Bence sen hiç oruç tutma!

ALLAH’ın her günü, her ayı insanlığımıza, imanımıza, hayra ve barışa yönelik iyi işlere biraz daha değer ve anlam katmak için bir fırsattır bize.

Haberin Devamı

Ancak hem Kuran’ın indirilmeye başlandığı ay olması hem de oruç gibi muhteşem bir ibadetin yerine getirilmesi sebebiyle ramazan ayının ayrı bir farkındalığı ayrı bir dirilişi vardır insan için. Allah’a ve dine inandığını ifade eden her insanın, Kuran ayetlerinin anlam derinliği ile ruhunun ve bedeninin arzu ve isteklerini bu ay vesilesi ile gözden geçirmesi ve güzelleştirmesi gerekir. Ramazan ayının manevi atmosferine uygun şekilde bir arada yaşama, farklılıklara hoşgörü ile yaklaşma, insanların kişisel tercihlerine saygılı olma, neden ve ne için Müslüman olduğunun bilinci ile hareket etme duyarlılığını ortaya koymak gerekir.

ALLAH KİMSEYİ DİN  POLİSİ KILMAMIŞTIR

Bu kadar güzel bir ayda, her sene benzer olaylara tanıklık etmekten usandık artık. Biri etek giydiği için genç bir kıza sözlü ve fiili saldırıda bulunur, bir başkası sokakta dondurma yiyen çocuğa sataşıp üzerine yürür, bir diğeri yemek yiyen birilerini tehdit eder. Bu kişilere sormak gerekir. Sen oruç tutmak için oruç tutmayan insanlardan izin mi aldın? Oruç tutmayan insanlar oruç tutmamak için senden izin mi alacak? Ya da insanlar sen oruçlusun diye ortalıkta bir şeyler yiyip içmeyeceğine veya dilediği gibi giyinmeyeceğine dair seninle anlaşma mı yaptı? Kıyafet tercihi üzerinden bir insanı yargılarken açıp kalbine mi baktın. İnsanların iman derecesini ölçecek bilmediğimiz bir alet mi tasarladın? Sen orucu ne için ya da kimin için tutuyorsun? Tuttuğun orucu rahatça tutabilmene ve kimsenin bu konuda sana baskı yapmıyor olmasına sevinip şükredeceğin yerde kimin oruç tutup tutmadığının veya kimin inanıp inanmadığının hesabını yapma ya da oruç tutmayan biri üzerinde baskı kurma hakkını kim veriyor sana? Ey nasipsiz! Sen daha insan olamamışken nasıl Müslüman olacaksın? Daha nefsini tutamıyorken hangi orucu tutacaksın?

Haberin Devamı

Bence sen hiç oruç tutma

Sözüm ona Allah ve din adına insanlar üzerinde baskı kurmaya çalışan biri, Allah’ı da dini de hiç tanımamış biridir. Bu kişilerin öğrendikleri din Allah’ın dini değildir. Geleneklerden gelen, kültürel olan ile şekillenen, her türlü hoşgörüsüzlüğü, ayrımcılığı, kabalığı, şiddet ve zulmü meşru kılabilen bir zihniyetin ürünüdür.

Haberin Devamı

Bence sen hiç oruç tutma

Bu tür davranış sergileyen insanların tamamına yakınının iman ettiğini ifade ettiği Kuran’dan zerre kadar haberi yoktur. Haberleri olsa bu şekilde davranamazlar. Haberleri olmasına rağmen bu şekilde davransalar Müslüman kalamazlar.

Ayetler açıkça dinde baskı yapılamayacağını ifade eder: “Dinde baskı, zorlama yoktur. Doğruluk, sapıklıktan seçilip belli olmuştur.” (Bakara suresi 256). Kuran’da emredilmemiş bir şeyi uygulayan ve üstelik bunu din adına yaptığını iddia eden biri İslam’ı doğru anlamış olabilir mi? Kuran’da açıkça Peygamberimize uyarıda bulunulur: “Rabbin isteseydi, yeryüzündekilerin hepsi mutlaka inanırdı. O halde sen mi insanları inanmaları için zorlayacaksın?” (Yunus suresi 99) 

Haberin Devamı

Bence sen hiç oruç tutma

Allah kimseyi din polisi kılmamıştır. Kuran ayetleri bu konuda ölçüyü çok net bir şekilde belirlemiş ve kimseye Allah adına hareket etme yetkisi vermemiştir. “Sen onların üstüne bir zorba değilsin. O halde, benim tehdidimden korkanlara Kuran ile öğüt ver.” (Kaf suresi 45), “Yüz çevirirlerse biz seni onlar üzerine bekçi göndermedik. Sana düşen, tebliğden başkası değildir.” (Şura suresi 48) türünden ayetler ile hoşgörü ve rahmet Peygamberimiz dahi bu konuda uyarılmış ve bu uyarı Hz. Peygamber üzerinden tüm inananları bağlayacak şekilde bir ölçü oluşturmuştur.

KÖTÜ ÖRNEKLERİ GENELE FATURA ETMEK

Bu noktada duyarlı ve sorumluluk sahibi insanlara düşen, bu tip kötü örnekler üzerinden İslam inancını yargılamamak, kötülüğü, onu yapan kişinin çarpık inanç ve anlayışına bağlamaktır. Bütün Müslümanları aynı şekilde değerlendirmek haksızlık ve adaletsizlik olur. Dinin doğru anlaşılıp en güzel şekilde yaşanması inanan, inanmayan herkes için son derece önemli ve gereklidir. Aksi halde hem bu türden kötü örneklerin çoğalmasının ve meşrulaşmasının önüne geçmek son derece zor olacak hem de birçok insan bu kötü örnekler sebebiyle dinden uzaklaşacaktır.    

Haberin Devamı

KURAN VE BİLİM

TOPRAK VE SUDAN YARATILMA

İNSANI çamurdan oluşan bir özden yarattık.” (Müminun suresi 12)

O, yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır. Ve insanın yaradılışına çamurdan başlamıştır.” (Secde suresi 7)

Sizi topraktan yaratması Onun delillerindendir.” (Rum suresi 20)

Kuran, insan yaratılırken kullanılan hammaddelerin toprak ve su olduğunu ortaya koymaktadır. Kuran, bazen bu hammaddeleri ayrı ayrı vurgulamakta, bazen de insanın çamurdan yaratıldığını söyleyip, toprak ve suyun bileşiminden yaratıldığını açıklamaktadır.

İnsanın topraktan yaratılması üzerine çok spekülasyon yapılmıştır. Biyoloji ve kimya gibi bilimlerin gelişmesiyle hem toprağın hem de insan vücudunun incelemesinin daha detaylı yapılması mümkün hale gelmiştir.

Haberin Devamı

Bu incelemeler sonucunda insan vücudunun içerdiği maddeler ile toprağın içerdiği maddelerin tamamen aynı olduğu anlaşılmıştır. Bu maddeler; alüminyum, demir, kalsiyum, oksijen, silikon, sodyum, potasyum, magnezyum, hidrojen, klor, iyot, manganez, kurşun, fosfor, bakır, gümüş, karbon, çinko, kükürt ve azottur.

Amerika’daki bir kimya bürosunun yaptığı analize göre insan vücudunun % 65’i oksijen, % 18’i karbon, % 10’u hidrojen, % 3’ü azot, % 1.5’i kalsiyum, % 1’i fosfor, geri kalanı da diğer elementlerdir. Allah’ın muhteşem sanatı sayesinde tüm bu cansız ve şuursuz atomlar belli bir şekilde birleşerek insanı meydana getirmektedir. İşin daha da ilginç tarafı söz konusu maddelerin hammadde olarak son derece düşük bir değere sahip olmasıdır. Oranları verilen temel maddelerin New York Borsası’ndaki yaklaşık değeri 5 dolar civarındadır. Bazen kendimizi bir şey sanarak hem Allah’a hem de etrafımıza karşı kibirleniriz. Oysa “ben” dediğimiz şeyin bedensel boyutunu meydana getiren elementlerin maddi değeri 5 doları geçmemektedir. Allah maddi anlamda değersiz olan malzemelerden insan mucizesini var etmektedir. Bu mucizenin hikmeti malzemede değil malzemeyi yaratan ve en güzel surette şekillendiren Allah’tadır.

KURAN VE DUA

Rabbimiz! Bize göz aydınlığı olacak eşler ve nesiller ver ve bizi sorumluluk bilincine sahip duyarlı kulların için öncü ve örnek eyle! (Furkan suresi 74)

Bence sen hiç oruç tutma

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

 

Yazarın Tüm Yazıları