Beyoğlu’suz İstanbul olmaz

Doğduğunuz, yaşadığınız kente ait her satır sizin belleğinizde bir anıyı uyandırır.

Haberin Devamı

Benim için Beyoğlu böyle bir yerdir. Her tarihi bina, yıkılmamış her dükkân, her ara sokak bir yazıyı hak eder.

Apartmanlar orada oturanların da biyografisinde yer alır.

TEPTA’nın hazırladığı kitabın niteliği şöyle özetleniyor:

“Bu kitapta, Latinlerden Bizanslılara, Türklerden Levantenlere ve Gayrimüslimlere dönem dönem hem Doğu hem de Batı halklarına ev sahipliği yapmış İstanbul’un tüm bu geçmişine kısaca değindikten sonra, tüm İstanbulseverleri büyüleyen Beyoğlu bölgesinden dört ana arterde yerleşen tarihi apartman, köşk ve konaklardan bahsedildi.”

Bir süre oturduğum Vali Konağı Caddesi ve Sarayarkası Sokağı’nın dışında Beyoğlu’nun lokantalarına, pastanelerine, kitapçılarına, ünlü dükkânlarına, mağazalarına uğradım.

Tiyatrolarına, sinemalarına gittim.

Haberin Devamı

Beyoğlu’nun parlak yüzü kadar karanlık yüzünü de gördüm.

Beyoğlu’nu tanıtan, kitaplığımıza konmaya değer bir çalışma:

‘İstanbul Apartmanları

Hikâyeleri ve Anıları ile Beyoğlu

Turan Farajova – M.Serdar Kılıç’

Evlerin mimari hikâyeleri kadar, içinde oturanların hikâyeleri de okunmaya değer.

Robi Ebeoğlu, Önsöz’ünde, çocukluğundan bugüne kadar gördüklerinin eşliğinde bakın ne yazmış:

İstanbul Apartmanları, İstanbul’un sokaklarında her gün önünden geçtiğimiz apartmanları sadece görsel veya mimari olarak belgelemekle kalmıyor, o yapılardan yolu geçmiş kişilerin, ailelerin ve onlarla bağlantılı olayların da tarihteki izini sürüyor.”

Beyoğlu’suz İstanbul olmaz

Bölüm başlıkları:

- İstanbul’da Apartmanlaşmanın Kısa Geçmişi

- Beyoğlu

Büyük Beyoğlu Yangını

İstanbul’un İşgali Esnasında Beyoğlu’nda Yaşananlar

Levantenler ve İstanbul

- Beyoğlu’nun Seçkin Sokak ve Caddelerinin Hikâyeleri

- Dönemin Ünlü Mimarları 19. ve 20. yy

- Meşrutiyet Caddesi ve Şişhane Bölgesi

- Galatasaray ve Taksim Bölgesi

- Sıraselviler Cihangir Bölgesi

- Ayaspaşa Bölgesi

Bazı Bölümler:

- İstiklâl Caddesi

- Mimar Vedat Tek

- Mimar Kemaleddin

- Büyük Londra Oteli

- Pera Palas

Haberin Devamı

- m Kamondalar ve Kamondo Apartmanı

- Deniz Palas (Nejat Eczacıbaşı Binası)

- Altıncı Daire-i Belediye Sarayı

- Narmanlı Han

- Hıdivyal Palas ve Lebon Pastanesi

- Mısır Apartmanı

- Elhamra Pasajı

- Atlas Pasajı

- Sarıca Ailesi Ragıp Paşa Apartmanı

- Çiçek Pasajı

- Şark Aynalı Çarşı Markiz Pastanesi

- Fransız Sarayı

- Ayaspaşa Palas

- Alman Sarayı

- Ercümend Kalmık Evi

Kitap, yazılara eşlik eden fotoğraflarıyla da dikkati çekiyor.

*

BİR pazar günü kendimi ‘İstanbul sınavı’ndan geçirdim. Çoğunu görmüşüm, pastanelerde çay içmişim, lokantalarında yemek yemişim.

İstiklâl Caddesi’ndeki Baylan’da yazar arkadaşlarımla buluşurdum.

Markiz’de hocam Ragıp Sarıca’ya rastlardım.

Haberin Devamı

Necip Kocayusufpaşaoğlu, Haldun Taner ile de buluşma yerimiz Markiz’di.

Bir semtin mimarisini, hikâyesini dile getiren iyi bir çalışma.

(Tepta Yayınları)

 

 

Yazarın Tüm Yazıları