Sağlığımızın tanı tedavi ve takibinde Vegatest Expert Plus

MODERN tıp alanında gelişen tanı yöntemleri biyomedikal laboratuvar ile görüntüleme yöntemleri acil durumlarda ve klinik seviyede bulgu veren hastalıkların teşhisinde başarılı olurken, preklinik dönemdeki sağlık bozulmaları ve sağlıklı dönemin devamlılığı konusunda bireye özel destekleyici ve önleyici tıbbi yaklaşımların oluşturulmasında geleneksel, tamamlayıcı, fonksiyonel tıp uygulamaları modern tıbba oranla daha etkin oluyor. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulayıcısı Dr. Doğu Yıldırım, bugün vega test yöntemini anlattı.

Haberin Devamı

 


Hastalığa tanı koyduran klinik tanı yöntemlerinden çok önce bireyin sağlık durumu hakkında veri toplamamızı sağlayan Vegatest, organizmanın ilgili test verilerine tepkisinin, deri üzerindeki akupunktur noktasından sorgulandığı BİA Biyoelektriksel Direnç Analiz yöntemidir. EKG, EMG. EEG gibi elektrofizyolojik teşhis yöntemleri arasındadır. Yöntem organlarımızın sağlık durumu iki elektrot arasında test edilen doku-organların elektriksel direnç değeri ile biyolojik fonksiyon kayıplarını erken dönemde fark ederek modern tıp ile geleneksel tamamlayıcı fonksiyonel tıp arasında köprü oluşturur.
Binlerce yıldan beri geleneksel Anadolu-Hint-Çin tıbbı yaklaşımında vücudun sağlığını bozucu içsel ve çevresel etkenleri düzenleme mekanizmalarını dengede tutmak amaçlı tedavi yaklaşımları uygulanıyor. Vegatest expert plus vücudun kendisini iyileştirme engellerini saptanması, hastanın tedaviye uyumunu optimize etmesi ile koruyucu hekimlerin tanı-tedavi ve takibinde öncelikli tercihi olmuştur.

Haberin Devamı

TEST SÜRECİ NASIL OLUYOR
* Biyolojik yaş değerlendirmesi: Takvim yaşından farklı olarak biyolojik yıpranmanın derecesinin tespiti. Gerçek anlamda Anti-aging geriye yaşlanmak belirli bir süre mümkün olabilir.
* Genetik-irsi hastalık yükleri: Diyabet, gut, kalp, hipertansiyon, kanser yükleri
* Elektromanyetik bozucu alan etkileşimi: Cep telefonu, wireless, baz istasyonları, yüksek gerilim hatları telsiz vs. Vücudun antioksidan kapasitesini tüketir. Kişisel teknolojinin doğru kullanılmaması biyolojik ritmi etkiler.
* Coğrafik bozucu alan etkileşimi: Yeraltı madenleri, su kaynakları, fay hatları, kuyu, havuz vs. gibi bozucu doğal-yapay manyetik alanlar. Dünyanın manyetik alanından beslenen biyolojik saatimizin ritmini engeller.
* Alerjiler: Ailesel, çevresel ve içsel detox ihtiyacı, polen, gıda, boya, kimyasal, toz, deterjan, hayvan, tekstil, güneş gibi. Bağışıklık sisteminin algısını ve yeteneklerini engeller.
* Gıda İntoleransı: Gıda antikoru ve genetik testler dışında bireyleri glisemik endex, pH dengesi organ kondisyonlarına ve mevsimsel değişkenliğe göre değerlendiren EAV yöntemi ile hızlı ve güvenilir sonuçlar alınmaktadır. Senede en az dört defa gıdaların uygunluğunun tespiti yaptırılmalıdır.
* Ağır metal yüklenmeleri: Milyarlarca yıldır topraktaki diğer minerallere bağlı bileşikler halinde stabil iken madenlerin saflaştırma işlemleri sırasında bağlı oldukları bileşiklerden ayrılıp rafinerilerin bacalarından atmosfere oradan suya, toprağa ve gıda zincirine bulaşarak akciğer, sindirim sistemi, deri yoluyla alınırlar. Vücuda girdiklerinde tekrar stabil hale gelmek için vücudumuzun mineral zengini dokularda özelliklede bağdokusunda birikirler. Cıva, kurşun, kadmiyum, nikel, bakır gibi ağır metaller organlarda hasar oluşturabilir, Dokulardaki değişim otoimmün süreçleri başlatır. Dirençli obeziteye neden olabilir.
* Mekanik engellerin değerlendirilmesi: Omurga, duruş ve çene eklemi bozuklukları, anatomik pozisyonlardan uzaklaşma fonksiyon kaybına yol açabilir. Örneğin karaciğerimiz diyafram ve bağırsak hareketleriyle sağa-sola-yukarı-aşağı bir günde 2 km yol alabilir.
* Bozucu yara izleri: Operasyon izleri, aşı izleri, yara ve yanık izleri enerjinin meridyen akışında blokaja yol açabilir.
* Diş sorunlarının tespiti: Diş sıkma, gıcırdatma, çürük, apse, amalgam dolgu, kaplama, protez sorunları
* Bağışıklık sisteminin değerlendirilmesi: Bağışıklık eksikliği, geçirilmiş enfeksiyonlar, aşı alerjileri vs. Dokularda biriken immün kompleksler ileride otoimmün süreçleri başlatabilir. Hashimato, MS, RA,
* Enfeksiyon ajanları taraması: Bakteri, mantar, virüs, parazitlerin akut ve kronik süreçleri izlenir.
* Duygu durum analizi: Duygusal, zihinsel, ruhsal seviyelerin tespiti tedavi planında önemlidir.

Yazarın Tüm Yazıları