İsrail neye hizmet ediyor

İsrail, yaptığı yıkım ve uyguladığı soykırımla neye hizmet ettiğini zannediyor?

Haberin Devamı

Malum rüzgâr eken fırtına biçer; peki ya fırtına, hatta kasırga eken ne biçer? ABD de İsrail’in suç ortağı olarak, aynı suale muhataptır.

Ektikleri bunca fitne tohumu yarın öbür gün yeşerdiğinde kendilerini hangi tehlikelerin beklediğinin farkında mıdırlar?

Kendilerinin terör örgütü olarak addedip savaştıkları milis güçlerinin nasıl meydana geldiğini biliyorlar mı? Bunlar, aile bireylerinin tümünü yok ettikleri öksüz ya da yetim kalan çocuklardan oluşuyorlar.

Gözlerini öfke ve kin bürümüş bu kişilerin kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Dolayısıyla bunlara intikam tugayları denir; bunlar öç alma duygusuyla yaşar ve bunlar yaşadıkça kinleri artar.

Şu halde, ABD ve İsrail, geleceklerini bu intikam tugaylarına havale etmekte bir beis görmüyorlar.

Kendileri bilir.

Haberin Devamı

ABD’nin desteğini alan İsrail, kurulduğu günden beri uyguladığı gayri insani eylemlerle, kendilerine düşman yetiştiriyorlar.

Siyonistlerin oluşturduğu bu düşmanların narına, Siyonist olmayan Amerikalılar ve Yahudiler de yanacaktır.

Yahudi Siyonistlerin bu denli vahşi tavırları, ilahi bir hakikati de gün yüzüne çıkardı. Cenabıhak, Maide Suresi 82. ayetikerimede mealen şöyle buyurmaktadır: ‘Elbette ki iman edenlerin, insanlar içindeki en amansız düşmanlarının Yahudiler ve müşrikler olduğunu göreceksin. Yine, onlar arasında iman edenlere sevgi bakımından en yakın olanların da ‘’Biz Nasraniyiz- (Hıristiyanız)” diyenler olduğunu göreceksin. Çünkü bunların içinde (insaflı) keşişler ve rahipler vardır ve onlar büyüklük taslamazlar’.

Malum Yahudiler, hem Tevrat’ı ve hem da İncil’i değiştirdiler; uydurdukları birçok şeyi ayet diye bu kitaplara eklediler. Mesela; Tanrı’nın yalnızca Yahudi ırkını üstün kılmış, diğer tüm insanları (insan kılığında yaratıkları) Yahudilere hizmet için yaratıldığını zikrederler.

Yine gerçek Tevrat’ta, Tanrı ‘Öldürmeyeceksin!’ buyurmasına karşın, Siyonist Yahudiler; ‘Sizden olmayanları, çoluk-çocuk demeden öldüreceksin, evlerini barklarını başlarına yıkacaksın. Eşeklerine (hayvanlarına) varıncaya kadar sahip oldukları her şeyi yakıp yok edeceksin’ demekte ve bunu da Filistin’de en vahşi bir şekilde uygulamaktadırlar.

Haberin Devamı

Görüldüğü üzere Siyonistlerden, Siyonist olmayan Yahudiler ve Hıristiyanlar da müştekidir. Ve hatta bu Yahudiler ve Hıristiyanlar da Siyonistlerin hedefindedir.

Yukarıda zikredilen Kuran’ı Kerim’deki ayetin mealine dikkat edilirse, lanete uğrayan Yahudilerin büyüklük taslayanlar olduğunu görürüz. Kendilerini üstün insan, diğer bütün insanları ise yaratık görmeleri, onları, Allahüteala’nın Zât’ına düşman etmiştir. Zira kibirden (büyüklenmek) başka tüm günahlar, Allah’ın sıfatlarına düşmandır. Büyüklenme günahını işleyene, Cenabıhak ‘Hiç acımam ve doğrudan cehenneme atarım’ buyuruyor.

Ne diyelim; ateş azabı da onlara afiyet (!) olsun!  

Yazarın Tüm Yazıları