Bugün neler oldu?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Güncelleme Tarihi:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü haberleri sayfasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hakkında son dakika haberler ve güncel bilgiler bulunmaktadır. Toplam 1110 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü haberi, videosu, fotoğrafı ve yazar yazısı yer almaktadır. Geçmişte ve bugün yeni yayımlanan son durum gelişmeleri ile pek çok haber sayfamızdan takip edilebilir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı resmi bir kurumdur.

Türkiye'de ilk tapu oluşumunun 21 Mayıs 1847 yılında Mahmut Esat Efendi tarafından "Defterhane-i Amire Kalemi" adı altında ve taşınmaz mallara ait işlemlerin yapılması amacıyla kurulmasının ardından kurum, "Defterhane-i Hakani Emaneti" "Defter Eminliği" ve "Defterhane-i Hakani Nezareti" gibi değişik adlar altında etkinlik gösterdi. Cumhuriyetin ilanından sonra oluşturulan 1924 yılında Tapu Umum Müdürlüğü Teşkilatı'na dahil edilen ilk kurum, 29 Mayıs 1936 tarihinde bugünkü adını alarak, Maliye Bakanlığına bağlı hale getirildi. 1939 yılında denetimi Adalet Bakanlığı'na aktarılan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 1951 yılı Ağustos'unda Başbakanlığa bağlandı. 2002 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na bağlı haline getirilen kurum, son olarak 2011 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlanmıştır. Yasalarla belirlenmiş olan; taşınmaz mallarla ilgili akitler ve her türlü tescil işlemini yapmak, tapu sicillerinin düzenlenmesi için temel prensipleri tespit etmek, tesis kadastrosu yaparak, taşınmazların hukuki ve teknik durumlarını belirlemek ve bunları güncel tutmak gibi görevlerle ilgilenmektedir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü haberleri

DAHA FAZLA #TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HABERLERİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’a ait tüm site haberleri