Yeni vergi avantajı kime ne getiriyor?

Asgari ücretliden vergi kesintisi kalktı. Peki bu yeni düzenleme çalışana mı, işverene mi yarayacak? İşte 2022 tüm aylar için net ücretler...

Haberin Devamı

Asgari ücretlilerden vergi kesintisini kaldıran vergi istisnası daha yüksek ücretlilerde de avantaj sağlayacak.

Asgari ücretlinin ‘istisna olmasaydı ödeyeceği vergi tutarı’ yüksek ücretlilerin vergi hesabında da ‘eksi’ olarak dikkate alınacak ve ücret bordrolarında (önceki yıllara göre) daha az vergi hesaplanacak. Daha az vergi hesaplanmasının olumlu etkisi ise ya çalışana ya da işverene yarayacak. Peki hangi durumda çalışana, hangi durumda işverene yarayacak?

Brütten ücret hesaplanan işyerlerinde yeni vergi avantajı çalışanlara yarayacak. Yıl içinde; vergi diliminin artmasından dolayı net ücretleri azalabilen çalışanlar ‘brütten ücret hesaplanmasının’ belki de ilk defa bu yıl avantajını hissedecekler. Yıl içinde ilerleyen aylarda ocak maaşına göre daha az net ücret alan çalışanlar, asgari ücretliye uygulanan kadar gelir vergisi (GV) ve damga vergisi (DV) istisnası uygulanmasından dolayı net ücretlerindeki azalışı daha az hissedecekler.

Haberin Devamı

Brüt ücreti 8 bin lira olan bir çalışan örneği üzerinden; vergi istisnasının net ücreti nasıl etkilediğini inceleyelim... Önce ocak maaşı için kazancına bakalım sonra yıllık olarak ne kadar daha fazla net maaş elde edilecek, ona bakalım...

Brüt 8 bin lira ücreti olan bir çalışan, önümüzdeki hafta yeni yılın ilk ücretini banka hesabında 6 bin 395 lira olarak görecek. Eğer istisna olmasaydı 5 bin 719 lira net maaş alacakken yeni vergi istisnasından dolayı ‘676 lira daha fazla net maaş’ elde etmiş olacak. Bu avantajın nedeni; 638 lira daha az GV’ nin ve 38 lira daha az DV’ nin çalışanın bordrosunda hesaplanacak olması... İşveren maliyetinden de bahsetmek gerekirse; ocak ayında brüt 8 bin lira ücret için, 9 bin 400 liralık işveren maliyeti oluşacak ve 12 ay boyunca bu tutarda bir değişiklik olmadan aynı maliyet geçerli olacak.

Brüt 8 bin lira ücret örneği üzerinden; yeni vergi avantajının ‘yıllık olarak’ çalışana etkisi ise ‘9 bin 64 lira daha fazla net maaş’ olarak gerçekleşecek. Eğer istisna olmasaydı maaşlarından 15 bin 532 lira GV ve 729 lira DV kesilmesi gerekirken 8 bin 608 liralık GV istisnasının ve 456 liralık DV istisnasının uygulanması sonrası ise yıllık olarak toplam 7 bin 197 lira vergi (GV+DV) bordrolarda kesinti olarak yer alacak.

Haberin Devamı

Diğer brüt ücret önekleri için de; yıl içi net maaşın hangi ayda ne kadar çalışanın banka hesabına yatacağı tablodan görülebilir.

Brütten ücret hesaplaması yapılan işyerlerinin aksine ‘Netten ücret hesaplaması yapılan işyerlerinde’ çalışanın net ücretinde aydan aya bir değişim yaşanmamakta. Bu kez işverenlerin maliyetleri (Net ücret+ vergiler+ sigorta primleri) aydan aya değişim göstermekte.

YARIN: Hangi net ücret için 2022’de işveren maliyetlerinin hangi ayda ne kadar oluşacağını ele alacağız.

Yeni vergi avantajı kime ne getiriyor

Yazarın Tüm Yazıları