Prim borcu olan sağlık hizmetinden yararlanacak

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile sağlık sigortası prim borcu olanlar, 2024 yılının sonuna kadar devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak. Bir anlamda SGK’ya prim borcu olanlara yeni bir af daha getirilmiş oldu.

Haberin Devamı

Yeni bir af daha diyorum, çünkü Meclis’teki Torba Kanun ile önceki yapılandırma kanunlarından yararlanamayan, yapılandırmalardan yararlanıp da zorunlu genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemeyenlerden 1 Ocak 2014 öncesi prim borcu olanlara af geliyor. Af kapsamında da ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammının tamamından vazgeçilecek. 23 Aralık tarihindeki Cumhurbaşkanlığı kararı ile sağlık sigortası prim borcu olanlara yeni bir imkân daha tanındı. Peki, kimler bu haktan yararlanacak?

Prim borcu olan sağlık hizmetinden yararlanacak

GELİR TESTİNE GİRMEYENLER

Çalışan ve emekliler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler sosyal güvenlik kapsamında olduklarında genel sağlık sigortası kapsamında devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanıyor. Bu kişilerde sağlık hizmeti alma konusunda sorun yok. Ancak herhangi bir sosyal güvenlik kapsamında olmayan, 18 yaşından sonra okumayan, 20 yaşında liseyi bitirip de üniversiteye devam etmeyenler, üniversite mezunu olup da çalışmayanlar da genel sağlık sigortası kapsamına giriyorlar, ancak primlerini kendileri ödemeleri gerekiyor.

Haberin Devamı

Bu kişilerin önünde iki alternatif var. Ya gelir testine girecekler ve bu testin sonucunda gelirleri asgari ücretin üçte birinden düşük çıkarsa, sağlık primlerini devlet karşılayacak, böylece devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanacaklar ya da SGK’ya her ay sağlık primi ödeyip, sağlık hizmeti alacaklar. Genel sağlık sigortası primleri de asgari ücrete göre belirleniyor ve 2023 yılı için ödenecek prim tutarı aylık 402 lira. 2024 başında asgari ücretteki artışa paralel genel sağlık sigortası primleri de artacak.

BAĞ-KUR’LULARI DA İLGİLENDİRİYOR

Gelir testine girmeyen ve primlerini de ödemeyenler SGK tarafından prim borçlusu sayılıyor. Bugün için 2 milyona yakın kişinin genel sağlık sigortası borcu olduğu tahmin ediliyor. Prim borçluları devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanamıyor. Yararlanamayan kesim arasında Bağ-Kur’lular da var. Bu kapsamda Bağ-Kur’a kayıtlı olmasına karşın prim borcu olanlar sağlık hizmeti alamıyorlar. Öyle ki, 60 günden fazla prim borcu olanlar da aynı şekilde devletin sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor.

Haberin Devamı

İşte, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile bu kişilere af geldi. Buna göre, Bağ-Kur sigortalıları ile genel sağlık sigortası prim borcu olanlar ile bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler; 60 günden fazla prim borçları olsa bile 2024 yılının Aralık sonuna kadar sağlık yardımlarından yararlanabilecek. Şunu da belirteyim, bu kişilerin borcu duruyor, sadece devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler.

ÖZEL HASTANELERİ KAPSAMIYOR

Nasıl yararlanacaklar? Normalde sosyal güvenlik çatısı altında olanlar, genel sağlık sigortası primlerini düzenli ödeyenler, prim borçları olmayanlar; devlete ait hastaneler, üniversite hastaneleri ve daha da önemlisi SGK’nın anlaşmalı olduğu tüm özel sağlık kurumlarından sağlık hizmeti alabiliyorlar. Prim borcu olanlar ise 2024 sonuna kadar sadece Sağlık Bakanlığı’na ait sağlık kurumları ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler; özel hastanelere ise gidemeyecekler.

 

Yazarın Tüm Yazıları