GeriEtkinlikler Kent Üzerine Bir Sergi
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Kent Üzerine Bir Sergi

Kent Üzerine Bir Sergi

ALANistanbul-I'den muhteşem bir sergi daha!

ALANistanbul-I’den “La Production de L’Espace: Kent Üzerine Bir Sergi” isimli sergi, ziyaretçileriyle buluşuyor.

Murat Germen, Ceren Oykut ve Müge Bilgin’in çalışmalarından oluşacak olan sergi, 17 Şubat - 11 Mart 2011 tarihleri arasında ALANistanbul-I de görülebilir.

Günümüz çağdaş sanatının kent üzerine iki ayrı tarzda yaklaşımı göze çarpar. Birincisi kentlileşmiş sınıfların ideolojisine uygun bir resim diline açılır. Bu kentsel imgelemin estetize edilerek fetişleştirildiği, modern sanatın “çığlık”ından epey uzaklaşarak dekorlaşmış bir görsel zevk nesnesine tekabül eder.

Diğer yol ise tam tersi bir strateji ile kente gerçekliğin coğrafyası olarak ele alarak, kentin sosyal “durum”una doğru yönelmektedir. Bu yönelimin karşılığı ise sanatı düşünsel bir şema içine sıkıştırma tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Peki, kentin sanatsal pratiklere imge düzleminde konu olduğu noktada 3. bir yol, yeni bir bakış söz konusu olabilir mi? Çağdaş estetiğin duyumsal potansiyellerinden vazgeçmeden, güncel bir sanatsal üretim mümkün müdür? “La Production de L’Espace: Kent Üzerine Bir Sergi” farklı tarzlarda çalışmalar yapan üç sanatçının bu bağlamda yeni bir kanal açtığı bir sergi projesidir. Kentin çokluğu, sanatın eşsiz yeni bir estetiğe açılabileceği potansiyelleri taşır ve bu sergi bu iddia ile ortaya çıkmıştır.

www.alanistanbul.com

False