Ayşegül Domaniç Yelçe
Ayşegül Domaniç Yelçe
Ayşegül Domaniç YelçeYazarın Tüm Yazıları

“Yerel Eşitlik Eylem Planı”

Merhabalar sevgili okurlar.

Haberin Devamı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yerel düzeyde cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadının ve ayrımcılığa uğrayan diğer grupların statüsünün güçlenmesi için izlenmesi gereken yol haritasını belirlemek üzere stratejik bir çalışma yapıldı. Bu çalışma sonucunda hazırlanan “Yerel Eşitlik Eylem Planı”, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ev sahipliğinde düzenlenen lansmanda açıklandı. 

Herkes için temel bir hak olan eşitlik ilkesinin yaşamın her alanında etkili bir biçimde uygulanması, eşitlikçi bir toplumun geliştirilmesi ve mevcut eşitsizliklerin giderilmesinde belediyelere önemli bir görev düşüyor. Bu sorumluluğun bilincinde olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, eşitlikçi yerel yönetim anlayışının 3 yıllık (2021-2022-2023) hedeflerini ortaya koyan Yerel Eşitlik Eylem Planı ’nı hazırladı. Plan, gerçekçi ve uygulanabilir olması amacıyla, iç ve dış paydaş toplantılarında elde edilen talep ve beklentiler dikkate alınarak oluşturuldu.  

Haberin Devamı

Belediye’nin daire başkanları ile şube müdürlerine, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personelinin tamamına ve Belediye’nin tüm birimlerinden seçilen çalışanlara “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitimi verildi. Toplamda 231 çalışan bu eğitimden yararlandı. Plan hazırlık sürecinde; 3 yüz yüze çalıştay, derneklerle yüz yüze 8 odak çalışması, 5’i tematik 102 çevrimiçi toplantı gerçekleştirildi. Mersin ilindeki kadın dernekleri, LGBTİ+ dernekleri, ayrımcılığa uğramış diğer grupların dernekleri, üniversiteler, ilgili odalar, yaşlı dernekleri, engelli dernekleri ve mülteci dernekleri ile görüşülerek talep ve beklentileri alındı.  

Yerel Eşitlik Eylem Planı ’nda, cinsiyete duyarlı belediyecilik anlayışı ile; toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturulması, şiddetin önlenmesi, kadının ve ayrımcılığa uğramış diğer grupların güçlenmesine yönelik hizmetler sunulması, kadınların sosyal hayatlarının iyileştirilmesi, kadın emeğinin değerlendirilmesi, kırılgan grupların desteklenmesi, belediye yönetiminde kadınların aktif olmalarının sağlanması hedeflendi. Bu hedefler doğrultusunda Eğitim, Sağlık, İstihdam, Kentsel Hizmetler, Şiddet, Katılım ve Kurumsal Kapasitenin İyileştirilmesi konularında Mersin’deki kadınların ihtiyaçlarına yönelik kısa ve orta vadeli etkin çalışmalar gerçekleştirilmeye başlandı.  

Haberin Devamı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin eşitlik çalışmaları kapsamındaki bir diğer hedefi ise, kendi eğitici havuzunu oluşturarak Mersin’de eşitlik temelli eğitimleri yaymak. Böylelikle; kadının ve ayrımcılığa uğramış diğer grupların güçlenmesi, haklarının korunması, kentte eşitlik farkındalığı oluşması sağlanmış olacak. Ancak, bu planın gerçekleşmesi için Belediye’nin tüm birimlerinin yanı sıra, Mersin’deki kadın ve ayrımcılığa uğramış diğer grupların temsilcilerinin de desteği ve iş birliği gerekiyor. 

Mersin Belediyesi’nin amacı; belediye yönetiminde ve hizmet sunumunda temel bir insan hakkı olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, kimsenin cinsel kimliği, yaşı, engeli ve sosyo-ekonomik durumu nedeniyle dezavantaj yaşamadığı, kırılgan grupların güçlendiği ve toplumun aktif bireyleri olarak hizmetlere erişimde ve kararlara katılımda rol aldığı, toplumsal birlikteliğin eşitlikçi ve kapsayıcı bir anlayışla desteklendiği, sevgi, barış ve demokrasi kenti olmak.  

Haberin Devamı

“Kentimizin Geleceği, Halkımızın Mutluluğu İçin” sloganı ile hayata geçirilen Yerel Eşitlik Eylem Planı, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu Kadın ve Aile Hizmetleri Daire’si bünyesinde oluşturulan Toplumsal Cinsiyet Şefliği tarafından hazırlandı. Plan kapsamında paydaş beklentilerinin ve çalıştay raporlarının analizleri sonucu oluşturulan hedefler, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Göstergeleri olan eğitim, sağlık, istihdam, kentsel hizmetler, şiddet ve katılım alanlarında ele alındı. Plan’ da ayrıca, kapsayıcı kamusal hizmet tasarımı amacıyla, belediye çalışanlarına yönelik eğitim ve faaliyetlerin yer aldığı ‘Kapsayıcı Hizmet Sunumu İçin Kurumsal Kapasitenin İyileştirilmesi’ hedefleri bulunuyor.  

Haberin Devamı

Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere, ayrımcılığa uğrayan tüm gruplar için büyük önem taşıyan Yerel Eşitlik Eylem Planı’ nın başarıyla hayata geçirilmesini ve ülkemiz genelinde tüm belediyeler için örnek teşkil etmesini diliyorum. 

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…

Yazarın Tüm Yazıları