Ayşegül Domaniç Yelçe
Ayşegül Domaniç Yelçe
Ayşegül Domaniç YelçeYazarın Tüm Yazıları

Canan Bayraktar Toplum Sağlığı Vakfı

Merhabalar sevgili okurlar.

Haberin Devamı

İçinde bulunduğumuz ayın ilk günlerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) kurucusu ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile annesi Canan Bayraktar öncülüğünde, toplum sağlığı alanında çalışmalar yapması hedeflenen Canan Bayraktar Toplum Sağlığı Vakfı (Can Sağlığı Vakfı) kuruldu. 

Can Sağlığı Vakfı; psikoloji, psikiyatri, davranış bilimleri, genetik immünoloji, onkoloji ve nadir hastalıklarla ilgili çalışmalar yürütecek. Vakfın sağlayacağı destek ve gerçekleştireceği araştırma faaliyetleri ile; hastalıkların ortaya çıkış süreçlerine dair çalışmalar, teşhis ve tedavi anlamlarında yenilikçi araştırma ve hizmetlerle toplum sağlığının güçlendirilmesi hedefleniyor. 

Can Sağlığı Vakfı, çalışma alanına giren konularda; bilim insanlarımızın yürütecekleri öncü projeler ortaya koyma, bilim insanlarımız tarafından geliştirilecek projeleri destekleme, genç bilim insanlarının yetiştirilmesine uygun platformlar hazırlama ve bu projelerle birey ve toplum sağlığını güçlendirme vizyonu ile yürütüyor çalışmalarını. Fırsat eşitliği ilkesi ile bireylerin sosyo ekonomik koşullarını gözeterek, ihtiyaç sahiplerinin aynı ölçüde ve kalitede psikososyal destek ve sağlık hizmeti almalarına olanak verecek projeler geliştirmeye özen gösteriyor. 

Haberin Devamı

Can Sağlığı Vakfı amaçlarını şöyle sıralıyor:

* Genel insan davranışlarını, psikoloji ve psikiyatri ile ilişkili klinik ve toplumsal sorunları anlamaya yönelik araştırmalar yapmak; birey ve toplum seviyesinde sağlığı güçlendirecek uygulamalar geliştirmek

* Onkoloji hastalarının her türlü ihtiyacının karşılanması ile ilgili projeler geliştirmek; bu hastaların tedavi ettirileceği sağlık tesis ve kurumları, transplantasyon ve araştırma merkezleri ile laboratuvar, üniversite ve yüksek öğretim merkezi kurmak.

* Onkoloji hastalarında kullanılan her türlü tıbbi cihaz, ilaç ve bu alanda kullanılan materyallerin üretimini gerçekleştirmek üzere tesisler kurmak ve bu üretimi yapan kişi ya da kuruluşlarla kuracağı çalışma grupları ya da ortaklıklar vasıtası ile Vakfın amacına uygun faaliyetleri desteklemek

Haberin Devamı

* Psikiyatrik ve psikolojik açıdan klinik ilgi odağı olan zorlukların ortaya çıkmasında ve süreğenlik kazanmasında etkili olan süreçlerin anlaşılması ve saptanmasına yönelik gerekli bilimsel araştırmaları yürütmek; bu süreçlere ilişkin kapsamlı veri tabanları oluşturmak ve yenilikçi, etkili tedavi yöntemleri geliştirilerek bu yöntemlerin uygulanmasına yönelik çalışmalar yürütmek

* Vakıf amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlarla her türlü maddi ve manevi yardımlaşmalarda bulunmak; kanser hastalıklarının araştırılması ve yeni tedavi yöntemlerinin bulunması amacıyla resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel araştırmalarda bulunmak

Haberin Devamı

* Birey, aile, grup, kurum, toplum seviyelerinde insan davranışlarının bilimsel ilkeler doğrultusunda daha iyi anlaşılmasına ve bu alandaki davranışların iyileştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak; bu araştırmaları yürütecek merkezler kurmak

* Psikoloji ve Psikiyatri bölümleri alanında yeni felsefi, teorik ve pratik yaklaşımların geliştirilerek yeni, alternatif metotların ve tedavi yöntemlerinin araştırılmasını sağlayacak uygulama ve araştırma merkezi, üniversite ve yüksek öğretim merkezleri ve enstitü kurmak; kurulan bu merkezler ya da bu amaçlarla üniversite ve diğer eğitim kurumlarındaki öğrenci ve araştırmacılarının temel ve ileri eğitimlerini tamamlamaları amacıyla gerek yurtiçi gerekse yurtdışında yapacakları araştırma faaliyetlerini desteklemek

Haberin Devamı

* Psikiyatrik ve onkolojik zorluklar yaşayan bireylerin toplum içinde tedavisine yönelik hizmet verecek yapılan oluşturmak; toplum içinde tedavisi mümkün olmayan ya da özel bakıma muhtaç olan bireyler için özel klinik, hastane, bakımevi, rehabilitasyon merkezleri kurmak ve tedavileri bu merkezlerde gerçekleştirmek. Bu bireylerin yakınlarına psikososyal ve ekonomik destek sağlama amaçlı projeler geliştirmek ve gerçekleştirmek

* Kimsesi olmayan yaşlı ve bakıma muhtaç olan kişilerin bakımlarının sağlanması, ihtiyaçlarının giderilmesi için yaşlı bakımevleri kurmak

* Toplumda psikiyatrik bozukluklara sahip kişilere yönelik farkındalık oluşturmak ve bu kişilere yönelik damgalayıcı tutumları azaltmaya yönelik toplumsal faaliyetlerde bulunmak

Haberin Devamı

Sivil Toplum Kuruluşları’ nın bir ülkenin “olmazsa olmazları” olduğunu pek çok kez yineledim yazılarımda.  Başta psikiyatri ve onkoloji olmak üzere birçok farklı alanda tedavi yöntemleri üzerine araştırmalar yapacak ve sosyal projeler geliştirecek olan Canan Bayraktar Toplum Sağlığı Vakfı’ nın da alanında fark yaratacak çalışmalara imza atacağına ve toplum sağlığının güçlenmesine katkı vereceğine inanıyorum.

Baykar Teknoloji Lideri Sayın Selçuk Bayraktar’ ın sözleri ile, Can Sağlığı Vakfı, Milletimize ve insanlığa şifa olması dileğiyle, hayırlı olsun…” diyorum.

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz günler dileğiyle… 

Yazarın Tüm Yazıları