Psikolojik yönüyle mobbing

Mobbing kavramı, sosyal hayatta yıldırma, alay etme, küçükseme ve aşağılama ile bir insana psikolojik baskı ve yıpratma durumunu anlatır.

Haberin Devamı

Mobbing çocuklarda daha ilkokulda yaşlarında akran zorbalığı şeklinde kendini gösterirken, orta öğretim ve üniversite de aynı şekilde devam etmekte, evlilikte evlilik ilişkisinde yada iş hayatında yıldırma, ezme, aşağılama davranışları ile karakterize mobbing ile devam eder.

Mobbing bir kişi tarafından uygulandığı gibi kişiler tarafından da uygulanabilir. Bir ya da birden çok kişi bu mobbinge maruz kalabilir. Genel olarak mobbingi uygulayan kişi çocukluk çağlarında grubun lideri iken erişkin yaşlarda daha çok yönetici pozisyonundaki insanlardır. Bu yöneticilerin özelliği özgüveni düşük, yanında çalıştırdığı insanın başarısından rahatsız olan, kendisini geçeceği kaygısında olan insanlardır. Farklılığa ve bireysel çıkışlara izin vermeyen tüm takımın aynı özellikte olmasını isteyen kişilerdir. Bu kişiler farklı olan ya da bireysel çıkışları olan çalışanlara psikolojik şiddet uygulayabilirler. Aynı şekilde cinsiyet ayrımcılığı da mobbing olarak ele alınan bir kavramdır.

Mobbinge uğrayan insanlar genellikle bunu hak etmeyen insanlardır. Sakin, sessiz, kendi işinde olan, kimseyle problem yaşamayan insanlardır. Onların bu sessizliği de mobbing uygulayan kişileri daha çok öfkelendirip üstlerine gelmelerine neden olacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar buna engel olamamaktadırlar.

Haberin Devamı

Sonuçta mobbing yaşamı cehenneme çeviren, çalışanları işten ayrılmak durumuna getiren, kimi zaman mutsuzlukla intihara kadar gidebilen bir durumdur. Bununla baş etmenin yolu bunun için önce amirlerle konuşmak ama onlar da işe yaramıyorsa yasal yollara başvurmaktır. Bugün mobbing artık gelişmiş ülkelerde suç sayılıp mobbinge uğrayan kişilere tazminat hakkı doğurmaktadır.

Yazarın Tüm Yazıları