10 adımda okullarda şiddete son

Öğrencisi tarafından öldürülen İbrahim Oktugan’ın kaybı ile eğitim dünyası yasta. Hayatımızın her alanında yaşanan şiddetle ilgili araştırmalar yapan İstanbul Kültür Üniversitesi Kriminoloji ve Şiddeti Önleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Münevver Mertoğlu, okullarda alınabilecek önlemleri anlattı...

Haberin Devamı

Uzmanlar evde, sokakta, hastanede, okulda kısacası yaşamın her alanında  gittikçe artan şiddetin birçok nedeni olduğu görüşünde. Bu yaşta bir genç nasıl oluyor da bir caniye  dönüşüyor? Silaha kolaylıkla nasıl ulaşıyor? Bu aşamaya gelinceye kadar ailesi bunu nasıl önleyemiyor? Bu soruların cevabı aranırken uzmanlar da şımartılan, her istediği yerine getirilen, hep arkası toplanan çocukların okul çağında yüzeye çıkan sıkıntılarını çözmede eğitimcilerin ailelerden yeterince destek göremediğini dile getiriyor.

10 adımda okullarda şiddete son

EN ÇOK ERGENLİKTE

Uzun yıllar okullarda müfettişlik yapan, İstanbul Teftiş Kurulu Başkanlığı görevinde bulunan şimdi de şiddetle ilgili araştırmalar yapan İstanbul Kültür Üniversitesi Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Kriminoloji ve Şiddeti Önleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Münevver Mertoğlu ile bu durumu konuştum. Doç. Dr. Mertoğlu, “Yapılan araştırmalar, şiddet ve saldırganlık içeren davranışların en çok ergenlik döneminde görüldüğünü gösteriyor. Çocuk ve ergenlerde görülen şiddet davranışlarının aileden, gelişim özelliklerinden veya okuldan kaynaklanan pek çok nedeni olabilir. Ve bu nedenler muhtemelen anne karnından  başlayıp ergenliğin bitimine kadar devam eden süreç boyunca oluşmuştur” diyor, tüm sorunların çözümünü öğretmen ve yöneticilerden beklemenin haksızlık olduğunu vurguluyor ve alınması gereken önlemleri madde madde sıralıyor.

Haberin Devamı

BU EĞİTİMLER ALINMALI

Şiddet davranışlarının önlenmesinde, öğrencilere alan uzmanları tarafından amacına uygun olarak verilecek eğitimler, öfke ve şiddet içerikli davranışların önlenmesinde etkin bir rol oynar. Bu konuda alınması gereken eğitimler şunlar:

  • Atılganlık eğitimi
  • Kişiler arası sorun çözme becerileri eğitimi
  • Etkili iletişim becerileri eğitimi
  • Empati eğitimi
  • Öfke kontrolü eğitimi
  • Yaratıcı drama ile çatışma ve kriz yönetimi eğitimi.

OKUL VE AİLE EL ELE VERMELİ

1-Evde de okulda da çocuklar için sevgi ve güven ortamı sağlanmalı

2-Şiddetsiz iletişim ve demokratik bir ortam oluşturulmalı

3-Şiddet içeren davranışların nedenleri anlaşılmaya çalışılmalı ve çözümüne yardımcı olunmalı

Haberin Devamı

4-‘Kaybedecek bir şeyi olmama duygusu’, çevresine, başkalarına ve kendilerine zarar verme davranışlarını arttırabilir. Böyle hisseden çocukları fark etmek için okul ve aile işbirliği içinde olmalı

5-Özellikle ergenlerin gelişim özellikleri ve sorun olan davranışlarının çözümü konusunda anne-baba, öğretmen ve yöneticilere destek verilmeli

6-Çocukların kendilerini okula ait hissetmelerini sağlayacak sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenmeli

7-Öğretim yılı başında ve sonrasında çocukların uyması gereken kurallar ve yaptırımlar, gerekçeleriyle birlikte öğrencilere ve velilere net bir şekilde anlatılmalı, hatta bu içerikte bir broşür hazırlanmalı

Haberin Devamı

8-Adli yönden ceza sorumluluğu olmayan yaştaki çocuklara, (12 yaş altı ve 12-15) disiplin cezası verilirken, onların psikolojik ve sosyal gelişimleriyle akademik başarılarının olumsuz etkilenmemesine özen gösterilmeli, çocuğun yüksek yararı ilkesine uygun davranılmalı

9-Öğrencilerin akademik başarılarını arttıracak önlemler alınmalı, aynı zamanda eğlenmelerini sağlayacak bir ortam hazırlanmalı

10-Evde ve okulda bazen anne baba, öğretmen ve rehber öğretmen desteğini aşan şiddet sorunları yaşanabilir. Böyle durumlarda psikolog, psikiyatrist hatta nörolog desteği sağlanmalı.

SALDIRGANLIĞIN NEDENLERİ

AİLEDEN KAYNAKLANAN 

∆ Özellikle 0-6 yaş arasında olmak üzere çocukların sevgisiz ve güvensiz ortamda yetişmesi

Haberin Devamı

∆ Çocukların evde şiddete maruz kalmaları ya da başkalarına yönelik şiddete tanıklık etmeleri

∆ Temel ihtiyaçların karşılanmaması nedeniyle çocukta engellenmişlik duygusunun gelişmesi

∆ Beslenme yetersizlikleri

∆ Hamilelik döneminde annelerin sigara, alkol ve uyuşturucu kullanmaları.

OKULDAN KAYNAKLANAN

∆ Okulda çocukların kendilerini güvende hissetmemeleri

∆ Sevgi, ilgi ve şefkat ihtiyaçlarının karşılanmaması

∆ Kendilerini okula ait hissetmemeleri

∆ Düşük akademik başarı, düşük benlik algısı

Okul kaynaklarının, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yetersiz olması, fiziksel koşulların yetersizliği, temizlik ve düzendeki aksaklıklar.

Yazarın Tüm Yazıları