Küresel bir endişe: STEM akademik performansında cinsiyet eşitsizlikleri

Teknoloji ve inovasyonun yönlendirdiği, sürekli gelişen bir dünyada, STEM (Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) eğitiminin önemi göz ardı edilemez.

Haberin Devamı

Bununla birlikte öneminin giderek daha fazla tanınmasına rağmen, kalıcı bir sorun var; STEM akademik performansında cinsiyet eşitsizlikleri. Son araştırmalar ve veriler, bu eşitsizlikleri ele almak ve daha eşitlikçi bir eğitim ortamı yaratmak için uyumlu çabalara duyulan ihtiyacı vurgulayarak, bu sorunun boyutuna ışık tutuyor.

MEVCUT MANZARA

Küresel olarak STEM alanlarındaki cinsiyet dengesizlikleri, çeşitli akademik düzeylerde devam etmektedir. UNESCO tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, kadınlar birçok ülkede STEM yüksek öğretim programlarında önemli ölçüde yetersiz temsil ediliyor ve bu kayıtlı öğrencilerin yalnızca yüzde 35’ini oluşturuyor. Bu eşitsizlik genellikle erken yaşta başlıyor ve yüksek öğrenim boyunca ve iş gücüne kadar devam ediyor.

Haberin Devamı

Küresel bir endişe: STEM akademik performansında cinsiyet eşitsizlikleri

ERKEN EĞİTİM: EŞİTSİZLİKLERİN TEMELİ

STEM eğitimindeki cinsiyet eşitsizliklerinin temeli, erken çocukluk deneyimlerine kadar izlenebilir. Cinsiyet rollerine ilişkin stereotipler ve ön yargılar, çocukların ilgi alanları ve faaliyetleri hakkında yaptıkları seçimleri etkileyebilir. “Child Development” dergisinde yayınlanan bir araştırma, kızların daha altı yaşında yüksek zekâyı erkeklerle ilişkilendirmeye başladıklarını ve bunun da matematik gibi zorlu konuları takip etme cesaretlerini kırdığını ortaya çıkardı.

ORTA ÖĞRETİM VE ÖTESİ

Öğrenciler orta öğretime ilerledikçe, STEM alanlarındaki cinsiyet farkı daha belirgin hale geliyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) bir raporu, gelişmiş ülkelerdeki 15 yaşındaki kızların yalnızca yüzde 2’sinin, erkeklerin ise yüzde 17’sinin mühendislik alanında kariyer yapmayı düşündüğünü vurguladı. Bu eşitsizlik, kadınların genellikle STEM ana dallarında yeterince temsil edilmediği yüksek öğretimde de devam ediyor.

STEM ALANINDA KADINLARIN KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR

STEM akademik performansındaki cinsiyet eşitsizliklerine, çeşitli faktörler katkıda bulunur. Temel zorluklardan biri, bu alanlarda kadın rol modellerin ve mentorların olmamasıdır. Ulusal Kadın ve Bilgi Teknolojileri Merkezi (NCWIT) tarafından hazırlanan bir rapor, kadın akıl hocaları olan kadınların STEM çalışmalarına karşı olumlu bir tutuma sahip olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Ek olarak, bilinçsiz ön yargı ve klişeler, eğitimcilerin STEM sınıflarındaki kız öğrencileri algılama şeklini de etkileyebilir. Cornell Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, hem erkek hem de kadın öğretim üyelerinin, erkek öğrencileri kadın meslektaşlarına kıyasla daha yetkin ve daha yüksek maaşları hak eden kişiler olarak değerlendirme olasılıklarının daha yüksek olduğunu buldu.

Haberin Devamı

Küresel bir endişe: STEM akademik performansında cinsiyet eşitsizlikleri

DEĞİŞİME YÖNELİK ÇABALAR

Bu eşitsizlikleri ele almanın aciliyetini kabul ederek, STEM eğitiminde toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmeyi amaçlayan girişimler, küresel olarak ilgi görmüştür. Birleşmiş Milletler’in ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’, eğitimde, özellikle STEM alanlarında cinsiyet eşitliğini sağlamanın önemini vurgulamaktadır. İsveç ve Norveç gibi ülkeler, STEM’de kadın temsilini arttırmaya yönelik politikalar uygulamış, bu da diğer ülkelere kıyasla bu alanlarda daha yüksek oranda kadınla sonuçlanmıştır. Ayrıca, çeşitli kuruluşlar, STEM eğitimi ve kariyerlerini takip eden kadınlara kaynak ve destek sağlamak için çalışmaktadır. Girls Who Code, Technovation ve Million Women Mentors gibi programlar, mentorluk, kodlama atölyeleri ve ağ oluşturma fırsatları sunarak cinsiyetler arası uçurumu kapatmayı amaçlıyor.

Haberin Devamı

AÇIĞI KAPATMAK: GELECEK BEKLENTİLERİ

STEM akademik performansında toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmanın yolu, çok yönlü çabalar gerektirir. Genç kızları erken yaşlardan itibaren STEM’e olan ilgilerini keşfetmeye teşvik etmek, klişelere ve ön yargılara meydan okumaya yardımcı olabilir. Daha çeşitli ve kapsayıcı eğitim ortamları sağlamak, kız öğrenciler arasında aidiyet ve güven duygusuna katkıda bulunabilir. Yani yemek yapmayı öğretmek, evdeki abilerine hatta erkek kardeşlerine hizmet ettirtmek şüphesiz işe yaramayacaktır. Ayrıca, kurumlar ve eğitimciler bilinçsiz ön yargıları aktif olarak ele almalı ve tüm öğrenciler için eşit fırsatlar sağlamalıdır. Müfredat tasarımına ve öğretim yöntemlerine farklı bakış açılarını dahil etmek, daha kapsayıcı bir öğrenme deneyimi yaratabilir. Sonuç olarak, STEM akademik performansındaki cinsiyet eşitsizlikleri, dikkat ve eylem gerektiren acil bir küresel endişedir. Son araştırmalar ve veriler, genellikle erken çocukluk döneminde başlayan ve yüksek öğrenim boyunca devam eden bu dengesizliklerin boyutlarını ortaya koymaktadır. Basmakalıplara meydan okuma, mentorluk sağlama ve kapsayıcı öğrenme ortamları yaratma çabaları, boşluğu kapatmaya yönelik önemli adımlardır. Eğitimciler, politikacılar ve genel olarak toplum birlikte çalışarak STEM alanlarında daha eşitlikçi ve yenilikçi bir geleceğin yolunu açabilir.

Haberin Devamı

 Günün Sözü: “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.” (Mustafa Kemal Atatürk)

EĞİTİMDEN, BİLİMDEN, BAŞÖĞRETMEN'İN İZİNDEN AYRILMADIĞINIZ AYDINLIK GÜNLERİNİZ OLSUN.

Yazarın Tüm Yazıları