Solda 10 Aralık Hareketi

SOLA ve solculara bir gerçek ve doğruyu hatırlatmak zorundayım:

Her solcu, her solcu topluluk ve her solcu parti, Tanrı’ya ve dinlere karşı olmaksızın ama onlara karşın seçmenden oy almak zorundadır. Yani gerçek bir laik olmak zorundadır.

Laik hukukun temelleri dinlere karşı değildir. Bu gerçeği CHP’den başlayarak bütün sol, taa TKP’ye kadar bilmek, öğrenmek, uygulamak; sağ da buna saygı göstermek zorundadır.

Tanrı ve din solun referansı olamaz. Ama bir solcu kendisi için ve kendisi olarak Tanrı’ya inanabilir, bir dinin mümini olabilir. Laiklik dinlere değil dinlerin kurumsallaşmasına karşıdır.

Başarısını ya da başarısızlığını Tanrı ve dine bağlamak, sola yasaktır! Bunu nasıl başaracak? Bu sorunun cevabını bulmadan Türkiye’de hiçbir sol birey ve parti AKP’ye ne rakip ne de alternatif olabilir. Sol ve sağ söylediklerimi bir yere amentü olarak yazmalıdır. Çünkü bıktım artık bu derin cehaletten!..

CHP’nin seçim yenilgisinden sonra bildiri ve demeç yayınlama kervanına "Solda yenilenme, bütünleşme, kitleselleşme"yi savunan 10 Aralık Hareketi de katıldı.

10 ARALIKÇILAR CHP İLE Mİ SINIRLI?

CHP’nin yenilgisinden 10 Aralık Hareketi’ne ne, yoksa bu hareketin solculuğu CHP ile mi sınırlı, hareket CHP içinde mi yer almak istiyor?

10 Aralık Hareketi Sözcüsü Burhan Şenatalar’ın imzasıyla yayınlanan 27.07.2007 tarihli ve "Solda Kapsamlı bir Yenilenme Süreci Zorunlu" temalı bildiri bana da gönderildi. Bildirinin bence en önemli bölümünü aktarıyorum:

"Sorun sosyal demokrat olma iddiasını taşıyanların ifade ve örgütlenme özgürlüğü konularında, Kürt sorunu konusunda tutucu bir çizgiye kaymış olmalarıdır. Sorun toplumun siyasete en geniş ve etkin biçimde katılımını savunmak yerine bazen açık, bazen kapalı biçimde ordunun siyasete müdahalesini savunmaktır. Sorun özgürlükçü, katılımcı, eşitlikçi bir vizyon ve buna uygun politikalar geliştirmek ve ortaya koymak yerine sadece laiklik ve cumhuriyet temalarına kilitlenmektir. Sorun yoksulların, yoksunların, ezilenlerin ve emekçi sınıfların haklarını savunmak yerine büyük sermayeden icazet beklemektir."

CHP’Yİ BIRAKIN YENİ PARTİ KURUN

Daha sonra, "Çok açık olarak görülmektedir ki, sosyal demokratlar bugünkü CHP’ye umut bağlayamaz ve solda kapsamlı bir yenilenme zorunludur" deniliyor.

Demek ki sol ve sosyal demokrasi CHP dışında bir siyasal partiye gereksinim duyuyor. O halde CHP’yi eleştirmeyi bırakıp kendi görüşlerinizi ortaya çıkartın.

Bu bildiriden anladığıma göre 10 Aralık Hareketi sadece laiklik ve cumhuriyet temalarına kilitlenmemeyi öngörmektedir. Peki laiklik ve cumhuriyet temalarını dile getirmek öteki kaygı ve öncelikleri savunmak için bir engel midir? 10 Aralık Hareketi belki de AB ve ABD’nin izinde Anayasa’da Atatürk ilke ve inkılaplarına gerek olmadığını da düşünüyordur.

İşçi sınıfıyla, sanayi, tarım ve hizmet emekçileriyle somut ilişkileri bulunmayan, bu katmanlardan beslenmeyen hiçbir sol hareket ciddiye alınamaz. 10 Aralık Hareketi içinde TÜRK-İŞ ve DİSK’ten temsilciler var mı? Bu temsilciler kaç bin emekçiyi temsil etmektedir? CHP’yi bırakın, yeni bir parti kurun. Ama böyle komik bildirilerle parti kurulamaz.

Yazarın Tüm Yazıları