Edirne’nin çok yönlü tarihi

KENTLERİN tarihi beni çok ilgilendirir, özellikle o kente gitmeden önce o konudaki kitapları okurum.

Haberin Devamı

Edirne’ye gezimi, Trakya Üniversitesi’ni, Güzel Sanatlar Fakültesi’ni, Müzeler Vadisi’ni yazdım.

Peki meraklı bir okur, Edirne’yi öğrenmek isteyen bir okur hangi kitapları okumalı.

Hiç kuşkusuz bir kentin bibliyografyasının yer aldığı kitaplar öğrenme ve araştırma için başvuracağımız ilk kitaplardır.

Cemil Cahit Can ve Ender Bilar’ın hazırladığı Edirne Bibliyografyası (1) bu konuda gerçekten bir başvuru kitabı niteliği taşıyor.

Kitap bakın hangi başlıklardan oluşuyor: Şer’iyye Sicilleri, Arşiv Belgeleri, Yazmalar, Kitaplar, Makaleler, Tezler, Süreli Yayınlar, Kaynakça, Yazar Dizini, Konu Dizini. Bibliyografyada, Dil ve Edebiyat, Folklor ve Kültür, Müzik bölümlerinden yararlandım. Sizlerin de fazlasıyla yararlanacağınız bölümler olduğuna inanıyorum.

*     *     *

BİR kentin basın - yayın tarihi, oradaki kültürün, halkın basılı belgelere olan ilgisini gösterir.

Ender Bilar’ın iki ciltten oluşan Edirne’nin Basın-Yayın Tarihi (2) Edirne ve havalisinde yayınlanan yıllıklar, gazeteler, dergiler tek tek bu tarihte ele alınmış.

Tarihteki benim için önemli bölümlerden ikisi, D-Edirne’de Görsel Basın ile E-Edirne’de İnternet Gazeteciliği. İki başlıktaki listelere baktığınızda, Edirne’nin bu konuda başarılı olduğunu göreceksiniz.

Basın tarihinde, Osmanlı ile Cumhuriyet dönemindeki yayınlar konusunda birinci ciltte adlar veriliyor.

Haberin Devamı


İkinci cilt de araştırmacılar, meraklılar için önemli bir belgeler toplamı.

Dergilerin, gazetelerin birinci sayfalarını, fotokopilerini ikinci ciltte göreceksiniz.

Edirne’de Osmanlı döneminde Osmanlıca olarak 21 gazete, 8 dergi olmak üzere 29 süreli yayın varmış.

Cumhuriyet dönemi içinde Edirne’de yayımlanan, bugün yayında olmayan yerel gazete sayısının 111 olduğunu öğrenince, birtakım fikirlerinizde değişiklikler olacağına şüphem yok.

*     *     *

EDİRNE’nin Sağlık ve Sosyal Yardım Tarihi (3) nasıldı? Bu tarih toplumun bu iki önemli konuda nasıl davrandığını, nerede olduğunu sergiliyor.

Kitabın başındaki Rektör Prof. Dr. Enver Duran ile Dr. Ratip Kazancıgil’in Giriş’inden birer bölümü okuyalım.

Enver Duran, Edirne şehri ve sağlık ilişkisini şöyle belirtiyor: “Türklerin Rumeli’ye gelişi ile geleneksel İslami tıbbın bilgi ve öğretileri Edirne’de hayat bulmuştur. Bunun en güzel örneği 1488 yılında açılan Sultan II. Bayezid Külliyesi Darüşşifa ve Tıp Medresesi’dir. Bu sağlık ve sosyal yardım kompleksi tıp eğitimi, sağlık ve sosyal yardım hizmeti vermek için kurulmuştur. Bu kurumun Edirne’nin Türk sağlık ve sosyal yardım tarihinde önemi büyüktür. 18. yüzyıla kadar canlı bir ticaret ve idari merkez olan kent, bu tarihten sonra yaşanan savaşlar, işgaller, yangın ve depremlerle önemli ölçüde gerilemiştir. Cumhuriyet’in kuruluşu ile beraber Edirne’nin çehresi de önemli ölçüde gelişme göstermiş, kamu ve özel sektör sağlık kuruluşları ile sağlık hizmetlerinin yaygınlığı ve kalitesi açısından ülkenin örnek şehirlerinden biri olmuştur.”

Dr. Ratip Kazancıgil de, kitabın yazılış yöntemi, özelliği konusunda bilgi veriyor. İkinci cildin güncel başlıklardan biri; Günümüzde Edirne’de Sağlık ve Sosyal Yardım Hizmetleri. (2000-2008)

*     *     *

UMARIM Edirne’yi daha yakından, daha bilerek tanıyacaksınız.

(1) Edirne Bibliyografyası / Cemil Cahit Can, Ender Bilar / Trakya Üniversitesi / Edirne 2009.

(2) Edirne’nin Basın-Yayın Tarihi (2 Cilt) / Ender Bilar / Edirne Valiliği Yayınları / Edirne 2006.

(3) Edirne’nin Sağlık ve Sosyal Yardım Tarihi (2 Cilt) / Dr. Ratip Kazancıgil, Ender Bilar, Nilüfer Gökçe, Trakya Üniversitesi / Edirne 2009.

Yazarın Tüm Yazıları