Kıdem tazminatında bardağın dolu ve boş tarafları

PAZARTESİ günü, “Yeni Kıdem Tazminatı Taslağı”nı açıkladığımızdan bu yana, Türkiye kıdem tazminatı konusunu tartışıyor.

Haberin Devamı

Özellikle,Yeni tasarı ile işçi ve işveren açısından ortaya çıkabilecek, olumlu ve olumsuz sonuçlar merak ediliyor.

BARDAĞIN DOLU TARAFI

1) Hak kaybı Sona Eriyor:

Mevcut uygulamada; doğum, istifa, başka işe geçme gibi nedenlerle işten ayrılanların, kıdem tazminatı yönünden hak kaybı oluyordu.

Yeni sistemde, hak kaybı sona erecek. Kıdem tazminatı bir havuzda (Emeklilik Gözetim Merkezi’nde) toplanacak. İşçi bir gün dahi çalışsa, kıdem hakkı doğacak.

2) Ev Alanlara Tazminatın Yarısının Ödeneceği:

Pazartesi günü de yazdığımız gibi, “ev alanlara” (hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısına bakılmadan), hak ettiği kıdem tazminatı ve getirisinin “yarısı” ödenecek.

Bu iyi ancak, yarısı yerine “tamamı ödenebilse” daha anlamlı olurdu.

3) İşverenin Zor Durumda Olmasının Tazminat Ödenmesini Etkilemeyeceği:

Mevcut sistemde, işveren zor durumda olması, iflas etmesi ya da tasfiyeye girmesi durumlarında, kıdem tazminatının ödenmesi tehlikeye giriyordu.

Yeni sistemde, kıdem tazminatının ödemede muhatap işveren olmuyor. Tazminatlar ortak bir fonda toplanacak ve paraya devlet güvencesi verilecek.

4) Herkes Kıdem Tazminatı Alabilecek:

Mevcut sistemde, 100 çalışanın yaklaşık 10’u kıdem tazminatı alabiliyordu. 90’ı belli bir süre çalışıp, çeşitli nedenlerle işten ayrıldıklarından, kıdem tazminatı alamıyorlardı.

Yeni sistemde, tazminatlar bir havuzda toplanacağından, kimsenin kıdem tazminatı kaybı olmayacak.

Haberin Devamı

BARDAĞIN BOŞ TARAFI

1) Kıdem Tazminatı Her Yıl İçin Yarıya İniyor:

Mevcut uygulamada, kıdem tazminatı; “en son brüt ücret X hizmet süresi “şeklinde hesaplanıyor.

Yeni sistemde, aylık brüt ücretin yüzde 4’ü esas alınacağı için; “4x12 ay = 48” yani her yıl için aylık brüt ücretin yüzde 48’i oranında kıdem tazminatı, çalışma süresi ile çarpılacak.

Özetle, brüt ücretin tamamı değil, yüzde 48’i esas alınacak. Her yıla karşılık gelen kıdem tazminatı, yarı yarıya azalmış olacak.

2) 15 Yıla Kadar Kıdem Tazminatı Olmayışı:

Mevcut uygulamada; 15 yıldan az çalışanlara, gerekli koşulların oluşması durumunda (örneğin işverenin işten çıkarması halinde), kıdem tazminatı ödeniyordu.

Yeni yasaya göre, 15 yıldan önce (ölüm, beş yıl iş bulamama vb durumlar hariç), 15 yıl ve 3.600 günü doldurmayana, kıdem tazminatı ödenmeyecek.

3) 15 Yılı Doldurana Tazminatın Yarısı Ödeneceği:

Mevcut uygulamada, 15 yıl ve 3.600 günü doldurana, kıdem tazminatının “tamamı” ödeniyordu. Yeni sistemde, “yarısı” ödenecek.

4) Evlenene ve Askere Gidene Ödenmeyeceği:

Mevcut uygulamada; evlenen kadınlara, evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde işten ayrılmaları halinde, kıdem tazminatının “tamamı” ödeniyordu.

Askere giden erkeklere de kıdem tazminatının “tamamı” ödeniyordu.

Yeni sistemde, her iki durumda da kıdem tazminatı hiç ödenmeyecek!

5) Getirisinden Vergi Kesintisi Yapılacağı:

 Mevcut uygulamada, kıdem tazminatı tutarı gelir vergisine tabi değil.

Yeni sistemde, “kıdem tazminatı getirisi” ödenirken, getirisi stopaja “vergi kesintisine” tabi tutulacak.

6)Tazminat İçin 5 Yıl Bekleneceği:

İşten çıkartılan veya kendi isteğiyle ayrılan bir işçi, ayrıldıktan sonra bir iş bulamazsa, çalışmadan geçen beş yıllık süre dolduğunda, kıdem tazminatı ve getirisinin tamamını alabilecek.

7) Patronların Çalışanı Rahatça İşten Çıkartabileceği:

İşveren, işçinin işine son verdiğinde “kıdem tazminatı” ödemeyeceği için, yeni sistem yürürlüğe girdiğinde çalışanlarını daha rahatça işten çıkartabilecek.

Haberin Devamı

İNCE BİR NOKTA

Tasarıya göre, işverenler işçinin brüt ücretinin yüzde 4’ü oranında “kıdem primi” ödeyecekler. Bu primi de “Emeklilik Gözetim Merkezi” adına açılacak bir hesaba yatıracaklar.

İlk bakışta, kıdem tazminatı olayının, işverene “brüt ücretin yüzde 4’ü oranında” bir yük getirdiği anlaşılıyor. Ancak, gerçek yük yüzde 2.5 olacak. Nedenine gelince, işverenlerin yüzde 2 oranında ödedikleri “işsizlik sigortası primi”, bu yasa ile birlikte yüzde 0.5’e inecek.

Kıdem tazminatı ile ilgili tasarıda, yasalaşması öncesinde bazı değişiklikler yapılması kaçınılmaz gözüküyor..


 

Yazarın Tüm Yazıları