GeriHamilelikte Sağlık Riskli Gebelik Durumları
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Hürriyet Twitter
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Riskli Gebelik Durumları

Riskli Gebelik Durumları

Gebelik öncesi bile bir etken olabilir.

Riskli gebelik, anne, fetüs veya yenidoğanda doğumdan önce veya sonra morbidite (hastalıklı olma) ve/veya mortalite (ölüm) riskinin genel gebe popülasyonundan daha yüksek olduğu durumlar “yüksek riskli” olarak tanımlanan durumları kapsıyor. Özellikle kan uyuşmazlığı, ilaç kullanımı, gebeliğe bağlı diyabet, gebelik öncesi diyabet, gebelik zehirlenmesi, erken doğum, çoğul gebelikler, düşükler, sigara kullanımı, genç yaş gebelikleri söz konusu olduğunda riskli gebelik kapsamında ele almak mümkün.

Gebeliğin 18-23. haftalarında yapılan detaylı fetal ultrasonografik inceleme ile bebeğin dış ve iç anatomisinin değerlendirilebildiğine ve doğumdaki ağır yapısal anomalilerin önemli bir kısmının saptanabildiğine değinen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Derya Eroğlu, ayrıca kromozom anomalileri ile ilişkilendirilmiş ultrason belirteçleri saptanarak da yüksek risk taşıyan gebelerin belirlenebildiğini kaydediyor.

“Gebeliğin 11-14. haftalarında yapılan ense kalınlığı ölçümü ve ikili test kromozom anomalisi, bazı sendromlar, doğumsal kalp hastalıkları ve ikiz gebeliklerdeki bazı sorunlar için olası riski önceden belirleyebiliyor. Yüksek riskli hamilelere tanı koymak için bazı durumlarda koryon villus örneklemesi (plasentadan örnek alınması), amniyosentez (bebeğin içinde bulunduğu kesedeki sudan örnek alınması) veya kordosentez (bebeğin kordonundan kan alınması) gibi girişimler yapılması gerekebiliyor.” Açıklaması ile gebeliğin ilk haftalarına ilişkin risk faktörlerine değinen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Derya Eroğlu, riskli gebelikleri alt alta sıralıyor:

Yüksek Risk Oluşturan Durumlar

* Gebelik öncesinde dahili problem (şeker hastalığı, tiroid hastalığı, yüksek tansiyon gibi)

* Gebelikte ilaç veya alkol kullanımı, radyasyona maruz kalma

* Çoğul gebelikler

* Ailede kalıtsal hastalık varlığı

* İleri anne yaşı

* Doğumsal anomalili (özürlü) bebek doğurma öyküsü

* Bebekte gelişme geriliği saptanması

* Erken doğum öyküsü

* Tekrarlayan düşükler

* Önceki gebelikte preeklampsi/eklampsi (gebelik zehirlenmesi) öyküsü

* Kromozomal anomalili bebek taşıma riskinin yüksek olduğu durumlar

* Down sendromu (mongolizm) tarama testlerinde yüksek risk

* Daha önceden kromozomal anomalili bebek doğurma öyküsü 

HAFTA HAFTA GEBELİK

False