Partilerin sosyal güvenlik vaatleri

Seçim beyannameleri açıklandı, partilerin sosyal güvenlik alanındaki vaatleri de netleşti. Emeklileri odak noktaya koyan partilerin bayram ikramiyesinden prim borçlarını yapılandırmaya, işsizlik sigortasına düzenlemeden genç ve kadın çalışanlara desteğe kadar birçok alanda ortak vaatleri bulunuyor.

Haberin Devamı

24 Haziran’a az bir zaman kala partiler seçim beyannamelerini açıkladıkça, sosyal güvenlik ve çalışma hayatındaki vaatleri de netleşti. Seçime katılacak hemen hemen tüm partilerin beyannamelerinde sosyal güvenlik alanında yapılacaklar geniş yer alıyor. Vaatlere bakınca partilerin, özellikle, emeklilere yönelik yapılacak düzenleme ve iyileştirmeler konusunda anlaştıkları görülüyor. Bir de tüm partilerin seçim vaatleri arasında; hem memur maaşlarının hesaplanmasında uygulanan hem de emekli maaşını ilgilendiren ve polis, öğretmen, din görevlisi, hemşire olmak üzere birçok çok memurun beklediği 3600 ek gösterge konusu da yer alıyor. Ek göstergenin yükseltilmesi memurların, başta da polislerin, maaşlarında aylık 400 lira, emeklilik ikramiyesinde de 15 bin liraların üzerinde bir artış anlamına geliyor.

Haberin Devamı

ORTAK VAATLER
Yeni dönemde emeklilerin refah düzeyinin artırılması ve rakamlar farklı olsa da bayramlarda emeklilere ikramiye verilmesi, emeklilik sonrası ticari faaliyette bulunanların desteklenmesi tüm partilerin ortak vaadi. Asgari ücretin artırılması, işsizlik sigortasının kapsamının genişletilmesi, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinin yapılandırılması, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetinin giderilmesi, Bağ-Kur’lulara destek; tüm partilerin seçim beyannamesinde yer alıyor.

AK PARTİ
- Emeklilik hizmetleri etkinleştirilecek.

- Emeklilerin refah düzeyleri desteklenecek.

- Yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramlarında biner lira emekli ikramiyesi verilecek.

- Emeklilik sonrası ticari faaliyette bulunanların primi borçları terkin edilecek.

- Emeklilikte ikinci bir gelir için tamamlayıcı emeklilik programları desteklenecek.

- SGK’nın e-devlet kapsamında sunduğu uygulamaların sayıları artacak.

- SGK’nın sigorta, emeklilik ve sağlık uygulamalarını daha etkin sunması sağlanacak.

- Kayıtlı istihdam desteklenecek, yabancı işgücünün kayıtlı istihdamı artırılacak.

- 18-29 yaş arası girişimcilerin Bağ-Kur kapsamına girmesi halinde bir yıl süreyle primleri karşılanacak.

- Bağ-Kur’luların primlerini ödeme kolaylığı, geçmiş hizmetlerini dondurarak sağlıktan faydalanma imkânı sağlanacak.

Haberin Devamı

- İşveren, esnaf ve sigortalıların prim borçları için ödeme kolaylığı sağlanacak.

- Sigortası olmadığı için Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alınanların Nisan 2018 ve öncesi döneme ilişkin prim borç ödemeleri kolaylaştırılacak.

- Uyumlu prim borçluları hakkında prim ödeme kolaylığı sağlanacak.

- Kişilerin çalışma hayatında daha uzun süre kalması teşvik edilecek.

- İşsizlik sigortası yeniden düzenlenecek.

- Staj programları açısından işveren yükümlülükleri basitleştirilecek.

- İşverenler faydalanacakları teşvikleri sorgulayabilecek.

- Polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ve diğer idarecilerin ek göstergeleri 3 bin 600’e çıkarılacak.

CHP
- Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak, gelir vergisi alınmayacak, altı ayda bir zam yapılacak.

Haberin Devamı

- Aile Sigortası kapsamındakilerin GSS primleri Hazine’den karşılanacak, prim borçları silinecek.

- En düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak. Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiye verilecek.

- Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere bir maaş ikramiye verilecek.

- Öğretmenlere, hemşirelere, din görevlilerine, polislere 3600 ek gösterge hakkı tanınacak.

- Kamu hizmetlerinin işçi ve memurlar tarafından verilmesi sağlanacak.

- Haftalık çalışma süresi ücrette azalma olmadan 40 saat yapılacak, çalışanların yıllık izin süreleri yeniden düzenlenecek.

- İşsizlik Sigortası’nın kapsamı genişletilecek, süresi, miktarı yüzde 50 artırılacak.

- Taşeron işçilerin kadroya geçişlerde kapsam dışı bırakılanlar kadroya alınacak.

Haberin Devamı

- Çıraklık, staj başlangıç tarihi sigorta başlangıç tarihi sayılacak.

- SSK ve Bağ-Kur’dan yetim aylığı alan kadınların çalışmaları halinde aylıkları kesilmeyecek.

- Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti giderilecek.

- Emekli olmuş, işine devam eden esnafın sosyal güvenlik destek primi kaldırılacak.

- Mevsimlik tarım işçilerine sosyal güvence verilecek.

- Doğum yaptıkları dönemde sigortalı olmayan kadınlara bir yıl süre için doğum borçlanması hakkı tanınacak.

MHP
- Esnaf, çiftçinin prim yükü hafifletilecek. Esnaf ve sanatkârların geçmiş hizmetlerine borçlanma hakkı verilecek.

- Staj ve çıraklık süreleri emeklilik hizmetine sayılacak.

- Asgari ücretten vergi alınmayacak.

Haberin Devamı

- Üniversite mezunu polislerin ek göstergesi 3600’e yükseltilecek, haftada 40 saat üzerindeki çalışmaları için fazla mesai ödenecek.

- Uzman erbaşlar kadroya alınacak.               

- Kamuda kadro alamayan taşeron işçiler, 4/B’li, vekil, sözleşmeli, fahri ve geçici statüde çalışanlar kadroya geçirilecek.

- Gazilere 3600 günde emekli olma hakkı verilecek.

- Öğretmenlerin ek göstergesi 3600’e çıkarılacak, çalışma şartları iyileştirilecek.

- Askerlik süresi prim ödemeksizin emeklilik hizmetine sayılacak.

- Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti giderilecek.

- Kadınlara sigortalılık öncesi doğum borçlanma hakkı verilecek.

İYİ PARTİ
- Emeklilere 1.500 TL bayram ikramiyesi verilecek.

- Öğretmenlere kadro verilecek.

- Asgari ücretle çalışanların, emeklinin ve işsizlerin borcu silinecek.

NOT: Açıklamalardan alınmıştır. İyi Parti seçim beyannamesini bugün açıklayacak.

HDP
- Asgari ücret ve emekli geliri 3.000 liraya yükselecek, vergiden muaf tutulacak.

- Kamu çalışanlarına bin TL zam yapılacak.

- Tüm kamu çalışanları kadroya alınacak.

- Haftalık çalışma saatleri ücret kaybı olmadan 35 saate indirilecek.

- Kıdem tazminatını alamayanlara Hazine güvencesi sağlanacak.

- Evde, işte çalışan kadınlara erken emeklilik getirilecek.

- Kadınlara, bağımsız sağlık sigortası güvencesi verilecek.

SAADET PARTİSİ
- Asgari ücret yoksulluk sınırının üzerinde olacak, vergiden muaf tutulacak. Her yıl reel yüzde 7-10 artırılacak.

- Doğum yapan çalışan annelere, doğum izni verilecek.

- Emeklilerin maaşlarına her yıl büyüme oranı kadar zam yapılacak.

- Çalışanlara Ramazan ve Kurban bayramlarında bayram ikramiyesi ödenecek.

- Emeklilik yaşla değil, hizmet yılı ile olacak; kadınlar 25, erkekler 30 yıl çalıştıklarında emekli olabilecek.

- Emeklilikte yaşa takılanların sorunları çözülecek.

VATAN PARTİSİ
- Taşeron uygulaması kaldırılacak. Özel sektör taşeron işçileri kadroya geçirilecek.

- Sözleşmeli personele, mevsimlik işçilere kadro verilecek.

- Asgari ücret yeniden belirlenecek.

- Emeklilere intibak yasası çıkarılacak.

- Emekli, dul, yetim aylıklarını yükseltilecek.

- Emeklilikte yaş koşulu kalkacak, yaşa takılanların sorunu çözülecek. 

- GSS borçları iptal edilecek.

Yazarın Tüm Yazıları