’Türkçe Konuşanlar’ Türkçe yayımlandı

ERGUN ÇAĞATAY’ın yapımını üstlendiği ve fotoğraflarını çektiği, editörlüğünü Doğan Kuban’ın yaptığı Türkçe Konuşanlar, nihayet Türkçe olarak da yayımlandı.

Kitabın İngilizcesi yayımlandığında, kitap hakkında kısa bir tanıtma yazmıştım.

İngilizcesi "Turkic Speaking Peoples" adıyla yayımlanan kitapta: Orta Asya’dan Balkanlar’a 2000 Yıllık Sanat ve Kültür tanıtılıyor. Uzmanların yazıları ışığında.

Ergun Çağatay, 14 yıl bu kitap için çalıştı. 110 bin kilometre yol kat etti, 35 bin kare fotoğraf çekti.

496 sayfalık kitapta; 277 renkli, 28 siyah-beyaz fotoğraf, 10 tane de renkli harita bulunuyor.

Svat Soucek, "Bu kitap Türk dünyasının bugüne kadar yapılan en iyi takdimidir" diyor.

Ergun Çağatay, Sunuş’unda önce yaşadığı kábusu anlatıyor, ASALA Örgütü’nün Paris’in Orly Havaalanı’nda 10 kişiyi öldürdüğü eylemde, Ergun Çağatay da ellerinden yaralar almış, yanmış, Paris’in dışında bir askeri hastanede yatmıştı.

Kitabı hazırlayış gerekçesini, "Türk dünyasının profilini, elimden geldiği kadar kısa olmasına gayret ederek ve yıllarca süren hazırlık çalışmalarını gözlemlerimle zenginleştirerek bu kitapta toplamak istedim" diyerek belirten Çağatay, bizim bu kültüre uzak kalışımızı, köprüleri kuramayışımızı anlatıyor.

Doğan Kuban, Giriş’te; kitabın amacını şöyle özetiyor:

"Türklerin parça parça tarihini içeren bu antolojideki makaleler ve Türkçe konuşan halkların dağınık yaşamını yansıtan fotoğrafların amacı, Avrasya tarihinin önemli bir bölümünün tekrar inşa edilmesinde yeni ufuklar açmaktır."

* * *


TÜRKÇE KONUŞANLAR, beş ana bölüme ayrılmış:

I- Dil ve Kimlik; II- Türk- Avrasya Simbiyozu; III- Din; IV- Sanat ve Mimari; V- Güncel Sahne.

Ana başlıklar altında değişik makaleler yer alıyor.

İçlerinden bazılarını okumanızı salık vereceğim.

Türkler ve Bizanslılar -Nevra Necipoğlu; Anadolu’ya Göç Öncesi Türk Mutfağı -Tuğrul Şavkay; Tarihte Türkiye ve Avrupa: Osmanlı-Türk İmparatorluğu -Halil İnalcık; Tarihsel Süreç İçinde Türklerin İslám Yorumu - Ahmet Yaşar Ocak; Mimaride Ortak Yaşam: Anadolu’da Türk Mimarisi -Doğan Kuban; Çağdaş Türkiye’de Türk Kimliği -Nuri Bilgin; Uzak ve Yakındoğu Arasında Bir Başka Geçit: Mehmed Siyah Kalem -Filiz Çağman.

* * *

KİTAPLIĞINIZIN başvuru kaynaklarından biri olacak nitelikte, yazı ve görsel zenginliği bir arada içeren bir kitap.
Yazarın Tüm Yazıları