Allah karikatür karşısında ne yapılması gerektiğini Kuran’da söylüyor

Hazreti Peygamber’in karikatürünün çizilmesi karşısında Müslümanlar rencide oluyorlar. Bu konuda ne diyorsunuz?

Haberin Devamı

İHSAN ELİAÇIK: Peygamber’in karikatürünün çizilmesi Müslümanları rencide eder.

*

Rencide olan Müslümanlar nasıl bir tavır almalı?
İHSAN ELİAÇIK:
Allah’la, Peygamber’le, Kuran’la, ayetlerle alay edenlere karşı ne yapılması gerektiği Kuran’da var. Söylenen şu: “Alay edenlerle karşılaştığınız zaman sözü değiştirene kadar onlardan uzaklaşın ve onlarla beraber oturmayın.” Mekke’de müşrikler alay etmiş, En’am suresinin 68. ayeti gelmiş. Medine’de Yahudiler ve Hıristiyanlar alay etmiş, Nisa suresinin 140. ayeti gelmiş. Ayetlerde söylenen hep aynı: Alay edenlerle birlikte oturmayın, oradan uzaklaşın... Pasifist bir tutumdur Allah’ın bizden istediği... Pasifist bir protestodur.

*

Cezai bir müeyyide yok yani...
İHSAN ELİAÇIK:
Cezalandırma yok. Silah kullanma yok. Hele öldürme, hiç yok. Ayetler apaçık. “Sözü değiştirene kadar orada oturma, oradan uzaklaş” diyor. Alay biter de söz normale dönerse oturabilirsin. Yani “İlişkiyi kopar” bile demiyor, sadece uzaklaş diyor. Uzaklaşarak şunu söylemiş oluyorsun: “Bu yaptığın hoşuma gitmiyor. Sen de ısrarla yapmaya devam ediyorsun. O zaman bana eyvallah.” Çok ince bir tutum...

Haberin Devamı

Allah karikatür karşısında ne yapılması gerektiğini Kuran’da söylüyor

*

Hazreti Peygamber’in kendisiyle ısrarla alay eden şiirler yazan bir müşrik şairin öldürülmesini emrettiğine dair bir rivayet var... Bu rivayetle ilgili düşünceniz nedir?
İHSAN ELİAÇIK:
O rivayetin aslı yoktur. Uydurmadır. Güya Hazreti Peygamber, “Beni şunun elinden kurtaracak yok mu” demiş. Bunun üzerine iki sahabe, alay eden o kişinin yanına gizlice sokularak arkadan hançerleyip öldürmüş. Bu asılsız bir rivayettir. Çünkü alay edenlerle ilgili olarak ne yapılacağı ayetle sabit... Hz. Peygamber’den 150 yıl sonra yaşamış bir tarihçinin uydurmasıdır bu.

*

Karikatürleri protesto etmeye ne diyorsunuz?
İHSAN ELİAÇIK:
Gidersin, o karikatürleri yayınlayan basın kuruluşunun önünde basın bildirisi okursun, gösteri yaparsın. Ama insanlara zarar verme hakkımız yok. Ölçü bu.

6 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUYLA EVLENME MESELESİ

Haberin Devamı

NURETTİN Yıldız isimli bir hocanın “Altı yaşındaki kız çocuğuyla da evlenilebilir” demesi büyük olay oldu. Altı yaşındaki kız çocuğuyla evlenme mümkün olabilir mi? Nereden çıkıyor bu fetvalar?
İHSAN ELİ AÇIK:
Talak suresinin 6. ayetinde boşanan kadınların boşandıktan sonra yeni evlilik yapmaları için beklemeleri gereken süre anlatılır. O ayette yaşlı kadınlardan, hamile kadınlardan ve hiç âdet görmemiş kadınlardan söz edilir. Nurettin Yıldız, “hiç âdet görmemiş kadınlar” ile kastedileni “henüz âdet görmemiş” olarak açıklıyor ve böylece evlilik akdinde yaş sınırını ortadan kaldırıyor. Halbuki “hiç âdet görmemiş kadınlar” ile kastedilen, hastalık nedeniyle âdet görmeyen yetişmiş, olgun kadınlardır.

*

Haberin Devamı

İslam’da “evlenme yaşı” var mıdır?
İHSAN ELİAÇIK:
Nisa suresi 6. Ayette “evlilik çağı” kavramı geçiyor. İslam’ın nikâh teorisinin ipucu o ayettedir. Ayette evlilik için iki şarta işaret ediyor: BİR: Buluğ... İKİ: Rüşt... Buluğ, yani bedensel ergenlik... Rüşt, yani zihinsel ergenlik...

*

Nurettin Yıldız bu ayete rağmen nasıl oluyor da “6 yaşındaki kız çocuklarıyla evlenme söz konusu olabilir” diyor?
İHSAN ELİAÇIK:
Talak suresinin 6. ayetini yanlış yorumluyor. Gerçi haksızlık etmeyelim, “6 yaşındaki çocukla evlenilir ve onunla karı-koca hayatı yaşanır” demiyor. Dediği şu: “Evlilik akdi ayrıdır, fiili evlilik ayrıdır. Çocuklarla evlilik akdi yapılabilir ama fiili evlilik için buluğ ve rüştü beklemek gerekir.” Yani aslında Nurettin Yıldız da fiili evlilik için buluğ ve rüştü gerekli görüyor.

*

Haberin Devamı

Fiili evlilik için buluğ ve rüşt gerekliyse... “Küçük çocuklarla evlilik akdi yapılabilir” demeye ne gerek var?
İHSAN ELİAÇIK:
Gerek yok. Kitapta da yeri yok. Böyle sıkıştırmaya da gerek yok. Ayrıca bu istismara yol açacak bir görüş. Fıkıhta “sedd-i zerai” ilkesi vardır. Yani “kötülüğe giden yolu kapama” ilkesi... Bu da ihmal edilmemeli.

ADAM ATEİSTİM DİYOR AMA İSLAM’I TARİF EDİYOR

İHSAN Eliaçık’tan bir ateist anısı:

*

Geçen birisi ‘Ben ateistim ama hayâya inanıyorum, hayâ duygusu evrim sürecinin bir parçasıdır’ dedi. Ona şu dedim: ‘Sen aslında İslam’ı tarif ediyorsun. Hazreti Peygamber’e hayâ imandan mıdır diye sorduklarında şöyle cevap vermiş: Hayâ dinin tamamıdır.”

Haberin Devamı

Allah karikatür karşısında ne yapılması gerektiğini Kuran’da söylüyor

YAKMAYAN KEFEN SATIYORLAR

İHSAN Eliaçık’tan aldık enteresan haberi.
İşte anlattıkları:

*

- İnternette “CAH ürünleri” var. Satışta... Cüppeli Ahmet Hoca ürünleri yani...
- Cüppeli Ahmet’in haberi var mı, yoksa adını mı kullanıyorlar bilmiyorum. Eğer adını kullanıyorlarsa mahkemeye versin. Eğer kendisininse açıklamasını yapsın.
- Orada satılan ürünlerden biri “yakmayan kefen”. Ceylan derisine Allah’ın isimlerini yazıyorsun, onunla kefenleniyorsun ve kabir azabındaki ateşten korunuyorsun.
- Böylece 70 liralık kefen, oluyor sana 3 yüz 70 lira.
- Bu nedir kardeşim? Yakında cennetten tapu dağıtacaklar. Rüşvet sevap diyecekler. Akrabayı kayırmak Allah’ın emriymiş... Nerelere geldi iş.

İSLAM’IN YENİLİKÇİLERİ

İHSAN Eliaçık, “İslam dünyasında yenilikçi önderler çıktı” diyor ve şu isimleri veriyor:

*

- Türkiye’den Mehmet Âkif... Şöyle diyor: “Nebiye atf ile binlerce herze uydurdun/Yıktın da dini mübini yeni bir din kurdun.” Hurafe tartışmalarına nefis bir cevaptır bu.
- Pakistan’dan Muhammed İkbal... Çok önemli bir düşünürdür.
- Mısır’dan Hasan Hanefi...
- İran’dan Ali Şeriati... Kitaplarını okudum, kendisinden etkilendim. “Ben artık Ali Şeriati gibi olacağım” dedim. Onun gibi olmaya çalışıyorum.
- Fas’tan Muhammed Abid El Cabiri... Çok önemli bir düşünürdür. Türkçeye de çevrilmiş kitapları vardır. Dört yıl önce vefat etti.

Allah karikatür karşısında ne yapılması gerektiğini Kuran’da söylüyor

Batı’nın hiç mi kabahati yok

İHSAN Eliaçık’a soruyorum: “İyi ama Batı’nın hiç mi kabahati yok? Batılılara bir şey demeyecek miyiz?”
İhsan Eliaçık’ın cevabı şu:

*

- Batı’ya tabii ki bir şey diyeceğiz. Sömürgeciliklerine, emperyalist heveslerine tabii ki itiraz edeceğiz. İslam dünyasının yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sömürmelerine tabii ki karşı çıkacağız. Ki bunu yapmak farzdır.
- Ancak asıl konumuz şu: Batı’nın, İslam’ın bağrındaki şiddete etkisi ne ve ne düzeyde? Ben bunun yok düzeyinde olduğunu söylüyorum.
- Bütün yollar açılsa, İslam dünyasının her yerinde İslamcılar iktidara gelse ne olacak?
- İşte görüyoruz: İslam dünyasında zengin ile yoksul arasında uçurum var ve bu sorun edilmiyor. Sorgulanmamış eski İslam kültürüne dayanarak, “Allah zengini zenginlikle, yoksulu yoksullukla imtihan ediyor” diyorlar, “Kaderimiz bu” diyorlar. Tekçi anlayışa sahipler. Demokratik çoğulculuğun yeşermesini istemiyorlar.
- Ben diyorum ki: Batılılar İslam dünyasının dört bir köşesinden atılsa ve bütün İslam memleketlerinde İslamcılar iktidar olsa... İslam dünyası kan ağlayacaktır. Adam Musul’u ele geçiriyor, 13 maddelik bildiri yayınlıyor, bildirisinin ilk maddesi “Namaz kılmayanlar kırbaçlanacak”, ikinci maddesi “Kadınlar peçeyle örtünecek, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayacak”. Türkiye’deki tartışmalara bakın: Altı yaşında çocukla evlenilir mi? Kadın spikere bakmak caiz mi?
- Bunlar sorgulanmamış eski İslam kültüründe var. Adam bunları okuyor. Bunları doğru kabul ediyor ve uygulama fırsatı bulduğunda uyguluyor.

Eliaçık’tan sorular

“İslam dünyasında şiddetin ve terörün tek nedeni Batı’dır” diyenlere karşı İhsan Eliaçık’ın soruları var. İşte o sorular:

*

- Dört halifeden üçü suikastla öldürüldü. Bunu Batılılar mı yaptı?
Allah karikatür karşısında ne yapılması gerektiğini Kuran’da söylüyor- On İki İmam... Yedisi zehirlendi... Üçü katledildi... Bunları modernistler mi yaptı?
- Hazreti Peygamber’in torunu şehit edildi Kerbela’da... Kim yaptı bunu? CIA ajanları mı?
- Yavuz ile Şah İsmail savaştı, binlerce insan katledildi... Kim çıkardı bu savaşı? Batı mı?

Sorunun kaynağı dışarıda değil içeride

İHSAN Eliaçık, İslam dünyasındaki sorunların kaynağının dışarıda değil içeride olduğunu düşünüyor.
İşte Eliaçık’ın bu konuda söyledikleri:

*

- İslam dünyası şiddete bulanmış, kan deryası olmuş durumda. Bunun sebebi: Sorgulanmamış eski İslam kültürüdür.
- Bu kültür diyor ki: “Dinden döneni öldürün.” Bu kültür diyor ki: “Yedi yaşına kadar çocuk namaz kılmazsa dövülebilir.” Bu kültür diyor ki: “Namaz kılmayan kırbaçlanır.” Bu kültür diyor ki “Kadın dövülebilir.”
- Bunların Kuran’la hiçbir alakası yok. Bunlar içsavaş ortamında oluşmuş olan bir kültürün yansımaları. Bu kültürle yüzleşmek lazım...
- “Allah tektir” inancı yanlış anlaşılıyor. Allah tekse din de tektir, sultan da tektir, devlet de tektir, yorum da tektir, görüş de tektir diye düşünülüyor. İşin aslı şudur: Allah tektir ama yarattığı âlem çoktur. Bir tek Allah tektir, geri kalan her şey çoktur ve rengârenktir. Sufiler “Kesrette vahdet/vahdette kesret” derler. Yani “Birlikte çokluk/ çoklukta birlik”. Yedi milyar insan var, birbirine benzemez... Bir milyon tür var... Tabiatta çokluk var. Bunun insanlık âleminde de korunması gerekiyor. Çokluk olmalıdır, tek tip olmaya karşı çıkılması gerekir. Tek olan Allah’tır.
- Müslümanlar nerede iktidara geldilerse... Orayı tek tip haline getirmeye çalışıyorlar. Yanlış “teklik” anlayışıyla herkesi tek tip yapmaya çalışıyorlar. Bunun panzehiri dini çoğulculuktur.

İslam’da düşünce özgürlüğü var

İHSAN Eliaçık’a göre İslam’da düşünce özgürlüğü var.
Bu iddiasını bir ayete dayandırıyor Eliaçık:

*

“Zümer suresi 18. ayet. Şöyle deniyor ayette: ‘Onlar sözü işitirler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar, Allah’ın kendilerini hidayete erdirdiği kimselerdir ve onlar, temiz akıl sahipleridir.’ Ne demektir bu? Herkes konuşacak. Yani kimse susturulmayacak. Herkes konuşacak ve sözün en güzeli seçilecek. Düşünce ve ifade özgürlüğü ancak böyle ifade edilebilir.”

KİMDİR?

- KAYSERİLİ. 53 yaşında.
- Beş çocuğu var. Üçü kız, ikisi erkek.
- Zehra Nur mimar... Zeynep Can hukuk öğrencisi... Mâhinsu tıp öğrencisi... Muaz inşaat mühendisliği öğrencisi... Mushab lise sonda...
- 22 kitap yazdı.
- İstanbul’a geldiği günden beri Fatih’te ikamet ediyor.
- 12 Eylül’de Akıncılar davasından tutuklandı ve Mamak Cezaevi’nde bir yıl kaldı.
- Sol örgütlerin ileri gelenleriyle Mamak Cezaevi’nde tanıştı. “Solculuk İslam düşmanı olamaz” düşüncesi, ilk olarak orada oluştu.
- Nişantaşı’nı ilk kez bu röportaj vesilesiyle gördü ve “O kadar da şaşaalı değilmiş” dedi.
- Kendisinin Yaşar Nuri Öztürk’e benzetilmesine iki açıdan itiraz ediyor: BİR: Ben Yaşar Nuri gibi bazı muktedirleri değil, bütün muktedirleri eleştiriyorum. İKİ: Ben Yaşar Nuri gibi ihtiyaçtan fazlasını biriktirenlerden değilim.

Yazarın Tüm Yazıları