Kızım plaj güzeli seçildi ödüllere vergi var mı?

Haberin Devamı

SORU: Bu yıl Bodrum’da “plaj güzeli” yarışması oldu. Kızım, birinci seçildi. Kızıma; değişik kişi ve kurumlar tarafından; plazma televizyon, alış-veriş çeki, nakit para, beş yıldızlı bir otelde iki kişilik konaklama, gibi ödüller verildi.
Kızıma verilen bu ödüller için herhangi bir vergi ödenecek mi?
Beyhan KAYA - Bodrum
YANIT: Kızınıza verilen ödüller, Veraset ve İntikal Vergisi’nin konusuna girer. Ancak, “ivazsız intikal” olarak nitelendirilen bu ödüller, farklı kişi ve kurumlarca verildiği için her birinin değeri 3.371 TL’yi aşmadığı sürece Veraset ve İntikal Vergisi’nden müstesna. Aşan varsa, aşan kısım yüzde 10 stopaja tabi.


HEM KİRA ALIYOR HEM DE ÖDÜYORUM


SORU: Oğlumun bedelsiz oturduğu evi taşınması nedeniyle kiraya verdim. Ayda kira olarak 950 TL alıyor, 1.150 TL ödüyorum. Bunun için gelir beyan etmemiz gerekir mi?
Yusuf KEÇECİ - İstanbul
YANIT:
Beyanname vereceksiniz ancak gerçek gider yöntemini seçerseniz ödediğiniz kirayı aldığınız kiradan düşer, hiç vergi ödemezsiniz.

Haberin Devamı


KİRA BEYANINA ÜCRET DAHİL EDİLİR Mİ?


SORU: 2014 yılı kira gelir vergisi hesabında toplam kira gelirinin üzerine, mükellefin yıllık maaş geliri ilave edilir mi?
Osman KAYUM
YANIT: Hayır, sadece kira gelirinizi beyan edeceksiniz.

HAFTADA BİR TEMİZLİĞE GELEN KADIN

SORU: 83 yaşında, yalnız yaşayan bir kadınım. Evime hafta da bir, bazen de haftada iki gün temizlikçi kadın geliyor. Sigortası, bildirimi, primi, cezası vs. okuyunca, korktum ve vazgeçtim.
Galiba yeni bir yasa çıkıyormuş. Bu çıkınca ben sigortası, bildirimi, primi ve cezası olmadan, temizlikçi kadın çalıştırabilecek miyim?
Fatma ULUTÜRK- Antalya
YANIT: Torba Yasa Tasarısı’nda bu konuda, olayı basitleştiren bir düzenleme var.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yasa çıkınca uygulama ayrıntılarını belirleyecek.
Buna göre;
1. Bir defaya mahsus olmak üzere, SGK’nın hazırladığı belge doldurulup, temizliğe gelen kadınla beraber imzalanıp, SGK’ya verilecek.
2. SGK bazı kuponlar bastırtacak. Örneğin 20, 50,100, 150, 400 TL’lik gibi. Temizlikçi kadına nakit para yerine, bankadan alacağınız örneğin 100 TL’lik “kupon” vereceksiniz.
3. Kadın bankaya gittiğinde, banka bu 100 TL’den yüzde 2 “iş kazası meslek hastalığı primi” kesecek, 98 TL’yi kadına ödeyecek.
Hepsi bu kadar..
Kadın isterse, primini kendisi ödeyerek “İsteğe bağlı sigortalı” olabilecek.

Haberin Devamı

KAYSERİ BELEDİYESİ SIFIR ORANI MUAFİYET ZANNEDİYOR


SORU: Ev hanımıyım. Kayseri Kocasinan Belediyesi’nden bilmeden ödediğim emlak vergilerinin iadesini istedim. “Emlak Vergisi Kanunu’nun ‘Daimi Muaflıklar’ başlıklı 5/son maddesinde; süresinde bildirimde bulunulmazsa, muafiyet bildirimin yapıldığı tarihi takip eden bütçe yılından muteber olur. Siz bildirimde bulunmadığınız için muafiyet ve iadeden yararlanamazsınız” diye bir yazı aldım. Hem vergi birimi hem de belediye başkanlığı başvurumu reddetti. Şimdi ben ne yapayım bu Kocasinan Belediyesi’ni?
Güllü ŞAHİN - Kayseri
YANIT: Belediye “Muafiyet” ile “İndirimli yani sıfır oranlı vergi” kavramlarını karıştırmış. Bu olay daimi muafiyet değil. Koşullar devam ettiği sürece uygulanan, “sıfır oranlı” vergilendirme.
Nitekim, Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 4 Nisan 2011 Tarih ve 2024-25 sayılı özelgesinde de “Geçmişe dönük olarak, indirimli (sıfır) emlak vergisinin uygulanabileceği” açıklandı. Belli ki Kayseri’deki belediyenin, Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı’ndan haberi yok!
Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı da “Ödenen emlak vergilerinin iadesinin mümkün olduğunu” açıkladı (14 Mayıs 2014 Tarih ve 82673428-175.01.01.03 sayılı özelge).
Başvurunuz Belediye Başkanlığı’nca da reddedildiğine göre, vergi mahkemesinde dava açacaksınız.

Yazarın Tüm Yazıları