Ankara günleri ve Nusret Hızır

Türk Dil Kurumu üyeliğinden sonra Ankara’ya sık gidip gelmeye başlamıştım.

Haberin Devamı

Talât Sait Halman’ın döneminde de Bilkent’te söyleşiler yaptım.

Şimdi Halman’ı İKSV’nin düzenlediği Çeviri Ödülü ile anıyoruz.

Elbet acı anılarımız belleğimizde hâlâ yaşıyor.

Ankara günleri ve Nusret Hızır

Dil Kurultayı’ndan bir gece önce Bedrettin Cömert’in evinde akşam yemeği yemiştik, ertesi gün katledildiğinin haberini aldık. Cenaze törenine Ahmet Taner Kışlalı’nın otomobiliyle gitmiştim.

Kültür Bakanlığı’nın danışma kurullarında yer aldım. Birçok yayın önerisi gelir, onları değerlendirirdik.

Danışma kurulu üyelerinden biri de başta Füsun Akatlı olmak üzere Ankara’daki birçok kişinin felsefe hocalığını yapmış olan Nusret Hızır’dı.

Haberin Devamı

Müzik konusunda bilgisiyle de beni çok etkilemişti.

Bir gün birlikte bir lokantaya gitmiştik. Tek anlaşmazlığımız vardı. Ben ona Mozart sevgimi anlatırken, o bana başka bir üçlüyü tavsiye ederdi. Kimlerdi bu besteciler:

Bach Beethoven Brahms.

Ünlü hocaların, birçok kuşağı etkilemiş adların adına yapılan kitaplar beni çok mutlu eder.

Mustafa Günay’ın editörlüğünde hazırlanan kitap ‘Felsefenin Işığı Nusret Hızır’ adını taşıyor. Mustafa Günay’ın Sunuş yazısından satırlar:

“Cumhuriyet dönemi ilk kuşak düşünürleri arasında bulunan Nusret Hızır’ın (1899 -1980) çalışmaları, dil, mantık ve bilim felsefesi konularında yoğunlaşıyor görünmekle birlikte, o bunlardan başka konular ve problemlerle de ilgilenmiş, düşünce ve uygarlık tarihiyle ilgili düşüncelerini dile getirmiştir. Ayrıca kendisinin de ifade ettiği gibi, yer aldığı mantıkçı pozitivist felsefi geleneğin yalnızca bir takipçisi olmamış kendine özgü bir felsefi tavır geliştirmeye uğraşmıştır.

Telif anlamında fazla üretken olmayan, zaman zaman bu hususla ilgili eleştiri ve sorulara cevap veren Hızır’ın yazılarının kitaplaşmasında dostu ve asistanı Füsun Akatlı’nın büyük emeğini saygıyla anmak yerinde olur.”

Hızır’ın başlıca yapıtları şunlardır:

Felsefe Yazıları, Bilimin Işığında Felsefe, Geride Kalanlar. Hızır’ın ayrıca Erasmus’tan  Deliliğe Övgü ve Nietzsche’den Yunanlıların Trajik Çağında Felsefe gibi önemli kitapları çevirdiğini de anımsamak yerinde olur.”

Haberin Devamı

Kitaptaki yazılar:

- Nusret Hızır Hocamızı Saygıyla Anıyoruz

Afşar Timuçin

-Sürünün İçinden Biri Olmayanlardan Nusret Hızır

İlhan Tekeli

-Nusret Hızır

Veysel Öngören

- Bir ‘Felsefeci Eri’ Olarak Nusret Hızır

İsmail H. Demirdöven

- Nusret Hızır’da Bilim – Felsefe İlişkisi: Bir Değerlendirme

David Grünberg

- Mantıkçı Empirizmi Çerçevesinde Nusret Hızır’ın Bilimsel Felsefe, Bilimler ve Sembolik Mantık Üzerine Görüşleri

Zekiye Kutlusoy

- Nusret Hızır: Bir Cumhuriyet Aydını Nusret Hızır’ı Ortaya Çıkaran Koşullar ve Onun Bilim Dünyasına Katkıları

Emrah Yücesan

- Aydın Sayılı ve Nusret Hızır Bağlamında Bilim Tarihi ve Felsefesi Perspektifi Ankara’da Kuramsallaşma ve Kurumlaşma

Ömer Faruk Anlı

Haberin Devamı

- Metafiziğin Elenmesi Bağlamında Nusret Hızır’ın Felsefe Anlayışı

Hüseyin Pala

- Nusret Hızır Üzerine

Mustafa Günay

- Nusret Hızır ve Tarihin Yöntemi Sorunu

Vural Başaran

- Nusret Hızır’ın Felsefe Tarihi Anlayışı Üzerine Bir Değerlendirme

Ali Timuçin

- Nusret Hızır Düşüncesinde Varoluşçuluk

Ceyhun Akın Cengiz -  Emine Cengiz

- Nusret Hızır’ın Yaşam Felsefesine Bakışı: Kierkegaard ve Nietzsche Yorumu

Sadık Erol Er - Mustafa Ağaoğlu

- Felsefe Profesörü Nusret Hızır’ın Düşünce Tarihimizdeki Yeri

Arslan Kaynardağ

- Nusret Hızır: Felsefenin Işığı

Mustafa Günay

(Çizgi Yayınları)

Yazarın Tüm Yazıları