Ayşegül Domaniç Yelçe
Ayşegül Domaniç Yelçe
Ayşegül Domaniç YelçeYazarın Tüm Yazıları

Sosyal etki odaklı projeler geliştiren bir sivil toplum kuruluşu II

Merhabalar sevgili okurlar.

Haberin Devamı

Habitat Derneği (HABİTAT), dijitalleşen dünya ile uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen güçlü ortaklıklar temelinde, toplumun tüm kesimlerine yönelik; teknoloji, girişimcilik ve finansal bilinç alanlarında kapasite geliştirici ve sosyal etki odaklı projeler geliştiren bir sivil toplum kuruluşu. 

Ülkemiz için çok değerli olduğunu düşündüğüm bu saygın sivil toplum kuruluşu hakkında bilgi vermeye, dün kaldığım yerden, devam ediyorum.

Standard Chartered Foundation’ın finansal destekleriyle hayata geçirilen ve Youth Business International ile Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen “Future Lab Projesi”, girişimciliğin farklı aşamalarına odaklanan iki farklı programı bir arada sunarak 18-35 yaş arası genç girişimcileri ve girişimci adaylarını desteklemeyi amaçlıyor.

Haberin Devamı

Future Lab Projesi kapsamında düzenlenen çeşitli eğitim ve girişimcilik faaliyetlerinin yanı sıra; sağlanacak hibe desteği ile piyasada aktif rol oynayan, sürdürülebilir iş modellerine sahip, yatırım potansiyeli yüksek ve istihdama katkı sağlayan bir girişimci havuzu oluşturulması hedefleniyor.

2024 yılında başlamış olan ve 81 ilimizin tümünü kapsayan bu proje, halen devam ediyor.

“Geleceği Eşitle Projesi”, Türkiye’deki 15-24 yaş aralığındaki Türk ve yabancı uyruklu gençlerin dijital yetkinliklerini, sosyal girişimcilik becerilerini ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefliyor. UNICEF ve Habitat Derneği ortaklığıyla hayata geçirilen proje; faaliyetlerini, Dijital Becerileri Geliştirme Programı ve Girişimcilik Destek Programı olmak üzere iki ana kategoride yürütüyor.

2021 yılında başlamış olan ve 81 ilimizin tümünü kapsayan bu proje de halen devam ediyor.

ING Türkiye ve Habitat Derneği iş birliği ile “İş Hayatına Turuncu Destek Projesi” kapsamında, Kahramanmaraş’ta deprem sonrası kalkınmaya destek sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda ING Türkiye, Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi binasında “Kahramanmaraş Turuncu Ofis” adında bir ortak çalışma alanı açmış bulunuyor.

2024 yılı boyunca uygulanacak olan İş Hayatına Turuncu Destek Projesi’ nin iki temel amacı bulunuyor:

Haberin Devamı
  • Kahramanmaraş Turuncu Ofis ile depremden etkilenen, çalışma ofisi olmayan girişimciler, girişimci adayları, kadınlar, kadın kooperatifleri ve öğrenciler için ortak bir çalışma alanı oluşturuluyor. Bu ofis ile bölgesel kalkınmaya destek olmak ve dolaylı olarak yeni istihdam olanakların oluşmasını desteklemek amaçlanıyor.
  • Habitat Derneği liderliğinde girişimciler, girişimci adayları, kooperatifler ve öğrenciler için eğitim ve kapasite geliştirme programları bu ofiste düzenlenerek, hedef kitleye yeni nesil yetkinlikler kazandırmak, iş dünyasında rekabet edebilmelerini sağlamak, afet sonrası girişimciliği teşvik etmek ve kalkınmayı desteklemek hedefleniyor.

“She Means Business Programı”, girişimci ve girişimci adayı kadınların bir araya gelerek deneyim paylaşabilecekleri, yararlı bağlantılar kurabilecekleri ve hep birlikte işletmelerini büyütebilecekleri bir alan sunmayı hedefliyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Meta ve Habitat Derneği ortaklığıyla yürütülen program kapsamında; bugüne kadar, Türkiye’nin farklı bölgelerinden 7.000’den fazla kadın dijital pazarlama araçlarının kullanımına dair eğitimler alarak işlerini geliştirme fırsatı yakalamış bulunuyor. She Means Business Programı’ nın bir diğer amacı; kadınları, dijital mecraları daha etkin bir şekilde kullanarak, yurt dışına açılmaya teşvik etmek.

Haberin Devamı

2018 yılında başlayan ve halen devam etmekte olan bu proje; Adana, Ankara, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Mersin, Samsun, Trabzon ve Van illerimizde uygulanıyor.

“Sınırları Aşan KOBİ’ler Programı”, Türkiye’ deki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ’ler) ve girişimcilerin dijitalleşme yolunda kapasitelerini geliştirmelerini ve bu yolla sınırları aşmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Meta, Habitat Derneği ve Hackquarters ortaklığıyla hayata geçirilen program; KOBİ’lerin ve girişimcilerin dijitalleşme kapasitelerini artırmalarını destekleyerek, sınırları aşmalarına basamak olacak zengin eğitim içeriği ve etkinlikler serisi sunuyor. 

Haberin Devamı

Türkiye’deki işletmelerin dijitalleşme yoluyla satış ve pazarlama yetkinliklerini geliştirerek, sınır ötesindeki uluslararası müşterilere ulaşmalarını destekleyen programa katılan KOBİ’ ler ve girişimciler, 4 hafta süren bir eğitim görüyorlar. Eğitim sonunda, işletmeler stratejilerini jüri karşısında sunuyorlar. Jüri sürecini geçen işletmeler, stratejilerini mentorlar eşliğinde uygulama aşamasına geçiriyorlar. 

2019 yılında başlayan ve 81 ilimizi kapsayan bu proje halen devam ediyor.

“Minik Eller Kod Yazıyor Projesi”, çocuklar için kod eğitimini sürdürülebilir hale getirmek amacıyla hayata geçirilmiş bulunuyor. QNB Finansbank ve Habitat Derneği ortaklığıyla yürütülen proje, 8-12 yaş aralığındaki çocukları temel bilgisayar programcılığıyla tanıştırıp kod okuryazarlığı bilincini yaygınlaştırmayı hedefliyor. Yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleşen eğitimlerle çocukların yaparken/eğlenirken öğrenmesini amaçlayan bu proje; onların sadece programlama ve yazılım becerilerini değil, aynı zamanda algoritma mantığıyla düşünerek sanat, resim, müzik ve hikâye anlatıcılığı yeteneklerini de geliştiriyor. 

Haberin Devamı

Proje kapsamında gönüllü eğitmenler tarafından verilen kodlama eğitimi Scratch, MIT Media Labs tarafından geliştirilen bağımsız bir görsel programlama dili. Çocukların kolayca yaratıcı hikayeler, animasyonlar ve oyunlar geliştirebildikleri Scratch, onları daha gelişmiş bilgisayar programlama dillerini öğrenmeye de hazırlıyor. Proje kapsamında hayata geçirilen minikellerkodyazıyor web sitesi üzerinden tüm kaynaklara açık erişim mümkün.

Proje kapsamında her yıl Scratch Cup düzenleniyor. Scratch Cup, 8-14 yaş arası öğrencilerin, Scratch 3.0 üzerinden yarışma temasına uygun olarak geliştirdikleri oyunlarını geliştirmelerini destekliyor. Her yıl farklı bir temayla gerçekleştirilen Scratch Cup’ ta çocuklar verilen temaya uygun olarak yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini ekip halinde hayata geçiriyorlar.  

2019 yılında başlayan ve 81 ilimizin tamamını kapsayan bu proje de halen devam ediyor.

“Yeşil Gezegen Projesi”, 7-14 yaş aralığındaki çocuklarda çevre ve afet bilinci oluşturarak içinde bulundukları dünyaya karşı bireysel ve toplumsal sorumlulukları hakkında farkındalık yaratmayı hedefliyor. Türkiye Vodafone Vakfı, Vodafone Türkiye ve Habitat Derneği ortaklığıyla yürütülen proje kapsamında gerçekleşen eğitimlerin bir diğer konusu olan afet eğitimlerinde; çocukların afetlere karşı bilinçli olmaları, afet öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapmaları gerektiğiyle ilgili bilgilendirmeler yapılıyor. 

2021’ de başlayan ve 81 ilimizi kapsayan bu proje halen devam ediyor.

Habitat Derneği ve Samsung Türkiye iş birliğiyle yürütülen “Solve for Tomorrow” (Yarın İçin Çözümler); bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarına olan ilgiyi ve yeterliliği artırmak için hazırlanmış bulunuyor. Proje, 8-12. sınıftaki öğrencilerin tasarladığı teknolojik çözümlerin toplumun ve çevrenin gelişimine sağladığı pozitif etkiyi göstermeyi amaçlıyor.

Solve for Tomorrow programı bir yarışma sürecini de içeriyor. Solve for Tomorrow Yarışması katılımcılarından, STEM’ i aktif ve etkin bir şekilde kullanarak, “İnsanlık” ve “Gezegenimiz” temaları etrafında aşağıdaki başlıklar özelinde projeler geliştirmeleri bekleniyor.

İnsanlık

  • Sağlık ve Refah
  • Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık
  • Herkes İçin Erişilebilirlik
  • Nitelikli Eğitim

Gezegenimiz

  • İklim Eylemi
  • Döngüsel Ekonomi
  • Temiz ve Yenilenebilir Enerji
  • Afet Odaklı Çözümler

2021 yılında başlayan ve 81 ilimizi kapsayan bu proje de halen devam ediyor. Ancak, bu yılın yarışma sürecine dahil olabilmek için vakit geçmiş bulunuyor.

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanında projeler üreterek toplumun gelişimine fayda sağlamak isteyen 8-12. sınıflardaki tüm öğrencilere, yarışmanın bir sonraki yıl takvimini öğrenebilmek için HABİTAT ile irtibata geçmelerini öneriyorum.  

Yazılarımda, pek çok kez, sivil toplum kuruluşlarının bir ülkenin olmazsa olmazı olduğuna değindiği hatırlıyorum. Şimdi tekrar, üstüne basa basa söylüyorum ki; “Sivil Toplum Kuruluşları bir ülkenin olmazsa olmazıdır”.

Bu arada, HABİTAT Derneği’ nin projeleri ile ilgili olarak söyleyeceklerim henüz bitmiş değil; yarın, yine, kaldığım yerden devam edeceğim.

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…

Yazarın Tüm Yazıları