Yargıçlara ‘ayar’ mı

BAŞBAKAN’a, yargı tasarrufları konusunda danışmanlık yapanlar kendisini fena halde yanıltıyorlar. “Yargı artık güvenirliğini yitirmiştir” ne demektir?

Haberin Devamı

Yargıtay 4, Ceza Dairesi’nin Prof. Mehmet Haberal’ın tutuklu süresinin uzaması nedeniyle, yaptığı itirazları gerekçeli olarak değerlendirmeyen ve tutukluluğunun devamı yönünde oy kullanan yargıçlar hakkında açtığı davada, tazminata hükmedilmiş olmasını ve bu kararı veren Yargıtay hakimlerini sert bir dille eleştirdi. Dava halen derdest, nihai hüküm çıkmadı ama Başbakan, bu durumu neredeyse ‘hukukun gaspı’ olarak niteledi. Bu hüküm kesinleşirse emsal olur ve tutukluluk süresi bakımından mağdur olanların hukuku bakımından önemli bir içtihat teşkil eder.
Tutukluluk süresi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 5. maddesinde düzenlenmiş ‘Özgürlük ve Güvenlik Hakkı’ bulunuyor. Bu maddeve bu maddenin uygulanması konusunda AİHM’nin yerleşmiş içtihatları; tutukluluk süresinin hükümlülük süresine dönüştürülmemesini, asıl olanın tutuksuz yargılama olduğunu, tutukluluğa itiraz halinde, tutukluluğun devamı nedenlerinin (delillerin karartılması, kaçma, tanıklara baskı v.d) mevcudiyetinin, devam etmekte olduğunun yargılama makamının ortaya koyması gerektiğini, yargılanan kişinin, tutukluluğun kalkmasını sağlayacak nedenler konusunda ispat külfetinin bulunmadığını öngörüyor.
Anayasa’nın değişik 90. maddesi, AİHS’nin, CMUK’a göreuygulama önceliği olduğunu amir bulunuyor. Yargıtay Hukuk Dairesi, yargıçları bu hususu göz önüne almış görünüyorlar. Dava, nihai olarak sonuçlanınca durum netlik kazanacak.
Her vesile ile yargıçları hedef tahtasına oturtmak, bir zamanların üniversite hocalarını itham ederken, ‘devrin muktedirleri’ tarafından kullanılan toptancı bir nitelemeyi ‘kara cüppeliler’ hatırlatıyor. Yargının tasarruflarını günlük politik konuşmalarda itham etmek, hukuk devleti anlayışını zedeliyor.
Özetle; CMK 34 özetle ne diyor: Kararların gerekçeli olmasını emrediyor.
(Not. ‘Kara cüppeliler’ sözünü Menderes, 27 Mayıs 1960 öncesinde hükümet aleyhine protesto yürüyüşleri yapan öğretim üyeleri için söylemişti.)

GÜNÜN SÖZÜ

Haberin Devamı

“(Anayasa raportörü Osman Can’a) Zırva tevil götürmez.”
(Prof. Erdoğan Teziç)

Haberin Devamı

Telif hakları ve MESAM

SANATÇILARIN telif haklarını toplayıp dağıtan MESAM bugün, 3 ay içerisinde ikinci kez olağanüstü kongreye gidiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bazı eksikliklerin giderilmesi için mahkeme kararıyla kongre kararı almıştı. Bir sanatçı dostumuz isteklerini bize şöyle aktardı: “Mevcut yasamızdan kaynaklanan sorunlarımız var. Hem sanatçılar, hem kullanıcılar (otel, restoran, bar, radyo, TV, vs.) mevcut yasadan muzdariptir. Halihazırda 4 büyük meslek birliği var; MESAM, MSG, MÜ-YAP, MÜYO-BİR... Kullanıcı meslek birliklerinin çokluğundan şikâyetçiyiz. Tek adresle muhatap olmak istiyoruz. Yeni yönetimin tüm yasaları sil baştan ele alması gerekiyor. Telif haklarının bütün kesimlerce rahat uygulanabilir yasal zemine kavuşması lazım. Bugün yıllık 15 milyon TL toplanan telif hakkı bu sayede gerçek rakam olan 150 milyon TL’ye ulaşabilecektir. Dünyada örnekleri var. Yanı başımızdaki 9 milyonluk Yunanistan 170 milyon Euro; Almanya 1.5 milyar Euro topluyor. Biz ise 15 milyon dolar bile toplayamıyoruz. Dünyada telif hakları açısından ayıplı ülke konumundayız. Biz çözüm bekliyoruz.”

Haberin Devamı

TOKİ’nin Etiler açıklaması

TOKİ’den, dünkü “TOKİ, oteli kapattı” yazısına şu açıklama yapıldı:
“İstanbul MEM’nün 9.4.2010’daki yazısı ile Bakanlıklarına tahsisli taşınmazlardan, bulundukları yerler itibarı ile yerleşim alanı özelliğini kaybeden, çarşı, sanayi, işyeri vb. alanlar arasında kalan ve bu nedenle veya başka sebeplerle okul alanı olarak kullanılmasında ve çevresinde öğrencisi az olan okul alanlarının, Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 51. maddesi gereğince, değerlendirilecek okul ihtiyacının karşılanmasının düşünüldüğünden bahisle Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nin idaremiz ile takas yapılabilmesi için bu taşınmaza ait fizibilite, inceleme çalışmalarının yapılarak Müdürlüklerine teklif hazırlanması istenmiştir.
Bu çerçevede, İdaremizce söz konusu alana ait fizibilite çalışmaları yapılmakta olup İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’ne henüz bir teklif götürülmemiştir.”
Akmerkez’in çaprazındaki okulda 600 öğrenci okuyor, otel kısmında da öğrenciler tatbiki eğitim yapıyorlar. Okulun önümüzdeki ders yılında öğrenim görmeyeceği son bir ayda yayılırken, öğrenciler eyleme başlamışken, TOKİ’nin bu açıklaması öğrenci ve velilerine sevindirici bir haber sayılabilir mi?

Haberin Devamı

‘Operasyon adı: Ağa 01’

ISLAK imza tartışmaları, darbe planı iddiaları, Ergenekon’un sıralı iddianameleri, HSYK’da sert geçen temmuz kararnamesi görüşmeleri 2009 yılı yazını siyaseten de ısıtan olaylardı. Aynı yaz öne çıkan bir başka yüksek gerilim; Erzurum-Erzincan hattında yaşandı. Tarihte büyük depremlerin üssü olarak bilinen Erzincan şehri bu kez başka tür bir depremin, cemaatler ve Ergenekon soruşturması üzerinden yürüyen kurumsal ve toplumsal sarsıntıların fay hattı oldu. Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, başlattığı iki ayrı cemaat soruşturmasıyla kimine göre Pandora’nın kutusunu açmış, kendi deyimiyle çarka çomak sokmuştu.
Erzurum-Diyarbakır-İstanbul arasında 5 bin kilometre yol yapan dosya seyahatini sürdüredursun dün Yargıtay 11. Ceza Dairesi İlhan Cihaner’le birlikte 6 subay ve 3 MİT’çiyi tahliye etti. Bu çetrefilli yargılama sürecini, davayı başından beri bizzat o coğrafyada izleyen Hürriyet’in uzman yargı muhabiri Ali Dağlar’ın hafta başında çıkan ‘Operasyon adı: Ağa 01-İsmailağa cemaatinden, Fethullah Gülen cemaatine, bir davanın perde arkası’ (Destek Yayınları) adlı kitabının zamanlaması dikkat çekici...
Hukuk tarihine geçecek bu davayı ‘yandaş medya’da yazılanların dışında bugüne kadar yansımayanlarıyla öğrenmek isteyenler için tam bir belge niteliğinde.

Haberin Devamı

Biliyor musunuz

DP 7. Genel Başkanı Yalçın Koçak’ın yaptığı açıklamada, bugünkü DP kongresinde delegasyonu önce başlarına baş kaldırmaya ve sivil itaatsizliğe davet ettiğini...                              
ORTAKÖY’de el sanatları pazarının yarın yeniden açılacağını...
ALEVİ örgütlerinin, katliamlara karşı duruşun yükselen sesi olan ‘Sivas Şehitlerini Anma Etkinlikleri’ için bugün 13.00’de Taksim tramvay durağında açıklama yapacaklarını...

 

Yazarın Tüm Yazıları