Kudüs özel sayısı

Özel sayıların önemini sık sık tekrarlarım. Bir konu ekseninde değişik kalemlerin incelemeleri, ileride bu konuda çalışma yapacaklar için çok faydalı bir toplamdır.

Haberin Devamı

Kudüs dini, siyasi ve tarihi anlamda çok önemli bir simge. Güncelliği de her dem taze.

HECE dergisi Kudüs için özel bir sayı hazırlamış.

Bu özel sayının ‘İslam Şehri Kudüs’ başlıklı sunuş yazısı İbrahim Demirci’nin:

“Kudüs şehrini çeşitli yönleriyle farklı bakış açılarından tanımak ve tanıtmak, din, tarih, siyaset, sanat ve hayat cephelerinden yansımalarını sergilemek gayesiyle hazırladığımız bu özel sayıya çalışmalarıyla katkıda bulunan bütün yazarlara, Arapça ve İngilizceden yapılan tercümelerin mütercim ve musahhihlerine teşekkür ediyoruz.”

Özel sayının konu başlıkları içerik zenginliğini gösterecektir:

1.Bölüm:

Din

Beytülmakdis’in İslam’daki Yeri ve Önemi

Beytülmakdis: İsra ve Miraç Toprağı

Beytülmakdis: İlk Kıble

Kutsal Mekân: Kudüs’ün Kutsiyeti

Haberin Devamı

‘Alemler İçin Bereketli Kılınan Arz’: Kuran ve Tefsirlerde Kudüs ve Mescid-i Aksa

Kuran-ı Kerim’in Tasvir Ettiği Beytülmakdis

Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili Bazı Rivayetlerin Değerlendirilmesi

Yahudilikte Kudüs

2. Bölüm:

Tarih

Beytülmakdis’in Gün Doğumu: Tarih Öncesi Devirlerin İzdüşümü

Hz. Ömer’in İlya Halkına Verdiği Emmaname: Kaynakların Eleştirel ve Analitik İncelemesi

Müslüman Kadınlar: Beytülmakdis’in Önemini Gösterme Hususunda Aktif Temsilciler

Haçlı Seferleri ve Haçlılar

Dinamizm, Strateji, Merhamet ve Algı: Selahaddin Eyyubi’yi Anlamak

Selahaddin Eyyubi’nin Beytülmakdis için Okuttuğu Fetih Hutbesi Üzerine Bir İnceleme

Beytülmakdis’in Selahaddin Eyyubi ve Aslan Yürekli Kral I. Richard Arasındaki Müzakerelerdeki Yeri

16.Yüzyıl Osmanlı Tahrir Defterlerinde Kudüs’ü Şerif Şehri: 112. Defter

Kudüs Osmanlı Şerriye Mahkemesi Sicilleri

Osmanlı Kudüs’ünde Kanuni Sultan Süleyman’ın İzi

Haseki Sultan İmarethanesi: 16. Yüzyılda Beytülmakdis’te Önemli Bir Osmanlı Vakıf Kurumu

Kavalalı Mehmet Ali Paşa Döneminde Beytülmakdis’te Yabancı Nüfuzunun Tesisi

Sultan II. Abdülhamid Döneminde Kudüs

İslam Devletinin Gayri Müslimlere Karşı Tutumu: Kudüs Örneği

Mescid-i Aksa’nın Mali Kaynakları 1516-1918

3.Bölüm:

Mekânlar

Yeryüzünde Unutulan İkinci Mescid: Kadim Mescid-i Aksa’nın ortaya çıkarılması

Haberin Devamı

Gerçek ve Hayal İkileminde Kadim Kudüs Mahalleleri

Osmanlı’nın Son Döneminden İsrail İşgaline Kadar Kudüs Kahvehaneleri ve Kahvehanelerin Ulusal Rolü

Kudüs’te Bir Cemaat: Ortodoks Ermenileri

 4.Bölüm:

Yakın Dönemler

Birleşmiş Milletler Kararlarında Kudüs

Haçlı Seferleri ile Siyonizmin Benzerliği Örnekliğinde İsrail Siyasetini Anlamada Tarihin Rolü

Britanya ve 1948’e Kadar Beytülmakdis Şehrinin Yahudileştirilmesi

İngiliz İşgali ve Siyonist Devletin Temelleri

Uluslararası Hukuk Perspektifinden Mescid-i Aksa’daki İsrail İhlalleri

Filistin-İsrail Barış Müzakerelerinde Kudüs’ün Nihai Statüsü Tartışmaları

Mescid-i Aksa’nın Geleceği

Mescid-i Aksa’yı Savunmada Halkın Rolü: Ribat Hareketi Örneği

Haberin Devamı

Kudüs-Filistin Çalışmalarında Türkiye’nin Ahvali

İhvan-ı Müslimin’in Kudüs’e Bakışı

Trump’ın ‘Yüzyılın Anlaşması’nda Mescid-i Aksa’nın Geleceği

5.Bölüm:

İnsanlar

İşgale Karşı Direnişe Öncülük Eden Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanları: Şeyh İkrime Sabri Örneği

Tefsire Kadın Dokunuşu: Filistinli Münevver Naile Haşim Sabri

Filistin Direnişinin Unutulmaz Sesi: Amerikalı Aktivist Rachel Corrie

Evrensel Barışa Ekilen Tohum: Evrensel Kudüs Kriterleri Belgesi

6.Bölüm:

Sanat Edebiyat Medya

Şairin Kudüs Nöbeti: Modern Türk Şiirinde Kudüs

Klasik Arap Şiirinde Kudüs

Kudüs: Modern Arap Şairlerinin Diyalektik Devinimi

Ahmet Fakih’te Kudüs Sevinci (Kitabu Evsafı Mesacidi’ş-Şerife’de Kudüs ve Mescid-i Aksa)

Türkçe Kitaplarda Kudüs

Kudüs’e Yolu Düşenler

Haberin Devamı

Akif Emre’de Şehir Düşüncesi ve Kudüs Şehri

Garaudy’nin Perspektifinden Kudüs’ün Tarihi Fay Hatları ve Taşıdığı Medeniyet Ufku

Kudüs’ün İki Çizeri

Kudüs Ey Kudüs

Kudüs’te Çocuk Olmak

Mit, Tarih ve Gerçeklik Arasında Sinemada Kudüs Temsilleri

Türkçe Ansiklopedilerdeki Kudüs Maddelerinin Mukayesesi ve Değerlendirmesi

Sosyal Medyada Kudüs

7.Bölüm:

Tanıklar

Nuri Pakdil ile Kudüs’te Elem ve Öfke

Kudüs Notları

Kanatları Kırık Bir Güvercindir Kudüs

Aksa Aşktır Yüreğimizde

Özel sayı kime ithaf edildi?

Sezai Karakoç ve Nuri Pakdil’e.

Sanat Edebiyat ve Medya Bölümü hiç kuşkusuz benim ilgimi çeken bölüm.

Âtıf Bedir’in, ‘Şairin Kudüs Nöbeti: Modern Türk Şiirinde Kudüs’ yazısı ve M. Faruk Toprak’ın ‘Klasik Arap Şiirinde Kudüs’ yazıları da ayrıca dikkate değer.

Haberin Devamı

(HECE – Kudüs Özel Sayısı - Haziran – Temmuz – Ağustos 2022)

KURUM KÜTÜPHANELERİ

HER kurumun bünyesinde bir kütüphane bulundurması gerekir. Gittiğim yerlerde mutlaka o kütüphanelere uğrarım.

Kadıköy’deki Büyük Kulüp Kütüphanesi iyi bir örnektir.

O kütüphaneyi gezdim, bazı kitapların ilk baskılarına burada rastladım.

Victor Hugo’nun 1842 yılı basımı ‘Notre-Dame de Paris’i (Notre Dame’ın Kamburu), Alexandre Dumas’nın ‘Üç Silâhşörler’i, Balzac’ın ‘Vadideki Zambak’ romanının 1890 tarihli baskısı, George Sorel’in ‘Fransız İhtilâli Tarihi’ kitabının ilk baskısı gibi sürprizler karşıladı beni.

Hiç kuşkusuz bu kitapların yanı sıra kütüphaneyi yeni kitaplarla, bugünün yazarlarıyla da zenginleştirmeleri gerekiyor.

Yazarın Tüm Yazıları