Ayşegül Domaniç Yelçe
Ayşegül Domaniç Yelçe
Ayşegül Domaniç YelçeYazarın Tüm Yazıları

Tomurcuk Vakfı

Merhabalar sevgili okurlar.

Haberin Devamı

Tomurcuk Vakfı; bedensel, zihinsel, duyusal ve sosyal yönden farklı düzeylerde özel gereksinimi olan çocuk ve gençler için 2010 yılı Ocak ayında Mehmet Zorlu Vakfı’nın desteğiyle hayata geçirilmiş bulunuyor. Tüm üyeleri özel gereksinimli bireylerin ailelerinden oluşan Vakıf; söz konusu bireylerin korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetleri noktasında kendi kendilerine yeterli bireyler haline gelmeleri, toplumsal yaşama aktif katılım göstermeleri ve üretim sürecine katılmalarını sağlamayı amaçlıyor. 

Özel gereksinimli gençlerin “özsavunuculuk” konusunda da tecrübe sahibi olmasına önem veren Vakıf’ ta, bu nedenle, asil yönetim kurulunun yanı sıra bir de özel gereksinimli gençlerden oluşan bir yönetim kurulu bulunuyor. Söz konusu kurul kendileriyle ilgili konularda söz sahibi. Vakıf Yönetim Kurulu da kararlarını Genç Yönetim Kurulu’ nun kendilerini ilgilendiren konularda yaptıkları öneriler doğrultusunda alıyor.  

Haberin Devamı

Özel gereksinimli bireylerin mevcut haklarını kullanabilmeleri ve bu haklarını geliştirebilmeleri için, öncelikle, Vakıf üyeleri özelinde eğitim çalışmaları yapılıyor. Ayrıca, bu çalışmalara ek olarak; kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği içerisinde farkındalık, duyarlılık ve savunuculuk çalışmaları gerçekleştiriliyor. Söz konusu bireylere, özel eğitim desteğine ek olarak; Vakfın resim, tiyatro, müzik, heykel, gastronomi atölyelerinden faydalanma olanağı sunuluyor ve bu surette üretim hayatına katılmaları sağlanıyor. 

Bilindiği gibi, özel gereksinimli olan bireylerin toplumsal yaşama katılımları ve kendilerine sunulmuş olan destek mekanizmalarından yararlanabilmeleri genellikle ebeveyn ve/veya bakım verenleri aracılığıyla mümkün olabiliyor. Bu alanda Vakıf, özellikle ebeveynlerin vefatından sonra, özel gereksinimli bireylerin yaşamlarını sürdürecekleri; üretim ve sosyal yaşamlarını devam ettirecekleri “Yeniden Yaşam Merkezi” adında alternatif bir kampüsün hayata geçirilmesine yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile görüşmeler yapmayı sürdürüyor. 

Haberin Devamı

Tomurcuk Vakfı’nın çalışma alanları; 

* Genetik bir farklılık, bir kromozom anomalisi olan Down Sendromu 

* Doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılık olan Otizm Spektrum Bozukluğu 

* Erken fetal dönem ile beş yaş arasında meydana gelen beyin hasarının oluşturduğu Serebral Palsi 

Özgül Öğrenme Güçlüğü:

1) Okuma güçlüğü (Disleksi), zekâsı normal ya da normal üstü olan, herhangi bir duyusal, fiziksel, ruhsal zorluğu bulunmayan; okuma, yazma, matematik, kendini ifade etme, düşünme, zaman ve mekânda yönelme alanlarından biri veya birkaçında yetersizliğe yol açan bir güçlük

2) Aritmetik Güçlüğü (Diskalkuli), edinsel ya da gelişimsel serebral bir                                                                                      bağlı olarak sayısal ilişkileri kavramada, hesaplamada; sosyal sembolleri görsel ve mental olarak tanıma, kullanma ve yazmada açığa çıkan eksikliklere verilen isim

Haberin Devamı

3) Yazılı Anlatım Güçlüğü (Disgrafi), çocukların yazı dilini ne kadar hızlı edinebilmelerini ve düşüncelerini ifade etmek için yazı dilini ne kadar iyi kullanabilmelerini etkileyen özel bir öğrenme güçlüğü

* Mental Retardasyon (zekâ geriliği), kişinin zihinsel becerilerinin yaş ortalamasının altında olması, buna bağlı olarak standart eğitim sisteminin beklentilerini karşılama konusunda sıkıntı yaşaması durumu. Bu durum doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasındaki nedenlerden kaynaklanabiliyor. 

* İlk kez 1961 yılında tanımlanan ve tanımlayan hekimlerin adlarıyla anılan nadir bir konjenital hastalık olan Williams Sendromu, bir diğer deyişle Williams-Beuren Sendromu.  

Haberin Devamı

* Dünya genelinde kalıtsal zihinsel geriliğin en sık nedeni olan Frajil-X Sendromu. Bu sendrom aynı zamanda en sık görülen tek gen hastalığı. Kalıtsal veya kalıtsal olmayan zihinsel gerilik nedenleri dikkate alındığında Down Sendromundan sonra ikinci sırada yer alıyor.  

Bu rahatsızlıkların her birini ileriki yazılarımda teker teker ele alacağım. 

Tomurcuk Vakfı pandemideki üç aylık kapanma döneminde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle kirayı ödeyemeyip rehabilitasyon merkezini kapatmak zorunda kalınca gönüllü atölyelere yöneldi. Özel gereksinimli bireylerin rehabilite edilmesi için haftanın her günü farklı bir atölyede ücretsiz çalışma düzenlenmeye başlandı. Tomurcuk Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Esra Şentuna’ nın Kadıköy’de açtığı “ESS Ceramic” adlı seramik atölyesi ile birlikte yedi gönüllü atölyesi bulunan Tomurcuk Vakfı bu atölyelerde el sanatları, taş objeler ve mum alanında faaliyet gösteriyor. Ayrıca yapılan ürünler kermes ve organizasyonlarda halkın değerlendirmesine sunuluyor.  

Haberin Devamı

Bir bireyin karşılık beklemeden başka bireylerin yaşam kalitesini artırmak için içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak bir toplumsal girişime ya da bir sivil toplum kuruluşu (STK) bünyesindeki çalışmalara katkı sağlaması, “gönüllülük” anlamına geliyor. Tomurcuk Vakfı’ nın kapıları da kendilerine destek verecek gönüllülere açık. Vakıf yöneticileri birlikte;  

* Vakfın yararına organizasyonlar düzenleyebilirsiniz,

* Meslek alanının veya uzmanlığının kapsamında eğitim ve/veya atölye çalışmaları yapabilirsiniz,

* Sergi salonunuz varsa resim atölyemizin çalışmalarını sergileme olanağımız olabilir,

* Tomurcuk Ritim Grubu’nun sahne alacağı ortamlar yaratabilirsiniz,

* Vakfımızı ziyaret ederek çocuk ve gençlerimizle keyifli saatler geçirebilirsiniz,

* Düzenlediğimiz etkinliklere davetli olarak katılabilirsiniz veya biletli bir etkinlik ise bilet satışı konusunda destek olabilirsiniz

* Etkinliklerinizi çevrenize duyurabilir ve onların da katkı vermesini sağlayabilirsiniz

“Sizler ne kadar gençlerimizin ve bizlerin yanındaysanız bizler o kadar güçlüyüz” diyorlar. 

Haydi gelin onların gücüne güç katalım… 

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz günler dileğiyle… 

Yazarın Tüm Yazıları