Bu kitapların önemi büyük

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan, önemli yazarları merceğine alan kitapları çok önemli buluyorum. Okurun söz konusu yazara farklı açılardan yaklaşmasını sağlıyorlar. Yakup Çelik-Fatih Sakallı imzalı ‘Halit Ziya Uşaklıgil’ kitabında önemli isimlerin incelemeleri var.

Haberin Devamı

Halit Ziya Uşaklıgil’in en çok okunan, televizyona uyarlandığında da en çok seyredilen romanı ‘Aşk-ı Memnu’. Dizisi yapıldığında kitabı da ayrıca
çok sattı.
1975’te Halit Refiğ tarafından ilk kez dizisi yapılmıştı.
Müziğinde de Yalçın Tura imzası vardı. Daha sonra Tarık Günersel librettosunu yazdı, Selman Ada da besteledi opera eseri olarak.
Kanal D’deki uyarlamasını Hilal Saral yönetti, müziğini de Toygar Işıklar besteledi.
Türk edebiyatının seçkin yapıtlarının televizyon uyarlamalarının ya da senaryolaştırılmasının okura ulaşmada büyük etkisi olduğunu gözlemledik.
Yakup Çelik-Fatih Sakallı’nın hazırladığı ‘Halit Ziya Uşaklıgil’ kitabı yazarın hayatı, eserleri hakkında çeşitli kişilerin incelemelerini içeriyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayımladığı bu dizilerin bir yazara çeşitli açılardan yaklaşım sağladığı için önemi büyük.

Haberin Devamı
“Seçkin yapıtların televizyon uyarlamalarının okura ulaşmada büyük etkisi olduğunu gözlemledik.”

Bu kitapların önemi büyük
Halit Ziya Uşaklıgil Yakup Çelik-Fatih Sakallı Kültür ve Turizm Bakanlığı

*‘Halit Ziya Uşaklıgil’in Hayatı ve Yazı Faaliyeti’ yazısından...
Halit Ziya, on yedi, on sekiz yaşlarında birkaç dilin dünyasına girmesinin yanı sıra tiyatro ve müzik gibi sanat dallarında da belli bir formasyona sahip olmak suretiyle akranlarına göre oldukça iyi bir eğitimle yetişmiş olur: ‘Galiba 15 yaşlarında idim. Henüz mektep çocuğu idim ve o zaman mektepte okunan derslerden tarih-i tabiiye merak sarıverdim. O sebep oldu. Edebiyat merakı galebe edinceye kadar fenne daha ziyade mütemayildim.”

* ‘Musiki Üzerine Düşünceler’ yazısından...
Halit Ziya, ‘Sanata Dair’ ve ‘Kırk Yıl’ kitaplarında yer alan yazıların bazılarında musiki ile alakalı değerlendirmelerine yer vermiştir. Servet-i Fünun Dönemi sanatkârlarının hemen hepsinde var olan müzikaliteye, musikiye değer verme durumu, bir Servet-i Fünun sanatkârı olarak Halit Ziya’da karşımıza çıkar. Birçok eserinde olduğu gibi ‘İhtiyar Dost’taki ‘Bir Lahika (Ek)’ ve ‘Eskinin Yeri’ başlıklı hikâyelerde Türk musikisi ile Garp musikisi karşılaştırılarak Garp musikisinin öneminden bahsedilir. Bunun yanında Recaizade Mahmut Ekrem ile Halit Ziya arasında gerçekte yaşanan ve ‘Kırk Yıl’ adlı esere alınan diyalog Halit Ziya’nın, ‘İhtiyar Dost’ adlı kitabında ‘Eskinin Yeri’ adlı metne malzeme hazırlamıştır denilebilir.

 

Yazarın Tüm Yazıları