Tarihimiz ve kadınlar

KADINLARIMIZIN tarih içindeki yeri nedir? Bu sorunun karşılığını inceleyen bir araştırmanın sözü edilmeye değer bir çalışma olduğu kanısındayım.

Haberin Devamı

Kitabın adı ‘Türk Tarihinde İz Bırakan Kadınlar’.

Ayrıntıdan önce özet bir tanıtmayı alıntılamalıyım:

“Kadın, insanın yeryüzünde varoluşundan bu yana nesilleri devam ettiren ana unsurlardan biri olmuştur. Kadın sevgiyi, terbiyeyi, dili, dini ve bütün kültürü nesillere aktaran ilk öğretmendir. Kadının statüsü ve değeri her toplumun kendi inançları, değerleri, normları, kültürü ve hayat biçimi doğrultusunda farklı biçimde şekillenmiştir. Bütün bu algılar toplumların mitolojisine, destanlarına, efsanelerine, yazılı kaynaklarına, diline, müziğine, yapıtlarına, tutum ve davranışlarına yansımıştır. Her toplumun dilinde, kadınlarla ilgili ad, sıfat, hitap şekli, deyim ve atasözleri, çoğunlukla diğerlerinden farklıdır. Toplumun kız çocuklarına ve kadınlara karşı kullanmış olduğu dil, o toplumun bilinçaltıyla birlikte, kadın ve erkek algısını göstermesi açısından oldukça etkili bir veridir.

Haberin Devamı

Kitapta, Türk – İslâm tarihi boyunca anne ve kızlarımızın adlarını taşıyarak şerefyâb olduklarıHz. Hatice’den Hz. Fâtima’ya, Osmanlı tarihinin en güçlü ve en etkili kadınlarından biri olan Hürrem Sultan’dan Osmanlı hanedan mensupları arasında yetişen tek kadın şair Âdile Sultan’a,  maarif perver bir Türk kadını olan Hanife Hanım Melikova’dan Rusya Türkleri arasındaki kadın  hareketinin önderi Şefika Gaspralı’ya, Aziziye Kahramanı Nene Hatun’dan, II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi edebiyatının önemli temsilcilerinden Halide Edip Adıvar’a kadar Türk tarihinde iz bırakan kadınlar her biri alanında uzman akademisyenler tarafından incelendi.”

Tarihimiz ve kadınlar

Araştırmacılar:

- Latife Kabaklı Çimen

- Başak Kuzakçı

- Hülya Küçük

- Hatice Çubukçu

- Hava Selçuk

- Ayşen Müderrisoğlu

- Mustafa Sabri Küçükaşçı

- Gülsün Uyar

- Aynur Uraler

- Aydın Usta

- Erkan Göksu

- Vedat Turgut

- Arif Kolay

- İlyas Kemaloğlu

- Alimcan İnayet

- Nur Çetin

- Okan Yeşilot

- Elif Uzunağaç

- İbrahim Ethem Aynur

- Tülay Alim Baran

- Esma Torun Çelik

- Hülya Eraydın Argunşah

- Ali Tan

Editörler:

Okan Yeşilot

Bihter Gökışık Köksal

(Vakıfbank Kültür Yayınları)

Haberin Devamı

KADIN FELSEFECİLER

- Ahlak ve Siyaset Felsefesi Üzerine Yazılar

Odak: Tiyatroyu Psikanalizle Düşünmek

Oscar Negt’in Ardından

- Dosya: Kadın Felsefeciler

- Ahlak ve Siyaset Felsefesi Üzerine Yazılar

- Seniye Tilev & Tuğba Sevinç: Kadın Felsefeciler

- Zeynep Zafer Esenyel

- Asiye Rana Eraslan

- Karun Çekem

(Cogito – Bahar 2024, Yapı Kredi Yayınları)

Yazarın Tüm Yazıları