Prof. Dr. Berkan Reşorlu
Prof. Dr. Berkan Reşorlu
Prof. Dr. Berkan ReşorluYazarın Tüm Yazıları

Büyük böbrek taşlarının tedavisi

Büyük böbrek taşlarının tedavisinde ilk tercih edilen tedavi yöntemi oldukça yüksek başarı oranına sahip endoskopik (kapalı) bir cerrahi olan perkütan nefrolitotomi ameliyatıdır.

Haberin Devamı

Bu ameliyatta hastanın sırt bölgesinden böbreğin içerisine doğru yaklaşık 1 cm genişliğinde bir tüp konularak tünel oluşturulur. Bu tünel içerisinden gönderilen endoskop ile böbreğin içerisindeki taşlara ulaşılır. Bu taşlar bir bütün halinde veya çeşitli parçalanarak aynı yoldan dışarı çıkarılır.

Perkütan nefrolitotomi (PNL) ameliyatının avantajları nedir?

Bu tekniğin diğer yöntemlere olan en önemli üstünlüğü 2 cm’den büyük taşlar için “başarı (taşsızlık) şansı en yüksek” yöntem olmasıdır. Eskiden büyük böbrek taşlarının tedavisinde sıklıkla uygulanan ve büyük bir kesiden gerçekleştirilen açık taş ameliyatlarına göre kozmetik yönden büyük bir avantaj sağlamakta, daha hızlı ve konforlu bir iyileşme süreci sağlamaktadır.

Perkütan nefrolitotomi (PNL) ameliyatının riskleri nedir?

Çok küçük bir delikten gerçekleştirilen endoskopik bir ameliyat olsa da kanama, enfeksiyon ve komşu organ yaralanması gibi bazı riskler taşımaktadır. Bu riskleri en aza indirmenin yolu ise ameliyat öncesi doğru hazırlık yapılması, tam donanımlı bir ekipmana sahip olunması ve cerrahın bu ameliyat konusunda yeterli tecrübeye sahip olmasından geçmektedir.

Hangi taşlara PNL uygulanabilir?

PNL ameliyatı her boyutta ve her sertlikte taşa uygulanabilmektedir. Bebeklikten yaşlılık dönemine kadar her yaştan hastaya uygulanabilen bir ameliyat tekniğidir. Sadece gebelerde, kanama bozukluğu olanlarda, böbreğinde tümör olanlarda ve aktif idrar yolu enfeksiyonu varlığında ancak mevcut durum düzeldikten sonra işlem gerçekleştirilebilir.

PNL ameliyatının başarı oranı nedir?

Böbrek taşlarının tedavisinde başarı oranı en yüksek ameliyat tekniğidir. Bu ameliyatın başarısını etkileyen birçok faktör vardır. Taşın boyutu, sertliği, cinsi, sayısı gibi taşa ve hastaya ait faktörler ile cerrahın bu konudaki deneyimi önemli rol oynamaktadır. Genel olarak literatürde tek seans ameliyat ile tam taşsızlık elde etme oranları %90’ın üzerinde bildirilmektedir.

Perkütan nefrolitotomi işlemi acı verir mi?

Ameliyat genel anestezi altında yapıldığı için işlem sırasında hasta ağrı ya da acı hissetmez. Ameliyat sonrası hastanede yatış sürecinde ise tüm ameliyatlarda olduğu gibi hastanın ağrı hissetmemesi için ağrı kesici tedavi verilir.

Haberin Devamı

Perkütan nefrolitotomi böbreğe zarar verir mi?

Bu ameliyat sırasında böbreğe yapılan delme işleminin böbreğe zarar verip vermediği konusunda birçok çalışma yapılmıştır ve bu çalışmalarda ameliyat sonrası sintigrafik incelemelerde böbrek fonksiyonlarında bir kayıp ya da skar dokusu tespit edilmemiştir. Bu ameliyat sırasında böbreğin zarar görmemesi için doğru noktadan giriş yapılması, böbrek dokusuna zarar vermeden ve ameliyat süresini gereğinden fazla uzatmadan taşların temizlenmesi önem taşımaktadır.

Perkütan nefrolitotomi kimlere uygulanmaz?

Aktif üriner sistem enfeksiyonu olanlarda, gebelerde, kanama bozukluğu olanlarda veya kan sulandırıcı ilaç kullananlarda ve böbrek tümörü olan kişilerde bu ameliyat tekniği uygulanmaz. Ancak bu durumlar düzeldikten sonra ameliyat gerçekleştirilebilir.

Perkütan nefrolitotomi (PNL) ameliyatı ne kadar sürer?

İşlem süresi taşın boyutuna, sertliğine, sayısına ve uygulanan tekniğin çeşidine göre değişebilmekle birlikte en fazla 2 saat sürmektedir. Eğer tek seansta tam taşsızlık sağlanamamış ise birkaç gün sonra ikinci bir seansla kalan rezidü taşlar temizlenebilmektedir.

İşlemden sonra hastalar nelere dikkat etmelidir?

Ameliyat sonrası enfeksiyon ve kanama gibi istenmeyen komplikasyonlar açısından dikkatli olunmalıdır. Yüksek ateş, nefes darlığı, idrarda yoğun kanama, ameliyat bölgesinde şişlik, akıntı ve kanama varlığında doktoruyla iletişime geçmelidir. Ameliyat sonrası özellikle ilk 10 günlük süreçte ağır fiziksel aktivitelerden uzak durmaya, istirahat etmeye ve yara yerinin hijyenine dikkat etmeye özen gösterilmelidir.

Çocuklarda bu yöntem uygulanabilir mi?

Bu ameliyat yöntemi her yaş grubundan hastaya güvenle uygulanabilmektedir. Çocuklarda ve bebeklerde böbrek boyutu küçük olduğu için minyatür cihazların kullanılması, çocuklar hipotermiye duyarlı olduğu için ameliyat sırasında soğuk sıvıların kullanılmaması oluşabilecek komplikasyonların önüne geçmek için önem arz etmektedir. Çocukluk çağı taş hastalarında altta yatan metabolik bozuklukların tespiti ve çıkarılan taşın analizi ileride tekrar taş oluşumunu engellemek amacıyla alınacak önlemler açısından çok önemlidir.

Çıkarılan taşlar ne yapılır?

Çıkarılan taşlar analiz yapılmak üzere laboratuvara gönderilir. Altta yatan metabolik bozuklukların tespiti için yapılan araştırmalar ve çıkarılan taşın analizi tekrar taş oluşumunun önüne geçebilmek için alınacak önlemler açısından çok önemlidir. Yaşam tarzı değişiklikleri, diyet ve sıvı alım alışkanlıklarının düzenlenmesi ve ilaç tedavileri taş oluşumunun önüne geçebilmek için alınabilecek tedbirlerdir.

 

Yazarın Tüm Yazıları