Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin ekonomiye ve topluma katkıları

Türkiye, son yıllarda uluslararası öğrencilerin sayısını artırmak ve bu öğrencilerin ekonomiye, ticarete, politikaya ve topluma katkısını artırmak konusunda önemli adımlar atıyor.

Haberin Devamı

Uluslararası öğrenciler, Türk ekonomisine doğrudan ve dolaylı olarak büyük katkılarda bulunurken, aynı zamanda stratejik bir role sahip. Hizmet ihracatının alt kalemlerinden biri olan eğitim sektörü tüm dünyada 300 milyar dolardan fazla bir büyüklüğe ulaşmış durumda. Dünyada 7 trilyon dolar seviyesinde olan hizmet ihracatı içerisinde eğitim sektörünün payı yüzde 4.2 seviyesinde. Hizmet ihracatının Türkiye’de ulaştığı rakam ise an itibarıyla 89 milyar dolar, muhtemelen yıl sonunda bu rakamın 100 milyar dolar seviyesine çıkması bekleniyor.

Türkiye, son yıllarda uluslararası öğrencilerin sayısını artırmak ve bu öğrencilerin ekonomiye, ticarete, politikaya ve topluma katkısını artırmak konusunda önemli adımlar atıyor. Türkiye, bu büyüleyici pazardan payını almak ve eğitim kurumlarını daha da geliştirmek için büyük fırsatlara sahip bir ülke.

Haberin Devamı

Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin ekonomiye ve topluma katkıları

Günümüzde hem yerel hem de uluslararası düzeyde eğitim kurumlarımız yüksek kalitede eğitim ve çeşitli olanaklar sunarak Türkiye’nin eğitimdeki yıldızının parlamasına katkıda bulunuyorlar. Özellikle, uluslararası öğrencilerin Türkiye’de yüksek öğretimdeki artan rolü, Türkiye’nin bu alandaki büyümesine yönelik önemli bir faktör haline gelmiştir. Türkiye’nin eğitim sektöründeki bu yükselişi, ülkemizin uluslararası arenada daha fazla tanınmasına ve küresel ekonomiye daha fazla katkıda bulunmasına da olanak tanıyor. Uluslararası öğrenciler, kültürlerini paylaşmanın yanı sıra Türk eğitimini deneyimlerken Türkiye’nin küresel arenada daha fazla ağırlığa sahip olmasına da katkı sağlıyorlar. Bu sadece Türkiye için değil, aynı zamanda tüm dünya için bir kazançtır.

DÜNYANIN İLK 8 ÜLKESİNİN  ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SAYILARI VE KAZANÇLARI

 1. Amerika Birleşik Devletleri
• Uluslararası Öğrenci Sayısı: 1.095.299
• Kazançlar (Milyar Dolar): 45.3
2. Avustralya
• Uluslararası Öğrenci Sayısı: 871.216
• Kazançlar (Milyar Dolar): 28.6
3. Birleşik Krallık
• Uluslararası Öğrenci Sayısı: 531.495
• Kazançlar (Milyar Dolar): 23.3
4. Kanada
• Uluslararası Öğrenci Sayısı: 642.480
• Kazançlar (Milyar Dolar): 21.6
5. Almanya
• Uluslararası Öğrenci Sayısı: 396.736
• Kazançlar (Milyar Dolar): 15.9
6. Fransa
• Uluslararası Öğrenci Sayısı: 343.916
• Kazançlar (Milyar Dolar): 13.3
7. Japonya
• Uluslararası Öğrenci Sayısı: 369.031
• Kazançlar (Milyar Dolar): 8.2
8. Hollanda
• Uluslararası Öğrenci Sayısı: 122.000
• Kazançlar (Milyar Dolar): 5.2

Haberin Devamı

2022’de 260 bin 289 olan Türkiye’deki uluslararası öğrenci sayısı, 2023 yılı rakamıyla 301 bin 694’e yükseldi. Uluslararası öğrenciden elde edilen gelir ise 1.5 milyar dolar seviyesinde. Bu rakam yukarıdaki tabloda yer alan ülke gelirleri gibi direkt yani eğitimden elde edilen gelir. Bu rakama öğrencilerin Türkiye içindeki konaklama, yeme içme vb. gibi faaliyetler sonucu oluşturdukları 1.5 milyar dolar yaşam maliyetlerini eklediğimizde 3 milyar dolarlık bir rakama ulaşıyoruz.

 

TÜRKİYE’NİN GELİRİ NASIL ARTAR?

Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin ekonomiye ve topluma katkıları

 Bu konu hakkında görüşlerini aldığımız StudyinTurkey.com Direktörü Caner Otrakçı, Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin ekonomiye ve topluma katkılarını şu şekilde özetledi:

Haberin Devamı

“Uluslararası öğrenciler, Türk ekonomisine önemli bir canlılık getiriyorlar. Öncelikle, yarattıkları gelirle üniversitelerimizin mali sağlamlığını artırıyorlar. Bu öğrenciler ayrıca yerel ekonomiye doğrudan katkıda bulunuyorlar. Konaklama, gıda, ulaşım ve daha birçok sektörde harcama yaparak yerel işletmelere ekonomik destek sağlıyorlar. Ayrıca, mezun olduktan sonra Türkiye’de ülkemizin iş gücüne önemli katkılar sunuyor. Hatta birçok uluslararası öğrenci daha okurken şirket kurup kendi ülkesi ile Türkiye arasında ticari faaliyetlere başlıyor, ülkemize ihracat geliri oluşturuyorlar. Mezun olup ülkelerine dönenlerin de aklında hep Türkiye oluyor. Ülkemizde yaşadıkları üniversite yılları ve Türk toplumunun yabancı öğrenciye olan sempatisi onların hayatlarında unutulmaz bir yere sahip oluyor. Bu sebeple Türkiye mezunu olan bu gençler dünyanın dört bir yanında birer Türkiye Gönüllüsü olarak her kademede karşımıza çıkabiliyorlar.”

* * *

Haberin Devamı

Uluslararası öğrenciler aynı zamanda kültürel ve diplomatik ilişkilerin gelişmesine de katkıda bulunuyorlar. Bu, zaman zaman Türkiye ile diğer ülkeler arasında daha sıkı bağlar kurulmasına ve ticaret anlaşmalarının kolaylaştırılmasına yardımcı olabiliyor. StudyinTurkey.com Direktörü Caner Otrakçı’nın da ifade ettiği gibi Türkiye’den mezun olan uluslararası öğrenciler, Türk ürünlerini ve hizmetlerini kendi ülkelerinde tanıtarak Türk ihracatına katkı sağlamanın yanında toplumun daha açık fikirli ve küresel bir bakış açısına sahip olmasına da katkıda bulunurlar.

* * *

Caner Otrakçı’ya şu soruyu da yönelttim:

* Rakamlara bakınca anlıyoruz ki daha gidilecek çok yolumuz var. Peki uluslararası öğrenci geliri anlamında Türkiye’nin; Hollanda’yı, Fransa’yı, İngiltere’yi yakalaması hatta geçmesi mümkün olabilir mi?

Haberin Devamı

“Elbette olabilir. Bunun için bugünkünden daha fazla performans sergilemek, kurumlar arası iletişimi güçlendirmek ve uluslararası eğitimin önündeki görünmez bariyerleri kaldırmak gerekiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yılda birkaç kez uluslararası öğrencilerle bir araya geliyor ve bu konunun Türkiye için ne kadar önemli bir konu olduğunu tüm kamuoyuna anlatıyor. Ancak konuyla ilgili birçok kurumumuz ne yazık ki Cumhurbaşkanı’nın bu heyecanından çok uzaktalar. Öte yandan bu dönemde akademiyi de oldukça iyi bilen bir ismin yani Prof. Dr. Ömer Bolat’ın Ticaret Bakanı olması, uluslararası öğrenci konusu için bir fırsat diye düşünüp umutlanabiliriz. Özellikle sessiz durumdaki Devlet üniversitelerimizin bu konuya önem vermeleri hem öğrenci sayılarında hem de hizmet ihracatı gelirimizde kayda değer bir artışı da beraberinde getirecektir.

Ülke olarak, dünya çapında tanınan üniversitelerimiz, kaliteli eğitim programları ve öğrencilere sunduğumuz desteklerle uluslararası öğrencilerin ilgisini çekiyoruz. Ayrıca, uluslararası öğrencilere konaklama, vize süreçleri ve burs olanakları gibi konularda kolaylık sağlıyoruz. Türkiye, eğitimde yükselme potansiyeli ile uluslararası öğrenci pazarında daha fazla büyümeyi hedefliyor. Uluslararası öğrencilere daha fazla burs olanakları sunarak, Türkiye’de yüksek öğrenim yapmayı düşünen başarılı öğrenciler için mali engelleri azaltabiliriz. Ayrıca, bu öğrencilere mezun olduktan sonra Türkiye’de iş bulma imkânları sunarak onların Türk ekonomisine daha fazla katkıda bulunmalarını sağlayabiliriz. İnovasyon ve araştırma projelerine daha fazla katılımı teşvik etmemiz gerekiyor. Sayıları 300 bini aşan uluslararası öğrencilerimizin her birini birer gönüllü Türkiye elçisi olarak Türkiye’nin gerek jeopolitik gerekse dünya üzerinde özellikle de Müslüman coğrafyadaki lider konumunu güçlendirmede daha fazla kullanmamız gerekiyor. Özellikle son yıllarda gelişen Türk film ve dizi sektörünün de tanıtım tarafına yaptığı pozitif katkıyı da katalizör olarak kullanarak daha fazla coğrafyaya ve ülkeye erişip dünyanın yetenekli beyinlerini Türk yüksek öğretimi ve iş dünyasına kazandırmak için hep birlikte çalışmamız gerekiyor.”

* * *

Sevgili Caner Otrakçı’ya değerli bilgileri için teşekkür ediyorum.

 

GÜNÜN SÖZÜ

“Eğitim; iyi niyetleri, iyi sonuçlara çevirir.”

(Berry)

 

EĞİTİMDEN, BİLİMDEN, BAŞÖĞRETMEN’İN İZİNDEN AYRILMADIĞINIZ AYDINLIK GÜNLERİNİZ OLSUN.

 

 

Yazarın Tüm Yazıları