Ayşegül Domaniç Yelçe
Ayşegül Domaniç Yelçe
Ayşegül Domaniç YelçeYazarın Tüm Yazıları

Sosyal etki odaklı projeler geliştiren bir sivil toplum kuruluşu

Merhabalar sevgili.

Haberin Devamı

Habitat Derneği (HABİTAT), dijitalleşen dünya ile uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen güçlü ortaklıklar temelinde, toplumun tüm kesimlerine yönelik; teknoloji, girişimcilik ve finansal bilinç alanlarında kapasite geliştirici ve sosyal etki odaklı projeler geliştiren bir sivil toplum kuruluşu. 

İlk kuruluş vizyonu dünya gençliği ile Türkiye gençliği arasında iletişim köprüsü kurmak olan Habitat, 1995 yılındaki Kopenhag Sosyal Kalkınma Zirvesi ve 1996 yılındaki Birleşmiş Milletler Habitat II Zirvesi için bir araya gelen gençler tarafından 1997 yılında kurulmuş bulunuyor. Dernek; bu vizyon doğrultusunda, gençlerin kapasitelerini geliştirmek ve uluslararası ortaklıklar kurmak adına birçok proje ve program geliştirmiş durumda.

Habitat, 1997’den bu yana; Türkiye’nin 81 ilinde binlerce genç gönüllüsü ile dil, din, ırk, cinsiyet, siyasal görüş ayrımı yapmaksızın toplumdaki tüm dezavantajlı gruplara yönelik çalışıyor. Bütün toplumsal grupların kapasite gelişimini, çağın gerektirdiği becerilerle donanmasını, fırsatlara erişimini, karar alma süreçlerine katılımını, toplumsal ve çevresel duyarlılıklarının artırılmasını ve kendilerini gerçekleştirebilmelerini destekleyen projelere imza atıyor.

 

Haberin Devamı

Dernek; bütün çalışmalarında hükümetler, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla çok paydaşlı ortaklıklar kurarak yerel ve ulusal düzeyde kamu politikalarına da katkı sağlıyor. Ayrıca, kuruluşundan bu yana Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ nı destekleyen Habitat; toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla, özellikle kadınların güçlenmesi ve ekonomiye katılımının sağlanması için eğitim ve işgücü odaklı çalışmalar gerçekleştiriyor. 

“Kız Kardeşim Projesi”, kadınların ekonomik hayata katılımını teşvik ederek ekonomik ve toplumsal kalkınmada aktif rol almalarını hedefliyordu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Coca-Cola Türkiye ortaklığıyla hayata geçirilen proje; kadınların iş hayatına katılımı önündeki eşitsizlikleri ortadan kaldırmada önemli bir rol oynadı. 2015-2022 yıllarında 81 ilde yüz yüze, çevrim içi ve gezici eğitim tırıyla yerelde gerçekleştirilen eğitimlerle toplam 78.847 kadına, Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) iş birliğiyle gerçekleştirilen “Yarınım Kız Kardeşim” eğitimleriyle toplam 3.590 öğretmen ve 359.000 öğrenciye ulaşılmış durumda. 

Haberin Devamı

2019 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen Hibe Programı kapsamında yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren 41 girişimci kadına toplam 1.040.000 TL’lik; 2022 yılında ise sektör portföyü genişletilerek, imalat, yeme-içme, bilgi-iletişim ve konaklama sektörlerinde faaliyet gösteren 60 girişimci kadına toplam 3.000.000 TL’lik iş geliştirme hibe desteği verildi.

Habitat Derneği’ nin projelerinden biri olan “Kız Kardeşim Projesi”; kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi ve ekonomik kalkınmada rol almaları için desteklenmesi amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Coca Cola Türkiye’ nin iş birliği ile yürütülmüş bulunuyor. Proje kapsamında, 2018-2020 yılları içerisinde; finans, bilişim ve girişimcilik eğitimleri ile yüz yüze 29,600, online etkinlikler ile de 22,200’den fazla kadına ulaşılmış bulunuyor. Ayrıca, 2019 yılında ilki düzenlenen “Kız Kardeşim Projesi Yerel Lezzetler Hibe Programı” ile; gıda girişimciliği üzerine, girişimci kadınların iş geliştirme süreçlerine yardımcı olmak amacıyla 30 ilden 11 girişimci kadına 275 bin TL.’ lık hibe desteği sağlanmış bulunuyor. 

Haberin Devamı

2021 döneminde Kız Kardeşim Projesi ile; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat Derneği ve Coca Cola iş birliğinde, eğitim müfredatları ve gezici eğitim tırı ile 15,000 kadına ulaşılması hedeflendi. Yerel eğitimlere ek olarak, yeme ve içme sektörüne yönelik çalışan ve hali hazırda işletme sahibi olan girişimci kadınların, işletmelerini geliştirebilmeleri için; 29 girişimci kadın 25’er bin TL ve bir girişimci kadın da 40,000 TL jüri özel ödülü olmak üzere toplamda 765,000 TL’lik iş geliştirme hibesi ile desteklendi.

İlki 2017 yılında, “Genç Dostu Kentler Endeksi” çerçevesinde, yapılan “Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali Araştırması” nın 2023 yılında yapılan beşinci aşaması tamamlandı. Araştırma, Kahramanmaraş depremi sonrasında, 8 Mart-8 Nisan 2023 tarihlerinde; Türkiye kentsel gençlik nüfusunu temsil eden 27 ilde, 18-29 yaş arası 1.228 gencin katılımıyla gerçekleştirildi.

Haberin Devamı

Bu değerli çalışmanın bulgularını geçen yıl 7 ve 8 Mayıs tarihlerine yayımlanan yazılarımda paylaşmıştım Sizler’ le. Ancak bu araştırmanın en önemli çıktısı olduğunu düşündüğüm bir hususa burada da değinmek istiyorum.

Araştırma çalışmasının en önemli bulgularından biri gençlerin yaşamdan memnuniyetlerinin 2017 yılından bu yana göstermiş olduğu düşüş. 2017 yılında gerçekleştirilen araştırmada yaşamından memnun olduğunu söyleyen gençlerin oranı %71 iken bu oran 2019’da %59 düştü. Pandeminin de etkisiyle sonraki yıllarda %50’ye düşmüş olan bu oran en son araştırmada %46 olarak gerçekleşti. Benzer şekilde gençler arasında mutlu olanların oranında da bir düşüş gözlemlendi. 2017 yılında %67 olan bu oran önce %55’ e daha sonra da %46’ ya düştü. Son araştırma sonucu ise, bize gelecekten umutlu olan gençlerin oranının %44 olduğunu gösteriyor. Yani gençler, umutlarını her geçen gün biraz daha yitiriyorlar

Haberin Devamı

Ülkemiz için çok önemli olduğunu düşündüğüm bu değerli derneğin son dönem projelerini, yarınki yazımda paylaşacağım Sizler’ le…

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…

Yazarın Tüm Yazıları