OMAR önemli işler yapıyor

TÜRK müzik tarihi üzerine çalışmalar, beni her zaman sevindirmiştir. Kulaktan dolma bilgiler yerine, belgesel, bilimsel araştırmalar müziğimizin gerçek değerini ortaya koyması açısından ayrı bir önem taşır.

Haberin Devamı

OMAR (İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi) şimdi bu çalışmaları yapıyor.
OMAR’ın kuruluş amacı nedir, kaç yönlü çalışır?
“Günümüzde İstanbul Üniversitesi bünyesinde yen alan Darülelhan’ın yayınlarını temel alarak Osmanlı müzik tarihi eser birikimini, bilimsel kriterlerle incelemek, tasnif etmek ve oluşturulan koleksiyonu daha kolay erişilir hale getirmek amacıyla kurulmuş olan OMAR, yönetmeliği 23 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak resmen çalışmalara başlamıştır. Böylelikle geçmişte mevcut olan ve ülkemizin kültür tarihi için son derece önem arz eden bu yayıncılık faaliyetlerini günümüz koşullarında geliştirip yeniden başlatarak kurumsal bir devamlılığı temin etmek mümkün olabilecektir.
OMAR Darülelhan ve İstanbul Belediye Konservatuvarı bünyesinde faaliyet göstermiş olup 1960’lardan sonra kesintiye uğramış olan Türk Musikisi Tasnif ve Tespit Heyeti’nin yapmış olduğu bilimsel çalışmaları örnek almakta ve İstanbul Üniversitesi bünyesinde yeniden hayata geçirme amacını gütmektedir.
Yakın dönem müzik tarihimizin belirleyici olmuş, müzikolog, eğitimci, bestekâr ve icracıların bünyesinde toplamış, yetiştirmiş olan Türk Musikisi Nazariyatı Bölümü, konservatuvarın üniversiteye bağlanışının 25. yılında çağdaş bir yaklaşımla yeniden yapılandırılarak İstanbul Üniversitesi Müzikoloji Bölümü’ne bağlı bir lisans programı haline getirilmiş olup, OMAR’ın yapacağı bilimsel çalışmaların devamlılığı için akademik taban oluşturması hedeflenmiştir. Ayrıca halen İ.Ü. Devlet Konservatuvarı bünyesinde bulunan ve geçmişte çok değerli şefler ve sanatkârların katılımıyla müzik tarihimizin önemli bir icra topluluğu olarak zihinlere yerleşmiş olan ‘Türk Musikisi İcra Heyeti’ de OMAR’ın çalışmalarının sonuçlarının uygulamaya yansıtılacağı bir birim olarak değerlendirilecektir.”
Müzikoloji Bölümü’ne bağlı olarak, “Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik” lisans programı, çalışmaların eğitim bölümünü ifade ediyor.
Çalışmaların yayınlanması, bu döneme ait incelemelerin yer aldığı kitaplar, kuruluşun yayıncılık bölümüne ait.
Hiç kuşkusuz Türk Musikisi İcra Heyeti de konserlerle bu çalışmaları dinleyicilere yansıtıyor.
Üniversitenin desteklemesi, bu tür araştırma birimlerinin kurulmasını sağlıyor. O açıdan rektörlüğü de takdir etmek gerekir.
Ancak işlerini sıraladığımız OMAR’ın henüz belli bir yeri, kendine ait bir mekânı yok.
Umarım bu da yakın zamanda bir çözüme ulaşır.
  
28 Mayıs günü İ.Ü.D.K.T. Türk Musikisi İcra Heyeti bir konser verdi.
Şef Gönül Paçacı idi. Solistler Türk musikisinin önemli icracılarıydı.
Kimler vardı?
Prof. Dr. Ali Rıza Kural, (tıpla müziği bir arada götüren doktor kuşağındandır), Münip Utandı, Serap Mutlu Akbulut, İnci Çayırlı. Ahmet Özhan ne yazık ki sağlık sebepleri dolayısıyla konserde yerini alamadı.
Geçen cuma akşamı da, Itrî ve Dönemi, 17. yüzyıl bestecilerini seslendiren bir konser verdiler.
Birçok unsuru bir araya getiren çalışmaların, müziğimize sadece araştırma açısından değil, konserler, yayınlar açısından da ne kadar yararlı olduğunu söylemeye gerek yok.
Rauf Yekta Bey’in arşivini de mirasçıları OMAR’a bağışlayacaklarmış.
Arşivlerin eriyip gitmemesi, ehil olmayan ellerde yok olmaması için övülmesi gereken bir davranış.
  
OMAR’ın başarılı işler yapacağına inanıyorum.

Yazarın Tüm Yazıları