Sarsılan evlilikler

Her yıl ortalama 190 bin çiftin evliliklerine son verdiği ülkemizde, evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşananların oranı yüzde 94,6’ya yükseldi. Evlilik birliğinin sarsılması nedeni ile boşanmaları yüzde 4,2 ile terk nedeniyle boşanmalar izledi.

Haberin Devamı

Diğer bir anlatımla evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanmalardan sonra en çok terk nedeniyle boşanma davaları açılmaya başlandı.
Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.
Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

Haberin Devamı

CİNSEL İLİŞKİYİ BEKLEMEK HAKSIZLIK

19 yaşında evlendirilen kadın evliliklerinin ilk üç ayında cinsel birliktelik olmayınca evini terk etti. Davacı koca, davalı eşinin sürekli kendisinden kaçtığını ileri sürerek terk nedeniyle boşanma davası açtı. Davaya bakan Aile Mahkemesi “Evlenmenin sosyal amacı yanında daha önemli olarak nesli devam ettirme ve cinsel arzuları tatmin etme gayesi de vardır. Kocanın fiziksel sorunu olmadığı belgelenmiştir. Cinselliği beklemek için kadını zorlamak açık bir haksızlıktır. Bu koşullar altında evliliğini devam ettirmesi beklenemez” gerekçesiyle davacı kocayı kusurlu buldu ve dava bitene kadar davalı eşine tedbir nafakası ödemesine karar verdi.

NAFAKAYA İTİRAZ

Davacı koca tedbir nafakasına itiraz etti. Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi temyizde, kocanın cinsel yönden yeterliliği doktor raporuyla anlaşıldığından, ileride beraber olabilecekleri gerekçesiyle kararı bozdu. Yerel mahkeme, “Kadından taraflar arasında ne zaman kurulacağı belli olmayan cinsel ilişkiyi beklemesini istemek haksızlıktır” diyerek bozma kararına direndi. Davanın taşındığı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu direnme kararını “Koca cinsel anlamda yeterli. İleride beraber olabilirler, kadın cinsel yakınlaşmayı beklesin” gerekçesiyle bozdu. Terk nedeniyle boşanma koşulu oluşmadığına hükmeden Hukuk Genel Kurulu, boşanma davası sonuçlanana kadar hükmedilen tedbir nafakasını da bozdu.

Yazarın Tüm Yazıları