GeriKanuni Hak Ve Yasalar Hamilelik İzninde İşten Çıkarılma
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Hamilelik İzninde İşten Çıkarılma

Hamilelik İzninde İşten Çıkarılma

Hamilelik izninde işten çıkarılma durumu söz konusu olur mu?

Hamilelik izni ile ilgili aklınıza takılanları cevaplamaya devam ediyoruz. Yeni sorumuz: Hamilelik izninde işten çıkarılma durumu söz konusu olur mu?

İş Hukukumuzda iş akdinin feshi sebepleri gerek işveren gerekse de işçi bakımından, haklı ve geçerli fesih sebepleri olarak iki kısımda düzenlenmiştir. İş akdinin haklı nedenle feshinin düzenlendiği durumlarda gerek işveren gerekse de işçinin tazminat hakkı bulunmamakla birlikte günümüzde işverenlerin sıklıkla bazı durumları iş akitlerinde “haklı neden” olarak tanımlayıp bu gerekçelerle işçilerin iş akitlerine son verdikleri görülmektedir.

Bu şekilde uygulamada rastlanılan ve “haklı neden” olarak kimi iş akitlerinde fesih sebebi olarak gösterilen bir durum da hamilelik durumudur. Açıklıkla belirtmekte fayda görmekteyiz ki, hamilelik, her ne kadar iş akdinde bir fesih sebebi olarak düzenlenmiş olsa da haklı veya geçerli bir fesih sebebi değildir.

Zira bu durum 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18/d bendinde de açıkça düzenlenmiş ve “Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler” in geçerli bir fesih sebebi olmayacağı düzenlenmiştir.

Özetlemek gerekirse, yalnızca hamilelik iznini kullanmaktan kaynaklı bir işçinin iş akdinin feshedilmesinde hukuka uygunluk bulunmamakta olup iş hukuku mevzuatımız uyarınca doğum izinleri işverene temin etmesi gereken bir yükümlülük şeklinde düzenlenmiştir.

Av. Şafak Herdem

False