Ayşegül Domaniç Yelçe
Ayşegül Domaniç Yelçe
Ayşegül Domaniç YelçeYazarın Tüm Yazıları

“Türkiye İş Ahlâkı Zirvesi”

Merhabalar sevgili okurlar.

Haberin Devamı

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD), iş ahlâkı ve girişimcilik alanlarında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu. İş hayatında hak ve ahlâk çerçevesinde bir anlayışın benimsenmesi ve yaygınlaşması kapsamında yürütüyor çalışmalarını.

İGİAD ahlaki olmayan bir işi meşru kabul etmeyerek piyasa şartlarını yeniden zorlayan, halk eksenli bir iş hayatının inşası için gayret sarf eden ve helâl kazancın adil paylaşımını yaygınlaştırmaya çalışan bir kuruluş. Bu yönde çalışacak girişimcileri destekliyor; onlara rehber olmayı, model sunmayı ve bu bağlamda iş hayatını dayanışma ekseninde yeniden kurmayı amaçlıyor. 

İGİAD tarafından ilk kez 15 Ekim 2016 tarihinde yapılan Türkiye İş Ahlâkı Zirvesi’nin sekizincisi, 11 Kasım 2023 tarihinde İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi’nde, “Değişen Meslekler ve Meslek Ahlâkı” temasıyla  gerçekleştirildi. Zirve; 

Haberin Devamı
  • Türkiye’de ‘iş ahlâkı’ nı kamuoyunun, Devlet kurum ve kuruluşlarının, iş dünyasının ve STK’ların gündemine taşımayı
  • İş ahlâkı eğitimi konusunda eğitim-öğretim kurumları, meslek örgütleri ve iş dünyasında duyarlılık oluşturmayı ve yaygınlaşmasına katkı sağlamayı
  • Üniversiteler, meslek kuruluşları ve iş dünyasının iş ahlâkı uygulamaları alanında teorik ve pratik ortak çalışmalar yapmalarına zemin oluşturmayı
  • İş ahlâkında iyi uygulama örneklerini ortaya çıkarmayı ve kamuoyunun gündemine taşınmasını sağlamayı amaçlıyordu. 

Eş zamanlı olarak dijital ortamlarda da takip edilen Zirve, alanında uzman akademisyen ve iş dünyası temsilcilerinin katkıları ile yoğun katılıma sahne oldu. İş Ahlâkı Zirvesi 2023’te ele alınan konular bağlamında, aşağıdaki hususların öneminim vurgulanması gereğinin altı çizildi:  

  • Dönüşen teknoloji yanında değişen hayat tarzları ve iş modelleri bazı mesleklere olan ihtiyacı azaltır veya ortadan kaldırırken, bazı yeni mesleklerin ortaya çıkmasına yol açıyor.
  • Hayatın doğal gidişatı içinde, mesleklerin değişim ve dönüşümünün doğal karşılanması bekleniyor.
  • Değişen ve dönüşen meslekler nasıl doğal ise, meslek ahlâkına olan ihtiyacın da, her daim doğal bir gereklilik olarak hassasiyet gösterilmesi gereken bir olgu olması gerekiyor.
  • Meslek ahlâkının sadece salgın, deprem ve ekonomik krizler gibi doğal ya da insan kaynaklı her türlü beklenmeyen durumlarda değil, hayatın olağan akışı içinde de duyarlı olunması ve sahiplenilmesi gereken bir olgu olarak benimsenmesi gerekiyor.
  • Meslek ahlâkının iki temel unsuru olarak; mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerimizin artırılmasına ve meslek onurunun korunmasına azami hassasiyet gösterilmesinin her mesleğin ‘olmazsa olmazı’ olduğunun unutulmaması gerekiyor.
  • Meslek ahlâkının korunabilmesi açısından; meslek örgütlerinin, mesleği icra edenlerin güçlendirilmesi ve denetlenmesi konularında etik kurallar geliştirmeleri önem taşıyor. 

Daha sağlıklı ve huzurlu bir dünya için; mesleklerimizi önemsemeli, işimize hile karıştırmamalı, ürün ve hizmetlerimizin değerini artırmalıyız. Bunun için mesleğimizle ilgili öğrenme sürecinin sürekliliğinin farkında olarak kendimizi geliştirmeliyiz. Ve bizlerin meslek ahlâkı konusundaki duyarlılıklarımızın gelecek kuşaklar için bir referans olacağını asla unutmamalıyız…

Değişen meslekler ve iş modellerine yönelik olarak, meslek ahlâkına ilişkin farkındalığın artmasına katkı sağlamak üzere düzenlenmiş bulunan “İGİAD İş Ahlâkı 2023 Zirvesi” nin amacına ulaşmış olduğunu söyleyebilirim. 

Engellerimiz hissettirmeyecek engelsiz günler dileğiyle…

Yazarın Tüm Yazıları