YÖK Başkanı Özvar Hürriyet’e açıkladı: 7 soruda denklikte son durum

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Yurtdışında Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği’nde 15 Mart’ta yapılan değişiklik, binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiriyor. Peki yeni sistemle neler değişti, hangi okullar denklik alabiliyor? Yurtdışı adaylarının merak ettiği tüm soruları YÖK Başkanı Erol Özvar’a sordum. İşte A’dan Z’ye denklikte son durum...

Haberin Devamı

Neden denkliğe ihtiyaç duydunuz?

Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların, ilgili eğitim düzeyindeki program kazanımları ve kazandırdığı yetkinlikler bakımından ülkemizdeki yükseköğretim kurumları tarafından verilen diplomalara eşdeğer olup olmadığını belirlemek için denkliğe ihtiyaç duyuluyor. Amaç, yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunun herhangi bir programından mezun olan kişi ile ülkemizdeki ilgili programdan mezun olan kişinin aynı kazanım ve yetkinliklere sahip olup olmadığını tespit etmek. Böylece yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan alınan diplomanın Türk yükseköğretim sisteminde aynı alan ve düzeyde verilen diplomalara eşdeğer olup olmadığı tespit ediliyor.

YÖK Başkanı Özvar Hürriyet’e açıkladı: 7 soruda denklikte son durum
YÖK Başkanı Erol Özvar

Haberin Devamı

Zamanlama doğru mu? Yani gelecek yıldan itibaren geçerli olsaydı öğrenciler için daha iyi olmaz mıydı?

Düzenlemelerde esas olan herhangi bir mağduriyetin olup olmamasıdır. Biz de yaptığımız bu düzenlemede herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için gerekli hassasiyeti gösterdik. Nitekim yapılan değişiklik dolayısıyla mağduriyet oluşmaması için geçiş hükümleri konuldu. Geçiş hükümlerinde, yapılan değişikliklerin, halen yurtdışındaki bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı veya mezun olmuş adaylara uygulanmayacağı, bundan sonra kayıt yaptıracak adaylara uygulanacağı açıkça ifade edildi. Ayrıca, bu yıl yükseköğrenimine yurtdışında devam etmek istediği için YKS’ye başvuru yapmamış adaylar için ÖSYM tarafından ek başvuru hakkı tanınmış olup muhtemel mağduriyetlerin önüne geçildi. Ayrıca yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek için uygulama usul ve esasları da belirledik.

İLK 400’DE YKS ŞARTI YOK

Hangi okullara denklik veriliyor?

- Uluslararsı sıralamada ilk 400’de yer alan üniversitelerden mezunlara doğrudan denklik veriliyor, YKS’ye girme zorunluğu da yok. Kurulumuz tarafından kabul edilen üç sıralama kuruluşunda ilk 400’de yer alan yükseköğretim kurumlarının tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programları dahil olmak üzere bütün programlarından mezun olanlar doğrudan denklik alabilecek.

Haberin Devamı

- İlk 1000’de yer alan üniversiteler için başarı şartı aranan bölümler dahil olmak üzere bütün alanlarda, önceden olduğu gibi denklik müracaatı yapılacak ama onların da  YKS’ye girme zorunluluğu yok. İlk 1000’de olan üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlardan mezun olanlar denklik için müracaat edecek ve başvuruları daha önce olduğu gibi transkriptlerine göre bireysel olarak incelenerek karar verilecek.

- İlk 1000 de yar almayan üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından mezun olanların YKS’ye girme ve başarı şartını yerine getirme zorunluluğu var. İlk 1000’de yer almayan bir üniversitenin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlardan mezun olanlar YKS’ye girecek, ilgili programın YKS’deki başarı sıralaması şartını sağlamışlarsa denklik müracaatları kabul edilecek ve transkriptleri dikkate alınarak bireysel olarak inceleme yapılacak. Yani sadece ilk 1000’de yer almayan üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk bölümlerde okuyacaklar için YKS’ye girme ve başarı şartını yerine getirme zorunluluğu var. Diğer bölümler için YKS’ye girme zorunluluğu yok.

Haberin Devamı

15 MART ÖNCESİNİ KAPSAMIYOR

Halen yurtdışındaki üniversitelerde öğrenim görmekte olan öğrencilerin durumları ne olacak?

Yönetmelik değişikliği, geçiş hükümlerinde de belirtildiği üzere, halihazırda yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı ve mezun olan öğrencileri kapsamıyor ve onları etkilemiyor. Yapılan değişiklik 15 Mart’tan sonra yurtdışı bir yüksek öğretim kurumuna kayıt olacak öğrencileri kapsıyor.

YKS’ye yurtdışında okuyacak tüm adaylar girmek zorunda mı?

Hayır. Yapılan değişiklik ülkemizde başarı sıralaması şartı aranan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarını YÖK tarafından kabul edilen dünya üniversite sıralamalarının en az ikisinde ilk 1000’de yer alan üniversitelerde okumayı teşvik ediyor. Bu şartlardaki üniversitelerde ilgili programları okuyanların YKS’ye girme zorunlulukları yok. Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarını ilk 1000’de yer almayan yurtdışındaki üniversitelerde okumak isteyenler ise denklik sorunu yaşamamak için YKS’ye girmeli ve ilgili programın başarı sıralaması şartını yerine getirmeli. Ülkemizde başarı sıralaması şartı aranmayan programları yurtdışında okumak isteyen aday öğrenciler ise kabul aldıkları herhangi bir üniversitede daha önce olduğu gibi okuyabilirler. YKS’ye girme veya YKS’de puan alma zorunlulukları yok.

Haberin Devamı

Başarı sıralaması şartı aranan programlar dışındaki programlardan mezun olanlar denklik almak için nasıl bir yöntem izleyecek?

Yönetmelik değişikliği, başarı sıralaması şartı aranmayan programlarla ilgili kısıtlayıcı bir düzenleme getirmiyor. Bu alanlarda yapılacak denklik başvurularında önceden olduğu gibi ilgili yönetmelik ile usul ve esaslarda ortaya konmuş olan standart prosedür izlenmekte ve müracaatlar bireysel olarak incelenerek karar verilmektedir.

YÖK Başkanı Özvar Hürriyet’e açıkladı: 7 soruda denklikte son durum

KIBRIS İÇİN DE GEÇERLİ Mİ

Kıbrıs üniversiteleri için durum nedir?

KKTC yükseköğretim kurumlarından mezun olan kişilerin diploma denklik başvurularında, KKTC ve Türkiye Hükümeti arasında imzalanan Milletlerarası Anlaşma hükümleri uygulanır. Adaylar, KKTC üniversitelerinin YKS kılavuzunda yer alan programlarına, aynen ülkemizdeki üniversitelerin programlarına yerleştikleri gibi yerleşir. Örneğin nasıl ki ülkemizdeki devlet veya vakıf yükseköğretim kurumunun tıp fakültesinde okumak için ilk 50 bin başarı sıralamasında olmak gerekiyorsa, YKS kılavuzunda yer alan KKTC Üniversitelerinin tıp fakültesinde okumak için de ilk 50 binde yer almak gerekir. Bu şart YKS kılavuzunda yer alan yurtdışı yükseköğretim kurumlarının bütün programları için geçerli. Dolayısıyla da YKS kılavuzunda yer alan üniversitelerin ülkemizde olması veya yurtdışında olması arasında yerleşme şartları ile mezuniyetten sonraki şartlar itibariyle herhangi bir fark yok. KKTC vatandaşları da aynı şartlara tabiidir. 

Yazarın Tüm Yazıları