Sigara tahliye nedeni

SİGARA yasağı konusunda Yargıtay kafe ve kantin işletemecilerine uyarı niteliği taşıyan ilginç bir örnek karar verdi.

Yargıtay, kanunla yasaklanmış olmasına rağmen sürekli sigara içilen işyerlerinin “fena kullanım” gerekçesiyle ihtara bile gerek olmadan tahliyesine karar verilmesini istedi.

Bakın karar nasıl alındı:
İstanbul’da bir sağlık kuruluşu bünyesindeki kantinde sigara içildiği gerekçesiyle işletmecisine “sözleşmeye aykırılık ve fena kullanımdan” tahliye davası açıldı. Mahkeme, tahliye davasını reddetti. Dava Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nde temyiz edildi.

Yargıtay bozdu

Yargıtay, mahkemenin davayı ret kararını bozdu. 8 Ekim tarihli oybirliği ile verilen kararda, kantinin tahliyesi istendi. Örnek karar özetle şöyle:

“Dava konusu taşınmaz, davacı şirket tarafından işletilmekte olan hastane bünyesindeki kantin-kafeterya olarak kiralanmıştır. Dosya kapsamında dinlenen tanık beyanlarından ve mahalinde yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporundaki tespitlerden dava konusu taşınmazda sigara içilmekte olduğu ve bu durumun süreklilik arz ettiği anlaşılmaktadır.

Sigara açıktan açığa fena kullanım hali

4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’la yasaklanmış olmasına rağmen özellikle bir sağlık kuruluşu bünyesindeki kiralanan kantin-kafeteryada sigara içilmesi halinin Borçlar Kanunu’nun 256/2. fıkrası hükmünce kiralananın açıktan açığa fena kullanılması halini teşkil edeceğinin kabulü gerekir.

Tahliye için ayrıca ihtara luzüm yok

Bu bakımdan davalıya bu konuda ayrıca bir ihtar yapılmasına da lüzum yoktur. Bu nedenle istemin kabulü ile kiralananın tahliyesine karar vermek gerekirken, davanın reddine karar verilmesi doğru değildir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.”
Sigara yasağını delen kantin ve kafe işletmecilere duyurulur...
Yazarın Tüm Yazıları