GeriTarkan ÖZVARDAR Pisi pisi otu tehlikesi
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Pisi pisi otu tehlikesi

Bahar ve yaz aylarında havaların da elverişli olmasına bağlı olarak köpeğinizle yapacağınız uzun doğa gezintileri, park ziyaretleri, hatta kısa rahatlama hedefli sokak turları bile dikkatli ve kontrollü olmadığınız taktirde sevgili dostunuz için ağrılı bir kabusa dönüşebilir.

Pisi pisi otu tehlikesi

Halk arasında ‘pisi pisi otu’ olarak bilinen ‘Hordeum marinum’ isimli bu otlar ilkbaharın son dönemlerinden sonbaharın ortalarına kadar olan yaz sezonu içerisinde her yerde rastlanabilen ve köpeklerle kediler için son derece tehlikeli olabilen bitkilerdir. Bahar ile yeşeren bu yabani ot çeşidi, yazın kuru bir forma ulaşarak kedi ve köpeklerin üzerlerine saplanırlar. Tek yönlü ve kilitli ilerleyiş mekanizması ile dostlarımızın üzerine yapıştıktan sonra deride ve hatta vücut boşluklarında ilerleyerek çok ciddi enfeksiyon ve ağrılı apselere neden olabilirler.
Bu otlara; yabanıl ve arsız yapıda oldukları için yeryüzünün her yerinde rastlamak mümkündür. Özellikle kır ve otlak gezintileri esnasında dostlarımızın tüylerine kolaylıkla yapışırlar.

Pisi pisi otu tehlikesi

DERİ ALTINDA HAREKET EDEBİLİYOR

Bu masum görüntülü bitkinin can dostlarımızda ne tür problemlere sebep olabileceğini şöyle sıralamak mümkündür:
-Özellikle uzun tüylü köpeklerde tüylere saplanan pisi pisi otları tek yönlü hareketlerle derinin altına sızarak çok ağrılı, şişlikle karakterize ve enfektif karakterli apselere neden olabilir.
-Vücut bu yabani otlara karşı ciddi reaksiyonlar oluşturur. Ayak tabanlarından deriye nüfuz etmiş bir ‘pisi pisi otu’nun günler sonra omuz bölgesine kadar ilerleyerek çıkmasıyla karakterize vakalar bile olmaktadır.

Pisi pisi otu tehlikesi

ENFEKSİYONLARA SEBEP OLURLAR

- Bu yabanıl otlar vücut boşluklarına girerek dostlarımızı tehdit ederler. Anüs, vagina, penis, burun ve özellikle kulak boşluklarına kaçarak çok riskli enfeksiyonlara sebep olurlar. Kulağa kaçmalar çoğunlukla uzun ve sarkık kulaklı köpeklerde gözlemlenir. Köpek sürekli kafasını sallayarak yada bir tarafa doğru kafasını yatırarak sinyalleri verir. Geç farkedilen vakalar kulak zarının delinmesi ve hatta işitme kayıplarıyla sonuçlanabilir.
-Ayrıca ağız bölgesinde diş etleri yada yumuşak damak bölgelerine saplanarak yangılı apselere sebep olurlar. Köpeklerde ‘pisi pisi otu’nun üçüncü göz kapağının içinden bile çıkarıldığı vakalar mevcuttur.

GEZİ SONRASI KONTROL EDİLMELİ

Peki bu otların sebep olabileceği tehlikeli rahatsızlıklardan dostlarımızı nasıl koruruz;
- Bu otların yaygın olduğu bölgelerde onları gezdirmemek,
- Eğer riskli bölgelerde gezdirildiyse dostumuzun, kulak, ayak parmak araları ve vücut boşluklarını gezintinin hemen ardından kontrol etmek,
- Köpeğimizi günlük ve düzenli tarayarak tüylerin arasına kaçan otları temizlemek,
- Bu mevsimde uzun tüylü dostlarımızda makas tıraşı ile risk faktörünü azaltmak,
- Onları yaz aylarında 15 günlük periyotlarla organik kökenli şampuanlarla yıkayarak detaylı temizlik yapmak,
- Bahçede yaşattığımız dostlarımız için yaban otu yetişmesini engelleyen ilaçlamaları köpeğimizi koruyarak uygulamak.
***
Tüm bu önlemlere rağmen köpeğimizde bu yabani arpa otunun yarattığı ciddi bir olgu söz konusuysa, vakit kaybetmeden veteriner hekiminize başvurun.

X

Köpeklerde vücut büyüklüğüne bağlı değişen genellemeler

Dünyada tüm canlı türleri içerisinde en çok fiziksel farklılığa sahip olan köpeklerdir.


İnsan eliyle yapılan suni seleksiyon sonucunda birbirinden çok farklı fiziksel ve kütlesel değişiklik gösteren köpek ırkları mevcuttur. Bu farklılıklar köpek ırklarını sınıflandırmada bir kıstas olmuş ve “küçük ırklar”, “orta boy ırklar”, “büyük ırklar” ve “dev ırklar” şeklinde belirlenmiştir. Fiziksel kütle farklılığından doğan bu sınıflandırmayla köpeğin boyutu bazı genellemeler için kıstas olmaktadır.

KÜÇÜK IRKLAR

- Küçük ırk sahiplenenler genellikle köpeklerinin gezinti ve egzersiz programlarına çok fazla dikkat etmeyerek daha çok evde vakit geçirmelerini sağlarlar. Köpeğin küçük ırk olması köpek olduğu gerçeğini değiştirmez. Küçük ırklar da düzenli gezmeye ve egzersize edilmeye ihtiyaç duyarlar.
- Az dışarıya çıkış ve izolasyon küçük ırklarda türdeşleri ve tür dışı canlılara karşı sosyal algı bozukluklarına sebep olur.
- En çok küçük ırk sahiplerinde gözlemlenen insanlaştırmaya yönelik manüplasyonlar bir çok davranış probleminin tetikleyicisi olmaktadır.
- Küçük ırklarda gözlemlenen fiziksel egzersiz eksiklikleri ve genetik nedenler bu ırklarda diz kapağı çıkması, çapraz bağ lezyonları gibi problemleri tetikler.

Yazının Devamını Oku

Köpekler de ergenlik dönemi yaşarlar

Köpeklerde de tıpkı insanlarda olduğu gibi gelişim süreçlerinden biri olan ergenlik dönemi yaşanmaktadır.Yavru köpeğin hormonal aktivitesinin başlaması ve artışıyla karakterize olan süreç gençlik dönemine kadar uzayabilmektedir. Küçük ırk köpekler ergenlik sürecine, orta ve büyük ırklara göre daha erken girerler. 5 aylık civarı başlayan bu süreç küçük ırklarda 12 aylık olana kadar devam edebilmektedir. Orta ve büyük ırklarda ise 7 aylık civarında başlayan bu dönem, 18 aylık olana kadar sürebilmektedir. Ergenlik süreci ile birlikte hormonal aktiviteler yoğunlaşır ve buna paralel olarak da kas gelişimi ile büyüme ivmelenir. Seksüel gelişim dönemlerinden biri olan ergenlik, dişi ve erkek köpeklerde benzer değişimlere sebep olabildiği gibi, her iki cinsiyette de fiziksel ve davranışsal anlamda farklı etkiler oluşturabilir.DIŞ DÜNYAYI KEŞFETMEYE MERAKLI OLURLAR

Yazının Devamını Oku

Hangi belirtiler köpeğimizin hasta olabileceğine işarettir

Dostlarımızın sağlıklı bir hayat sürebilmesi bizim dikkatimizin üzerlerinde olması ve kontrollerimizle mümkündür.Köpeklerimiz her ne kadar bizlerle konuşamasalar da iyi bir gözlemle onları anlayabilmek ve çözümlemek mümkündür. Onların sağlık açısından ne durumda olduklarını anlayabilmek ve yardımcı olabilmek için dikkat edeceğimiz bulguları şöyle sıralayabiliriz:
-Köpeğimizin davranış rutininde genel bir canlılığı ve neşesi olmalıdır. Eve geldiğimizde sevinmesi, birlikte gezmeye çıkmaktaki hevesi ve isteği bu durumun göstergesidir. Eğer dostumuzun her zamankinden daha az enerjik ve heyecan duyduğu şeylere karşı isteksiz olduğunu fark ediyorsak bir şeylerin onun açısından ters gittiğini düşünmeliyiz.
-Köpeğimizin yemeğe karşı olan isteği ve iştahı sağlıklı olup olmadığı konusunda dikkat edeceğimiz donelerden biridir. Yemeğe karşı olan ilginin azalması yada iştahın kesilmesi onun bir problemi olduğunu işaret edebilir.


Yazının Devamını Oku

Yeni yasa ile yasaklı ırkların durumu

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu geçtiğimiz ay yeni düzenleme ile Meclis’te kabul edildi.Eski kanunda, en tartışmalı ve problemli maddelerinden biri yasaklı ırklar ve melezleri ile ilgili olandı. Eski kanunda yer alan pitbull, dogo argentino, tosa inu, fila ırkı köpeklerin ve melezlerinin beslenmesi, sergilenmesi, üretilmesi ve reklam amacı olarak kullanılması tamamen yasak ve işleme tabi idi. Bu ırklara ait köpekleri ya da melezlerini besleyenlerin köpeklerine, herhangi bir sebeple şikâyet söz konusu olduğunda el konuluyordu. Sahiplerinden ayrılarak barınaklara gönderilen köpekler, bir daha sahiplendirilmemek üzere hapsediliyorlardı. Ayrıca sahipleri için de yüklü bir para cezası yükümlülüğü söz konusu oluyordu.
Yeni düzenleme ile ‘Yasaklı ırklar ve melezleri’ başlığı, ‘Tehlikeli ırklar ve melezleri’ şeklinde değiştirilerek kanunlaştırıldı. Bu yeni düzenlemenin, bu ırklara mensup köpeklerin ve melezlerinin sahiplerine ne gibi yükümlülükler getirdiğini şöyle sıralayabiliriz:Yazının Devamını Oku

Köpeklerimize gıda takviyesi kullanmalı mıyız?

Günümüzde insanların çoğu ‘bağışıklık sistemini güçlendirmek’, ‘vitamin-mineral eksiklerini tamamlamak’, ‘kemik ve eklemlerini desteklemek’ gibi hedeflerle gıda takviyeleri kullanıyor. Acaba ailemizin bir parçası olan köpeklerimizin de bu takviye ürünlere ihtiyaçları var mı?


En başta takviye ürünleri kullanmak için bir ya da birkaç sebebin olması gerekiyor. Köpeklerde yaşa ve hayat dönemlerine göre kullanımı değişebilen bu ürünlerin kullanılmalarını gerekli kılan durumları şöyle sıralayabiliriz:
- Yetersiz anne sütü almış olma ya da erken sütten kesilme.
- Yavruluk döneminde karşılaşılan gelişim geriliği ya da bozuklukları.
- Aşırı paraziter enfestasyona bağlı büyüme gerilikleri.
- Besinlerden yararlanımı engelleyen intolerans ve enzim yetmezlikleri.
- Raşitizm gibi kemik çatı bozuklukları ve deformasyonlar.

Yazının Devamını Oku

Köpek beslemede yapılan hatalar ve yanlış bilinenler

Beslenme tüm canlılarda olduğu gibi köpeklerde de hayatın devam etmesi için gerekli olan enerjinin kaynağı olması açısından oldukça önemlidir.


Dostumuzun kuvvetli bir bağışıklık sistemine sahip olabilmesi, hastalıklarla mücadele edebilmesi, uzun ve kaliteli yaşaması için iyi beslenmesi gerekmektedir. Güçlü fiziksel ve mental gelişim beslenme ile doğru orantılıdır.
Biz insanlar için nasıl nitelikli beslenme kaynakları mevcutsa, ailemizin bireyleri olan köpekler için de aynı durum geçerlidir. Köpeklerimizi beslerken yapılan hatalar ve yanlış bilinenleri şu şekilde sıralayabiliriz...

BİREYSEL FARKLILIKLARA DİKKAT

Beslenmek ve doyurmak birbirinden farklı kavramlardır. Tokluk oluşturmak beslemek anlamına gelmez. Doğru, yeterli beslenme nitelikli ve metabolizmanın işleyişine uygun besin maddelerinin doğru oranlarda bir araya getirilmesiyle olur.

 Dostumuzu doyana kadar değil ihtiyacı olduğu kadar beslemek uygun olandır.


Yazının Devamını Oku

Köpeklerde egzama

Köpeklerde de diğer memeli hayvanlarda olduğu gibi vücudun en büyük organı deridir. Çevresel etkiler, stres ve genetik kökenli rahatsızlıkların birçoğunda ilk reaksiyonları genellikle deri verir.

Özellikle sıcak ve nemli yaz aylarında öncelikle baş boyun bölgesi olmak üzere vücudun tüyle kaplı bölgelerinde kuru ya da akıntılı ıslak formda gözlemlenen lezyonlar çoğunlukla egzama olarak adlandırılır. Bu pembe kızarık formda derinin erozyona uğramış kısımları çoğunlukla kaşıntılı ve acı verici olabildiğinden köpeğin ulaşabildiği bölgelerde olduğu taktirde egzamalı bölgeyi ısrarla yalaması veya kaşıması lezyonların daha da büyük enfekte forma dönüşmesine neden olabilir. Egzama yaralı bölgelerin tüylerinin dökülmesi tipiktir. Köpeklerde egzamanın oluşmasının nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:
* Ani iklim ve klima değişiklikleri.
* Aşırı sıcak ve neme maruz kalma.
* Kene, pire, sinek, böcek ısırıkları.
* Strese bağlı psikolojik bozukluklar.
* Deri bütünlüğünü bozabilen bakteriyel, viral, mantar enfeksiyonları ve neoplastik oluşumlar.
* Kimyasal kökenli şampuanlarla sık yıkama.

Yazının Devamını Oku

Köpeklerde egzama

Köpeklerde de diğer memeli hayvanlarda olduğu gibi vücudun en büyük organı deridir. Çevresel etkiler, stres ve genetik kökenli rahatsızlıkların birçoğunda ilk reaksiyonları genellikle deri verir.

 

Özellikle sıcak ve nemli yaz aylarında öncelikle baş boyun bölgesi olmak üzere vücudun tüyle kaplı bölgelerinde kuru ya da akıntılı ıslak formda gözlemlenen lezyonlar çoğunlukla egzama olarak adlandırılır. Bu pembe kızarık formda derinin erozyona uğramış kısımları çoğunlukla kaşıntılı ve acı verici olabildiğinden köpeğin ulaşabildiği bölgelerde olduğu taktirde egzamalı bölgeyi ısrarla yalaması veya kaşıması lezyonların daha da büyük enfekte forma dönüşmesine neden olabilir. Egzama yaralı bölgelerin tüylerinin dökülmesi tipiktir.
Köpeklerde egzamanın oluşmasının nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:
* Ani iklim ve klima değişiklikleri.
* Aşırı sıcak ve neme maruz kalma.
* Kene, pire, sinek, böcek ısırıkları.
* Strese bağlı psikolojik bozukluklar.

Yazının Devamını Oku

Yaz sıcaklarında köpekler için suyun önemi

Su tüm canlılar için hayatın temelini oluşturur. Özellikle sıcak yaz aylarında su ihtiyacı her zamankinden daha fazla yaşamsal öneme sahip olur.Köpekler, suya bizlerden çok daha fazla ihtiyaç duyarlar. Bunun sebebi terleme mekanizmalarının vücuden değil, soluk alıp verme yani ventilasyon yöntemiyle şekillenmesiyle bağlantılıdır.
* * *
Sıcakta vücutlarının regulasyon amaçlı olarak sık soluma davranışıyla soğutmaya yönelik bir adaptasyonu olur. Bunun sonucunda çabuk ve kısa sürede vücutları su kaybeder. Bu durum sıcak havalarda su ihtiyaçlarının sıklığı ve miktarının arttığı anlamına gelir. Su tıpkı bizler için olduğu gibi, köpekler içinde tüm besin kaynaklarının en önemlisidir. Protein, karbonhidrat yada yağların yoksunluğuna günlerce dayanabilen köpekler, suyun eksikliğine bu kadar tolerasyonlu değillerdir. Bir köpek vücudundaki su miktarının yüzde 10-15’i kadar ölçüde kayıp yaşarsa ciddi organizma problemleri başlayabilir. Yetişkin bir köpeğin vücut ağırlığının yüzde 60-65’ini su ve su bileşenleri, yavru köpeklerin ise vücutlarının yüzde 80-85’i gibi bir miktarı sudan oluşmaktadır. Köpeklerde günlük su ihtiyaçlarını belirleyen ve miktarın değişmesine sebep olan birçok faktör vardır:
* Egzersiz
* Hava sıcaklığı

Yazının Devamını Oku

Narkotik dedektör köpekler bağımlı mıdır?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de emniyet ve jandarmanın bünyesinde görev yapan iş köpekleri bulunuyor.Bu kahraman köpeklerin üstün yetenekleri sayesinde patlayıcı maddelerin tespiti, sınır bölgelerinde mayınların işaretlenmesi, kayıp insanların bulunması gibi ülke güvenliği ve yararına birçok görev başarıya ulaşmaktadır. Onlarca kolda görev yapan bu sadık dostlarımızın bir grubu da uyuşturucuya karşı yürütülen operasyonlarda başrolü oynamaktadırlar. Eşsiz koku alma yetenekleriyle narkotik maddeleri kolaylıkla tespit ederek zehir tacirlerine aman vermemektedirler.
Her yıl tonlarca uyuşturucu maddenin yakalanmasını sağlayan bu köpekler halk arasında uyuşturucu bağımlısı yapılmak kaydıyla bu görevlere yetiştirildiği konusundaki şehir efsanesine maruz kalırlar. Peki gerçekte bu üstün yetenekli köpekler uyuşturucu tespit etmeleri konusunda nasıl yetiştiriliyorlar?Yazının Devamını Oku

Bir ırkın popüler olmasının doğuracağı kötü sonuçlar

Dünyada en çok çeşitliliğe sahip olan canlı türü köpeklerdir. İnsanların beğenisine ve ihtiyaçlarına bağlı olarak seleksiyona tabi tutulmuş olması bu çeşitliliğin en büyük sebebidir.Bazı köpek ırklarının fiziksel görüntülerinin toplumlar tarafından beğeni kazanması o ırkın popülaritesinin artmasına sebep olmuştur.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta sosyal medyanın etkisiyle olmak üzere bazı köpek ırkları dönemsel olarak popülarite kazanmakta ve kontrolsüz bir şekilde sahiplenilme sayıları artmaktadır.
Sadece kozmetik beğeni ve kaygılarla talep gören bu ırkların sayılarındaki orantısız artışın ırka verebileceği zararları ve kötü sonuçları şu şekilde sıralayabiliriz:


Yazının Devamını Oku

Köpeğinizde yaz aylarında gözlemleyeceğiniz değişimler

Yazın gelmesi ve havaların ısınması ile birlikte köpekler de belli fiziksel değişim ve adaptasyon sürecine girerler. Metabolizmaları iklim deşikliği ve yoğun sıcağa karşı belli önlemler alır ve değişim gösterir.

- Tüy değişimi:
Sonbahar ve kış sürecinde soğuk havanın olumsuz etkilerinden korunmak ve izolasyon hedefli olarak uzun ve kalın bir kürk oluşturan dostumuz, havaların ısınması ile birlikte kışlık tüylerinden kurtulma hedefli tüy dökümüne girer. Tüy değiştirme süreci köpeğin yaşadığı coğrafi konum ve iklim hareketlerine göre değişiklik gösterse de ortalama olarak 1-2 ay sürer. Bu dönemde kalın alt tüy yapısını yoğun bir şekilde dökerek ince ve daha seyrek yazlık tüylerini çıkarmış olan dostumuz kürkünü sıcak havaya karşı adapte etmiş olur. Bu süreçte köpeğimizi sık sık tarayarak ve makas tıraşlarıyla düzeltmeler yaparak yoğun kışlık tüylerinden kurtulmasını kolaylaştırabilir ve uyum sürecini hızlandırabiliriz.-İştah kaybı ve zayıflama:
Soğuk kış aylarında korunma hedefli olarak yağlanmış ve kilo almış olan dostumuz yaz sıcaklarının başlaması ve enerji ihtiyacının düşmesiyle kilo vererek denge oluşturmaya başlar. Sıcağın etkileri tıpkı bizlerde olduğu gibi köpeklerde de iştahın düşmesine neden olur. Zaten kalın kışlık kürkünü kaybetmiş olan dostumuz iştahın azalması ile birlikte daha zayıf bir fiziksel görüntüye bürünür. Özellikle iki öğün beslenen köpeklerde yaz aylarında sabah öğünlerini tüketmedeki istek kaybı normal olarak kabul edilir.

Yazının Devamını Oku

Köpekler hakkında sık sorulan sorular

Köpek sahibi olmak isteyen ya da halihazırda köpek sahibi olanların bu sevimli dostlar hakkında merak ettikleri ve sıkça sordukları sorulara cevaplarıyla bir göz atalım bu hafta...

- Hangi köpek ırkı bana uygun?
Köpek sahiplenirken ırkın uygunluğundan daha çok sorgulanması gereken, kişinin, ortalama ömrü 10-15 yıl olan ve insana bağımlı yaşayan bu canlının sorumluluğunu almaya hazır olup olmadığıdır. Hayat ritminize uygun olan köpeği seçerken ırklar bir kıstas olsa da birbirinden güzel melez köpeklerin barınaklarda ve sokaklarda bir ailesi olması için sahiplenilmeyi beklediğini unutmayın..

- Bana alışması için köpeği yavruyken mi sahiplenmeliyim?
Köpeğin sizinle iletişime geçmesi, size alışması ve sizi sahiplenmesi için zannedildiğinin aksine yavrudan edinilmesi gerekmez. Sahiplenilen genç ya da yetişkin köpekler çok daha çabuk ve kolay bir şekilde yeni sahiplerine ve ortamlarına bağlanıp adapte olurlar. Ayrıca bebek köpek bakımı ve yetiştirilmesi çok daha fazla sabır gerektiren ve daha zor bir seçimdir.


Yazının Devamını Oku

Tatilde köpeklerimizi bekleyen tehlikeler

Tatil planlarınıza dostunuzu da dahil etmek, alacağınız keyfi daha da arttıracaktır. Ancak tatil bölgelerinde dostlarınızın başına gelebilecek olan problem ve kazalara bilinçli şekilde önlem almak, aylarca beklediğiniz tatilin zehir olmasını engelleyecektir.

Tatil yaparken dostunuzu bekleyen tehlikeleri şöyle sıralayabiliriz.Kene ve parazitler: Sıcak tatil beldelerinde bolca bulunan kene, pire ve tatarcık sinekleri dostunuzun ciddi ve tehlikeli hastalıklara yakalanmasına sebep olabilir. Tatile çıkmadan önce veterinerinizi ziyaret ederek, köpeğinizin parazit ilaçlarının yapılmasına ve koruyucu tasmalarının yenilenmiş olmasına özen gösterin.
Yılan-böcek sokması: Özellikle Ege bölgesi ve güneydeki tatil beldelerinde sıcak ile neme bağlı olarak bolca arı, örümcek, akrep, yılan gibi canlılarla karşılaşma ihtimalini göz ardı etmeyin. Dostunuzun başına gelebilecek olan ısırılma ve sokmalara karşı veteriner kliniğine ulaşana kadar uygulamanız gereken ilaçları içeren bir ilk yardım setini yanınızda bulundurun.

Yazının Devamını Oku

Köpek bakımında yaptığımız hatalar

Köpeklerimiz bizim sorumluluğumuzda yaşayan canlılardır. Onlara sağlıklı bir şekilde bakmak bizlerin görevidir. Bazen dostlarımızın iyiliği için yaptığımızı düşündüğümüz bakım hataları onları mutsuz edebilir hatta sağlıklarının bozulmasına neden olabilir.

CİLT VE TÜY PROBLEMİ OLUŞUR

Sık sık yıkamak: Özellikle pandemi dönemiyle insanların hijyen endişeleri arttı. Buna bağlı olarak sık yıkamaya tabi tutulan köpeklerin deri defanslarının düşmesi ve buna bağlı olarak birtakım cilt ve tüy problemlerinin yaşanmasına neden oldu. Yıkamalar esnasında kullanılan kimyasal içerikli şampuanlar derinin bütünlüğünü kaybetmesine sebep olabilmektedir. Dostlarımızı gerekmedikçe ayda bir kereden daha sık yıkamamalıyız.Kısa makine tıraşı: Köpeğinizi yaz sıcaklarında rahatlatmak hedefli yaptıracağınız kısa makina tıraşları onun güneşin zararlı ışınlarına daha çok maruz kalmasına, tüy defansının ortadan kalkmasına bağlı olarak deri yaralanmalarına açık hale gelmesine neden olacaktır. Her zaman makine tıraşı yerine elle kısaltmaları tercih etmelisiniz.

Yazının Devamını Oku

Köpeklerde ayrılık endişesi

Bir yılı aşkın süredir korona salgınına bağlı olarak insan hareketlerinin değişmesi ve köpek sahiplerinin günlerinin neredeyse tamamını evden çalışarak geçirmesi, çocukların okula gitmeyerek derslerine evden online devam etmesi sürü hayvanı olan köpekleri son derece mutlu etmiştir. Ancak normalleşmenin başlamasıyla eski yalnızlık rutiniyle baş başa kalacak olan dostlarımız için ‘ayrılık kaygısı’ kaçınılmaz.

Köpek sahiplerinin, davranışçılara ve eğitmenlere sıklıkla danıştıkları davranış problemlerinin başında onları evde yalnız bıraktıklarında; aşırı havlama, ağlama, uluma, eşyaları kemirme ve kapı tırmalama gibi şikâyetlerden oluşan köpeğin yalnız kalmaya olan tahammülsüzlüğü gelmektedir. Bazı vakalarda komşuların rahatsız olması ve hatta tahliye davalarının şekillenmesine kadar uzayan can sıkıcı, çoğunlukla da hayvan sahibinin aleyhine sonuçlanan ve sahip ile dostunun yollarının ayrılmasına neden olan yargı süreçleri oluşmaktadır.
Peki köpeklerde bu davranış bozukluğu nasıl şekillenir ve engel olmak için neler yapmamız gerekli olduğuna bir bakalım.SAHİP ONLAR İÇİN ‘HER ŞEY’ DEMEKTİR

Yazının Devamını Oku

Köpeklerde yaşla birlikte değişen davranış şekilleri

Köpekler de tıpkı bizler gibi değişik yaş dönemlerinde o yaşın gerektirdiği davranışları gösterirler. Köpeğinizin göstermiş olduğu davranışları irdelerken onun hangi yaş döneminde olduğunu hesaba katmayı unutmamak gerekir.

Bebeklik Dönemi: 0-6 aylık dönemi kapsayan bebeklik süreci, yavru köpeğin dış dünyayı tanımaya ve bileşenlerini algılamaya çalıştığı dönemdir. Bilişsel algısının sınırlı olduğu, meraklı ve yaramazlık davranışlarının yüksek olduğu dönemdir. Bu dönemde yavru, insanla kuracağı diyaloğun temellerini atar. Bebeklik döneminde köpeğinizle kuracağınız doğru ve pozitif ilişkinin ileriki dönemler için büyük önem taşıdığını unutmayın. Bu dönemde dış dünyayı tanımasında yavru köpeğinize yapacağınız kılavuzluk çok önemlidir. Köpeğinizin yavruyken bilişsel algısının sınırlı olmasına bağlı olarak göstereceği davranışlara karşı toleranslı olmalısınız.Çocukluk Dönemi: 6-12 aylık süreç köpeklerde çocukluk dönemi olarak değerlendirilir. Bu dönemde hareketlilik fazlalaşmış, dış dünyaya olan ilgi de artmıştır. Oyun isteği yükselmiş olan köpeğin bol bol dışarıya çıkartılması ve dış dünyayı realize etmesi sağlanmalıdır. Çocukluk dönemi köpeğin bilişsel algısının gelişmeye başladığı itaat ve komut ilişkilerinin kuvvetlendiği dönemdir.


Yazının Devamını Oku

Köpek sahiplenmenin size kazandırdıkları

Bir köpeği sahiplenmek ve ona kapılarınızı açmak iyi düşünülerek planlanması gereken bir hamledir. Buna karar verip yavru ya da yetişkin olsun köpeği hayatınıza dahil ettiğinizde sizde oluşacak pozitif değişimlere inanamayacaksınız...- Köpek beslenmek sizin ve varsa çocuklarınızın sorumluluk bilincini geliştirir. Bu sorumluluğu almak ileride başka konularda sorumluluk edinme konusundaki cesaretinizi arttıracaktır.
- Köpekle yaşayan yetişkin ve özellikle çocukların bağışıklık sistemleri çok daha kuvvetli olur. Köpeğiniz sizi eser miktarda mikroorganizmalarla tanıştıracağından hastalıklara olan direnciniz artacaktır.
- Bir köpekle birlikte yaşadığınızda hayatınızda belirli rutinlerin yapılması köpeğiniz için elzem olacaktır. Belirli bir saatte kalkmak, egzersiz vs gibi rutinler sizlerin de biyolojik ritminizi düzenleyecektir.
- Köpekle birlikte büyüyen bebek ve çocukların alerjenlere karşı direnci çok daha yüksek olur.
- Köpekle yaşayan insanların kalp krizi geçirme riskinin yaşamayanlara oranla çok daha düşük olduğu bilimsel olarak ispat edilmiştir.

Yazının Devamını Oku

Yavru köpeğe öncelikle öğretilmesi gerekenler

Annesinden ve kardeşlerinden ayrılarak sahiplendiğiniz yavru köpeğin yeni dünyasına olan entegrasyonu ancak sizin doğru kılavuzluğunuz sayesinde olabilecektir. Yavrunun yabancısı olduğu yeni şartlar ve düzene olan adaptasyonunda sizin öğretileriniz çok büyük öneme sahiptir.Peki yavru köpeğin hayatını ve uyumunu sağlamayı kolaylaştırmak için ona neleri öğretmeyi hedeflemeliyiz:- Köpekler sürü hayvanlarıdır. Yalnız kalmak onların hoşuna gitmez. Annesinden ve kardeşlerinden ayrılmış olan yavru yalnız kalmaya karşı direnç gösterebilir. Bu süreçte sabırlı ve net davranarak onu evde yalnız kalmaya alıştırmalıyız. Başlarda ağlayarak, sızlanarak hatta uluyarak bu duruma itiraz eden yavru zaman içerisinde buna tolerans geliştirecektir.- Yavruya hitap etmek, onu çağırmak ve onunla kuracağınız ilişkinin temellerini atmak hedefli olarak ona ismini öğretin. Yeni ismini güzel tonlarda seslenerek onu ödüllendirirseniz kısa sürede adını benimseyecektir.

Yazının Devamını Oku

Dişi köpeklerde kızgınlık (kızan)

Dişi köpekler senede 2 defa olmak üzere kızgınlık diye adlandırılan üremeye hazır oldukları döneme girerler. Bu dönemde köpekte fiziksel ve davranışsal bir takım değişiklikler gözlemlenebilmektedir.Dişi köpekte kızgınlığa girme cinsel olgunluğun da başlaması anlamına gelmektedir. Bu dönem ırka bağlı olarak değişebilse de genellikle köpeğin 6-12’nci ayları arasında ilk bulgularıyla gerçekleşir. Küçük ırk köpekler büyük ırk köpeklere nazaran genellikle daha erken cinsel olgunluğa eriştikleri için kızgınlık dönemine daha erken yaşta girerler.
Dişi köpeklerde kızgınlık dönemindeki fiziksel bulguları maddelemek gerekirse:
- Bu dönemin hemen öncesinde az miktarlarda sık idrar yapma tipiktir.
- Dişi köpeğin genital organı normal boyutunun 2-3 katı büyüklüğüne ulaşır.
- Cinsel organdan gelen damla şeklinde kanama karakteristiktir. Ancak bazı olgularda kanamanın görülmediği de olur.

Yazının Devamını Oku