Ayşegül Domaniç Yelçe
Ayşegül Domaniç Yelçe
Ayşegül Domaniç YelçeYazarın Tüm Yazıları

Sosyal etki odaklı projeler geliştiren bir sivil toplum kuruluşu III

Merhabalar sevgili okurlar.

Haberin Devamı

Habitat Derneği (HABİTAT), dijitalleşen dünya ile uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen güçlü ortaklıklar temelinde, toplumun tüm kesimlerine yönelik; teknoloji, girişimcilik ve finansal bilinç alanlarında kapasite geliştirici ve sosyal etki odaklı projeler geliştiren bir sivil toplum kuruluşu.

Geçtiğimiz Cumartesi ve Pazar günü, ülkemiz için çok değerli olduğunu düşündüğüm bu saygın derneği konu almıştım yazılarıma. Ve Pazartesi günü derneğin projeleri ile ilgili bilgi vereceğime dair söz vermiştim Sizler’ e.

Sözümü tutamadığım için üzgünüm. Özrümün kabulünü rica ediyorum. Zira, iki gün devam eden müthiş bir migren krizi ve ona eşlik eden yüksek tansiyon problemi yaşadım. Başım hâlâ biraz ağrıyor ve midem hâlâ bulanıyor ama, aldığım ilaçların da yardımıyla, nihayet bugün bilgisayar başına oturabilecek gücü buldum kendimde. Ve kaldığım yerden, HABİTAT Projeleri tanıtmaya devam ediyorum.

Haberin Devamı

Fondation de France ve Habitat Derneği ortaklığında 2024 yılında hayata geçirilen Hayalinin Yanında Projesi, Hatay’da depremden etkilenen 12-16 yaş arası çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunmayı ve finansal becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Proje yerelde gerçekleştirilecek eğitimler, psiko-sosyal destek için grup terapileri ve esnek becerileri geliştirecek sosyal aktiviteler ile çocukların farkındalıklarının artırılmasını hedefliyor.

Hatay’da eğitmen eğitimi alan gönüllüler, fiziksel ve çevrim içi olmak üzere içerikleri yaygınlaştırıyorlar. Uzman psikologlar ile çocuklara psiko-sosyal destek, çatışma dönüşümü ve sosyal arabuluculuk faaliyetleri yürütülerek grup terapisi uygulanıyor. Grup terapisi ile duygusal farkındalık, empati ve dayanıklılık temeli kazandırılıyor. Sosyal davranışlara odaklanarak öğrenmelerine destek olacak sanat terapisi, seramik, drama ve ritim atölyeleri, hikaye anlatımı ve film gösterimini içerecek şekilde çeşitli sosyal aktiviteler gerçekleştiriliyor.

2024 yılında Hatay’ da başlayan Proje, halen devam ediyor.

Habitat Derneği ve uluslararası bir tekstil firması ortaklığında hayata geçirilen Başka Pencereden Bak Projesi; sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda üretim yapan çalışanların kapsayıcılık bakış açılarının ve yeni nesil becerilerinin geliştirilmesini ve ayrıca sosyal uyumun artırılmasını amaçlıyor. Çalışmalar, üretim yapan çalışanlara 6 modül eğitim verilerek; çalışanların finansal risk yönetim, finansal okuryazarlık ve dijital okuryazarlık becerilerinin artırılması hedeflenerek yürütülüyor.

Haberin Devamı

Projenin tamamlanmasının ardından eğitimlere katılan kadınların finansal okuryazarlık, finansal risk yönetimi, dijital finans, çalışma hayatında ekonomik haklar, dijital okuryazarlık ve kısa tarihi ve son olarak internet güvenliği ve bilgi doğrulama alanlarında temel becerilere sahip olmaları bekleniyor.

2023 yılında İstanbul ve Düzce’ de başlayan Proje, 2024 boyunca devam edecek.

Dijitalde Hayat Kolay Projesi, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınma için temel itici güç olan bilişim teknolojilerinin herkes için erişilebilir olması hedefiyle yola çıkmış bulunuyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Derneği ve Türk Telekom ortaklığıyla hayata geçirilen proje; kapsayıcı iş modellerine Türkiye’den örnek gösterilen ilk proje olma özelliğine sahip.

Haberin Devamı

Kadınların bilgi ve iletişim teknolojileri, e-hizmetler ve e-ticaret gibi konularda bilgi birikimlerini geliştirmeyi ve bu sayede iş dünyasına katılımlarını teşvik etmeyi amaçlayan proje kapsamında, dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri veriliyor. Dijital pazarlama eğitimini tamamlayan üretici ve girişimci kadınlar, projenin ikinci aşaması olan Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi’ne kabul ediliyorlar. Son aşamada da ise, esnaf ve esnaf muafiyeti bulunan üretici ve girişimci kadınlara; işlerini geliştirmeleri için mentorluk ve hibe desteği sağlanıyor.

18 yaş ve üzerindeki kadınları hedef alan ve 2021 yılında 81 ilimizde birden başlayan bu Proje, hâlen devam ediyor.

Haberin Devamı

Geleceğe Adım Projesi, Bridge to Türkiye Fund ve Habitat Derneği ortaklığında 2023 yılında hayata geçirilmiş bulunuyor. Proje, Malatya’da depremden etkilenen 12-16 yaş arası çocuklar için finansal becerileri ve sosyal yaşam becerileri geliştirecek eğitimler vermeyi, psiko-sosyal destek grup terapileri ile iyileşmeye katkı sunmayı ve sosyal aktiviteler ile gelişimi teşvik etmeyi amaçlıyor. Eğitim programı ve atölyeler ile çocuklara özgüven, duygusal farkındalık, empati ve dayanıklılık temeli kazandırılması hedefleniyor.

Malatya’da eğitmen eğitimi alan gönüllüler, fiziksel ve çevrim içi olmak üzere içerikleri yaygınlaştırıyorlar. Uzman psikologlar ile psiko-sosyal destek, çatışma dönüşümü ve sosyal arabuluculuk faaliyetleri yürütülerek grup terapisi uygulanıyor. Çocukların sosyal davranışlarını geliştirmelerine ve eylemlerinin başkalarını nasıl etkilediğini öğrenmelerine yardımcı olacak sanat terapisi, seramik, drama ve ritim atölyeleri, hikaye anlatımı ve film gösterimini içerecek şekilde çeşitli sosyal aktiviteler gerçekleştiriliyor.

Haberin Devamı

2023 yılında Malatya’ da başlayan Proje, halen devam ediyor.

Alarko Holding ve Habitat Derneği ortaklığı ile hayata geçirilen Girişim Öncüleri Projesi kapsamında, Kadınların dijital pazarlama, dijital araç kullanımı, tasarım odaklı düşünme ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesini, kooperatif kurma adımları ile ilgili bilgi ve deneyimlerinin artırılmasını ve girişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda; başta girişimci adayı ve girişimci kadınlar olmak üzere, kadınlara teorik ve pratik eğitimlerin verilmesi hedefleniyor.

2021 yılında 81 ilimizin tümünde başlayan Proje, halen devam ediyor.

Alarko Holding ve Habitat Derneği ortaklığı ile hayata geçirilen Girişim Öncüleri Projesi kapsamında, Kadınların dijital pazarlama, dijital araç kullanımı, tasarım odaklı düşünme ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesini, kooperatif kurma adımları ile ilgili bilgi ve deneyimlerinin artırılmasını ve girişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda; başta girişimci adayı ve girişimci kadınlar olmak üzere, kadınlara teorik ve pratik eğitimlerin verilmesi hedefleniyor.

2021 yılında 81 ilimizin tümünde başlayan Proje, halen devam ediyor.

Paramı Yönetebiliyorum Projesi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SAK) doğrultusunda çocuklar, genç yetişkinler, girişimciler, çiftçiler, mavi yaka çalışanları, kadın kooperatifleri ve kıdemli vatandaşlar gibi farklı segmentlerin sağlıklı bir finansal gelecek oluşturabilmelerini sağlamayı hedefliyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Derneği ve Visa Türkiye ortaklığıyla hayata geçirilen Proje; Türkiye’de finansal okuryazarlık bilinci oluşturmak için ilk kez kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmiş bulunuyor. 30 üye banka ve e-para kuruluşunun desteğiyle geliştirilen Proje; mali kaynakların etkili planlaması ve yönetimi, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi ve başta dijital araçlar olmak üzere tüm finans hizmetleri ve araçlarının doğru ve güvenli kullanımı gibi alanlarda farkındalığın artırılmasını sağlamış durumda. 

Bütçeleme ve finansal yönetim üzerine geliştirilen eğitim müfredatı, gönüllü eğitmenler tarafından 81 ilde akran eğitim modeli ile yaygınlaştırılıyor.

 • Bireyler İçin Finansal Okuryazarlık: Lise ve Üniversite Öğrencileri, Genç Yetişkinler
 • Girişimciler İçin Finansal Okuryazarlık: Girişimciler ve Girişimci Adayları
 • Çiftçiler İçin Finansal Okuryazarlık: Çiftçiler ve Çiftçi Adayları
 • Mavi Yaka Çalışanlar İçin Finansal Okuryazarlık: Mavi Yaka Çalışanlar
 • Kadın Kooperatifleri İçin Finansal Okuryazarlık: Kadın Kooperatifi Girişimcileri ve Adayları
 • Emekliler İçin Finansal Okuryazarlık: Emekliler

Proje’ nin kazandığı ödüller ise:

 • 2010 – CSR Europe KSS Çözümleri Pazaryeri Ödülü
 • 2011 – Best of the Best Ödülü
 • 2012 – Altın Örümcek Sosyal Sorumluluk Ödülü
 • 2013 – Altın Örümcek Ödülü Web Ödülü
 • 2018 – İBB Tüketici Ödülleri
 • 2022 – PSM AWARDS’22 Sosyal Sorumluluk Altın PSM Ödülü

2009 yılında 81 ilimizde birden başlayan Proje, halen devam ediyor.

Sürdürülebilir Yaşama Destek Projesi’, depremden etkilenen ve bölgede bulunan çocuklara ve gençlere yönelik spor faaliyetleri düzenleyerek fiziksel gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor. Proje kapsamında sağlıklı yaşam ve sağlık okuryazarlığı üzerine verilecek eğitimlerle sağlıklı yaşam bilincini artırmak; çocuk dostu alanda çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor ve sosyal gelişimlerini destekleyici etkinliklerle güvenli ve destekleyici bir ortam sağlamak amacıyla çalışılıyor. Çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimine destek verilerek, konu ile ilgili toplum farkındalığının artırılmasına katkıda bulunulmuş oluyor.

Proje’ nin hedef grupları ise, Hatay’da depremden etkilenen;

 • Çocuklar (7-14 yaş)
 • Gençler (15-30 yaş)
 • Kadınlar

Hatay’ da 2023 yılında başlayan bu Proje, halen devam ediyor.

Şimdi tekrar, üstüne basa basa söylüyorum ki; “Sivil Toplum Kuruluşları bir ülkenin olmazsa olmazıdır”. Umarım Siz Okurlarım benimle aynı fikri paylaşıyorsunuzdur. Bu Dernek benim hem kalbime hem de aklıma dokundu.

Söylemek istediğim birkaç husus daha var. Ama biliyorum ki, bu yazı biraz uzun oldu, o yüzden bir daha yazacağım olağanüstü başarılara imza atan HABİTAT’ ı…

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…

Yazarın Tüm Yazıları