İbrahim Müteferrika koleksiyonu satılıyor

OSMANLI Devleti’nde, 1719-1720 yılları arasında matbaayı kurup ilk Türkçe kitapları basan Macar asıllı yayıncı, yazar ve çevirmen İbrahim Müteferrika’dır.

Haberin Devamı

IV. Mehmed ve II. Mustafa dönemlerinde yaşayan Müteferrika 1674 yılında, bugün Romanya sınırları içinde yer alan Kaloşvar şehrinde doğmuş, 1692 yılında İkinci Viyana Kuşatması’ndan sonraki savaşlarda Osmanlılara esir düşerek İstanbul’a getirilmişti. İstanbul’da müslümanlığa geçip sarayda padişah veya vezirlerin işlerine bakan devlet görevlisi olarak çalıştı, yani müteferrikalık yaptı.

Matbaayla birlikte Yalova’da bir kâğıt fabrikası da kurulmuş ve Müteferrika 1719 yılında ilk kez Marmara Denizi haritasını basmayı başarmıştı.

Phebus Müzayede Evi, 26 Kasım Pazar günü saat 14.00’te, Harbiye Divan Otel’inde 1. Salon Müzayedesi’nde İbrahim Müteferrika’nın kurduğu matbaada basılan eserlerin tamamından oluşan 21 kitaplık bir koleksiyonu satışa sunuyor. 21 kitap 27 ciltten oluşan ve tam takım olarak satışa çıkan koleksiyonun müzayede açılış fiyatı 400 bin dolar, yaklaşık 12.5 milyon TL.

Haberin Devamı

İbrahim Müteferrika koleksiyonu satılıyorİbrahim Müteferrika

Türk matbaacılığının Gutenberg’i olan İbrahim Müteferrika’nın kurduğu matbaanın 1729’da ilk basılan kitabı ‘Vankulu Lügati’ oldu. Ardından tarih, coğrafya, sözlük olmak üzere 16 eser daha yayımladı ve bastığı toplam eser sayısı 17’yi, cilt sayısı ise 22’yi buldu. Müzayedede sağlığında basılan bu 17 kitap ve hazırlığını yaptığı ama basımını göremediği 4 kitap olmak üzere 21 eser yer alıyor:

 1. Tercüme-i Sıhah-ı Cevherî (Lugat-ı Vankulu)
 2. Tuhfetü’l-kibar fi esfari’l-bihar
 3. Tercüme-i tarih-i seyyah
 4. Hadis-i nev (Tarih, Hind-i Garbî)
 5. Tarih-i Timur
 6. Tarih-i Mısri’l-kadim – Tarih-i Mısri’l-cedid
 7. Gülşen-i hulefa
 8. Grammaire Turque
 9. Usûlü’l-hikem fi nizami’l-ümem
 10. Füyuzat-ı mıknatısiye
 11. Kitab-ı Cihannüma
 12. Takvimü’t-tevarih
 13. Tarih-i Naima
 14. Tarih-i Raşid
 15. Tarih-i Çelebizâde
 16. Ahval-i gazevat der diyar-ı Bosna
 17. Nevalü’l-fudala ve lisanü’l-acem (Ferheng-i Şuurî)
 18. Tercüme-i Sıhah-ı Cevherî (2. tab’ı)
 19. Tarih-i Samî ve Şakir ve Subhî
 20. Tarih-i İzzî
 21. El-Fevaidü’ş-şafiye ala irabi’l-kafiye

İbrahim Müteferrika koleksiyonu satılıyor

KİTAB-I CİHANNÜMÂ

Osmanlı topraklarının ilk sistematik coğrafya kitabı olma özelliğini taşıyan Cihannümâ, değişik ilim sahalarına ilgi duymuş olan Kâtib Çelebi’nin en önemli eserleri arasında yer alır. İçinde 40 adet harita ve çizim vardır. Bunların bir kısmını bizzat İbrahim Müteferrika tarafından çizilmiştir.

İbrahim Müteferrika koleksiyonu satılıyorİbrahim Müteferrika koleksiyonu satılıyor

 

Haberin Devamı

Kitab-ı Cihannümâ’dan ‘Vakvak Ağacı’ tasviri.

İMZALI KİTAP KOLEKSİYONUNU GAZZE İÇİN BAĞIŞLADI

PHEBUS Müzayede online olarak bir de Sahafiye müzayedesi yapıyor. 24 Aralık Cuma günü saat 22.00’den sonra canlı olarak devam edecek müzayedede 200 imzalı kitap satışa sunuldu.

İşin ilginç kısmı kitaplardan biri hariç tamamının tek bir koleksiyonere ait olması ve satıştan elde edilecek gelirin tamamının Gazze’ye yardım için bağışlanacak olması.

Malatya İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Mehmet Aslan yıllardır arşivinde biriktirdiği çoğu özel imzalı kitaplardan olan bu seçkiyi Filistin’deki acıya katkı olsun diye bağışladığını söylüyor.

Haberin Devamı

İbrahim Müteferrika koleksiyonu satılıyorProf. Dr. Mehmet Aslan

Bu müzayedede elde edilecek tüm gelirler kendisinin de bir üyesi olduğu Yeryüzü Doktorları ve Kızılay üzerinden savaştan etkilenen Gazze’li yaralılara ulaştırılacak.

İbrahim Müteferrika koleksiyonu satılıyor

DÜŞÜNCE VE EDEBİYAT TARİHİNİN RESMİ GEÇİDİ

Türk düşünce, fikir ve edebiyat hayatında önemli şahsiyetlerin imzalarının resmi bir geçit halinde görüleceği koleksiyonda Halid Ziya Uşaklıgil’den Halide Edip Adıvar’a, Refik Halid Karay’dan Peyami Safa’ya, Falih Rıfkı Atay’dan Necip Fazıl Kısakürek’e, Cemal Süreya’dan Edip Cansever’e, Sabahattin Eyüpoğlu’dan Sevim Burak’a kadar pek çok yazara ait kitap var.

Ömer Seyfettin’in eşi Calibe Hanıma ait 4 sayfalık mektup, Cenap Şehabettin, Ülkü Tamer’e ait özel fotoğraflar, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit ve Alparslan Türkeş’e ait mektuplar, İsmet Özel’in ilk çıkardığı Halkın Dostları dergisi ve Yusufçuk dergisinin ilk sayısı da yardım müzayedesi için bağışlananlar arasında.

Haberin Devamı

Bu sıradan bir müzayede değil, yardım kampanyası aslında. Eminim katılacak olanlar da bunun bilinciyle davranacaktır.

6 Şubat depremlerinden sonra Üsküdar Sahaflar Derneği’nin başta depremden etkilenen meslektaşları ve diğer ihtiyacı olan depremzedeler yararına yaptıkları müzayedelerde bunun örneklerini gördük çünkü.

Yazarın Tüm Yazıları