Tarım ekosisteminin finansmanı Ziraat Bankası’nın yeni stratejisi

ZİRAAT Bankası, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da benim de davetli olduğum özel bir toplantıda Türkiye’nin tarım üretimine katkı verecek 6 ayrı paketten oluşan kredi desteklerini açıkladı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, söz konusu yeni stratejiyi, “Üretmek isteyen bütün çiftçilerin yanındayız. Tarım kredilerinin kaynağı konusunda üst limitimiz yok” şeklinde ifade ediyor.

Haberin Devamı


TARIMI KUCAKLAMAK
Doğrusu güzel ve yararlı bir toplantı oldu. Bankanın yeni tarım bankacılığı stratejisi çerçevesinde benim en çok dikkatimi çeken, “Tarım Ekosisteminin Finansmanı” sunumu idi. Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Pişmaf da ‘Tarım Ekosistemi’ni şöyle tanımlıyor:
“Çiftçiler, tarımsal üretime yönelik girdi üreten ve tedarik edenler, üretici örgütleri, tarım ürünlerini depolayan, satan, işleyen, satışına aracılık eden tüccarlar, sanayiciler, esnaf, ürünleri nihai tüketicilere ulaştıran toptan ve perakende satıcılar, enerji üretenler, veri, yazılım, teknoloji geliştiren ve sunan şirketler ve strateji yapıcıları tarım ekosistemini oluşturuyor.”
ANA BANKA
Tanımı yapılan ekosistemdeki tüm oyuncuların karşılıklı olarak ve birbirinden ayrılmaz bir bütün halinde etkileşim içinde olduklarını ifade eden Ferhat Pişmaf, “Ziraat Bankası tüm tarafları kapsayan ve tarafların finansal ihtiyaçlarına cevap verecek bir stratejiyle tarım ekosisteminin ayrılmaz bir parçası ve bu ekosistemin finansmanının ana bankası olmayı sürdürecek” diyor. Pişmaf, yeni tarım bankacılığı stratejilerini sürdürülebilir finansman, ulaşılabilir finansman, çözüm odaklılık ve güçlü iletişim temeline dayandırdıklarını söylüyor. Pişmaf’ın yaptığı sunumda, gençlerin ve kadınların da tarımsal ekosisteme dahil edilerek, bu temele dayalı katma değerli üretimin ön plana çıkarılması vurgulanıyor.
YENİ BİR VİZYON
Fark edileceği gibi “Tarım Ekosistemi” hem yeni hem de vizyoner bir kavram. Yine bu strateji kapsamında tarım ürünleri fiyat oluşumuna ve istikrarına katkı sağlayacak, tarımsal okuryazarlığı ve tarım girişimciliğini, kooperatifçiliği, tarım ve sanayi entegrasyonunu, dijital tarım bankacılığını geliştirecek ürünler inşa edilecek. Son olarak Pişmaf, şu değerlendirmeyi yapıyor: “Tarımın tüm taraflarıyla işbirliği fırsatlarını kollayacağız ve geliştireceğiz. Bizim temel hedefimiz tarımda üretimi, verimliliği, karlılığı ve sürdürülebilirliği artırmaya yönelik finansal enstrümanlarla üreticilerimizi desteklemektir.”

***

Haberin Devamı

Aydın’ın ihracatı
1,5 milyar doları aştı

Haberin Devamı

EGE Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Aydın’ın kuru incir, kestane, zeytinyağı ve kereviz üretiminde Türkiye birincisi; çilek, enginar, turunç, börülce, mandalinada ise ikinci sırada olduğunu söyledi. “Pamuk ve sofralık zeytinde de üçüncü büyük üreticiyiz. Böylece Aydın’ın tarımsal anlamda Türkiye’yi besleyen illerimizden biri olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor” açıklamasını yapan Er, “Aydın 2021 yılında tarihinde ilk kez 1 milyar doları aşarak 1 milyar 26 milyon dolar ihracat rakamına ulaştı. Üretimi Aydın’da yapılan, ancak ihracat işlemleri İzmir ve İstanbul başta olmak üzere farklı illerden yapılan ihracatı performansı da dikkate alındığında, Aydın’ın ihracatının 1,5 milyar doları aştığını düşünüyoruz. Bölge ihracatına en çok katkıyı madencilik sektörü 200 milyon dolarla yaptı. Aydınlı kuru meyve ihracatçılarımız ise 157 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı. Zeytin ve zeytinyağı sektörü olarak Aydın ili ihracatına 30 milyon dolar ihracat katkısı sağladık. Birliğimizin sofralık zeytin ihracatında birinci firmamız dahil, ilk 10’daki 5 firmamız Aydınlı ihracatçılarımızdan oluşuyor. Ayrıca 2021 yılında, 24 milyon zeytin ağacımızdan 288 bin ton zeytin rekoltesi elde etmiş bulunuyoruz” diye konuşuyor.

***

Haberin Devamı

 

İTG ATAFEN
Akademi
Çiftliği’nde

İZMİR Menemen’de Türkiye’nin en modern hayvan çiftliğini kuran ATAFEN, hayvancılık sektöründeki öncülüğünü sürdürüyor. Yeni kurulan “ATAFEN Akademi Çiftliği” ülkemizin örnek çiftliği olarak hayvancılık sektörüne rehber olacak özelliklere sahip. En yeni teknoloji ile donatılan çiftlikte hayvan refahı ve konforunun sağlanması için her türlü özellik bulunuyor. İzmir Tarım Grubu (İTG) ise 2008 yılında kurulmuş ve 34 sektör temsilcisinden oluşan bir sivil toplum girişimi. İTG üyesi Dr. Pınar Nacak, İzmir Tarım Grubu’nun misyonunu şöyle anlatıyor:
GÖNÜLLÜLÜK ESAS
“Türk ekonomisinin bugünü ve yarını için tarım ve gıdanın taşıdığı önemi dikkate alarak, sektörün sorunlarını gündeme getirmek, çözüm önerileri geliştirmek, kamuoyunda farkındalık yaratmak ve sektörün stratejik gelişimi çalışmalarına katkı sağlamak üzere tarım, gıda ve ilgili sektör temsilcilerinden oluşan ve gönüllülük esasına dayanan İTG, ülkemizde bu alanda kurulan ilk sivil toplum girişimi özelliğini taşıyor.”
VERİMLİ BİR ZİYARET
İTG’nin her ay düzenli olarak toplantı yaptığını söyleyen Dr. Nacak, “Nisan ayı buluşmamızı değerli üyemiz ve ATAFEN firmasının kurucularından veteriner Hekim Tahir Yavuz’un daveti üzerine Menemen Emiralem’de faaliyete geçmiş olan Akademi Çiftliği’nde gerçekleştirdik. Her zamanki gibi verimli bir ziyaret ve bilgilendirici bir toplantı oldu. ATAFEN’nin bu tesisi gerçekten hayvancılık sektöründe yeni teknolojilerin sergilendiği bir çiftlik olmuş” diyor.

***

KISA KISA

Haberin Devamı

* Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı, araştırmacı yazar ve akademisyen Dursun Yıldız, Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük entegre bölgesel kalkınma projesi olan GAP’ın bundan 40 yıl önce büyük bir heyecanla başladığını belirterek, geçen zaman içinde sosyal, ekonomik ve politik birçok sorunla karşılaşıldığını, sonunda kendisine bağlanan büyük umutları beklendiği gibi gerçekleştiremediğine dikkat çekiyor ve soruyor: “GAP’ı unuttuk mu?”
* Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, dünyada küresel iklim değişikliğinin etkilerinden bahsederek, “Belki bundan 30 yıl sonra Karadeniz’de fındık ve çay yerine pamuk ekeceğiz” diyerek, gelecekte Türkiye’nin tarımsal alanda en verimli ovalarının küresel ısınmadan kaynaklı sular altında kalacağına vurgu yapıyor.
* Milas Kent Konseyi, Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe) ve İklim İçin 350 Derneği’nin hazırladığı ‘Yerel Ekonomi için Dönüşüm Fırsatı: Milas’ta Zeytincilik’ isimli raporun amacı; 2053 net sıfır emisyon hedefinin gerektirdiği bölgesel ekonomik geçişe bir örnek olarak, iki termik santral ve kömür madenlerinin de bulunduğu Milas için zeytine dayalı bir ekonominin geliştirilmesi... Rapor’a göre, yörede zeytine dayalı bir ekonominin desteklenmesiyle AB Coğrafi İşaretli Milas zeytinyağının yarattığı değer 4,5 milyon TL’den 60 milyon TL’ye çıkabilir.
* Dünya un ihracatında birinciliğini koruyan Türkiye’nin un üreticilerini tek çatı toplayan Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’nda (TUSAF) bayrak değişimi yaşandı. TUSAF 2022-2025 dönemi için yönetim kurulu başkanlığına, Ege Un Sanayicileri Derneği (EUSD) Başkanı Haluk Tezcan seçildi. Un değirmenciliğinde köklü bir ailenin üçüncü kuşak temsilcisi olan Haluk Tezcan’a başarılar diliyoruz.

Yazarın Tüm Yazıları