardımlar gibi bazı sebepler ile asgari ücretten kesintiler yapılamaz.

Asgari ücret haberleri

DAHA FAZLA #ASGARİ ÜCRET HABERLERİ

Asgari ücret’a ait tüm site haberleri