Felsefe hayata dahil

SEVGİLİ Cemal Süreya’nın “Şairin hayatı şiire dahil” dizesinden esinlenerek bu başlığı attım.

Haberin Devamı

Çünkü son yıllarda artan bir ivmeyle felsefe kitapları yayımlanıyor, uluslararası felsefe sempozyumları düzenleniyor, felsefeyi, filozofları kısa yoldan tanıtmayı amaçlayan küçük kitaplar okunuyor.

Sanırım felsefenin önemini, hayatın içindeki yerini algılayanların sayısı gittikçe artıyor.

Bugünün insanı felsefe ile hayatın kesiştiği yerde düşünmeye başlıyor, hayatın felsefesini kurma eylemini sadece filozoflara ve felsefecilere değil herkese gerekli olduğunun bilincine vardı insanlar...

Yayınlar, genel felsefe tarihi alanında olduğu gibi, filozoflar, onların öğretilerini de içeren bir yelpazeye sahip. Ayrıca yalnız üniversitelerde değil, üniversite dışında da bu toplantıların, sempozyumların yapılması ilgiyi daha da arttırıyor.

Bu çalışmalardan biri de 13 yıldır Assos’ta Felsefe adıyla düzenleniyor. Bu yılki teması:

“Felsefe, Tanrı ve Din”.

Assos’
ta yapılmasının nedeni, filozof Aristoteles’in yaşamının bir bölümünü burada geçirmesi ve burada felsefe eğitimi vermesi.

Felsefe Sanat Bilim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Örsan Öymen’in öncülüğünde yılda iki kere yapılıyor sempozyumlar. Şubat ayında ulusal, temmuz ayında da uluslararası boyutta geçekleştiriliyor.

“Felsefe, Tanrı ve Din” Teizm, Deizm, Fideizm, Ateizm, Agnostisizm, Panteizm gibi konuların ele alınacağı, Tanrı ve din konusunun felsefi bir perspektifle inceleneceği toplantıda Augustinus, İbni Sina, Aquinas, Spinoza, Hume, Nietzsche, Marx, Kirkegaard, Feuerbach, Darwin, Sartre gibi filozofların ve düşünürlerin din ve Tanrı üzerine tezleri ele alınacak. Üniversite öğretim üyeleri konuşmacı olarak katılacak.

Haberin Devamı

KİMLER, HANGİ KONULARDA KONUŞACAK

1 Şubat Cuma:
13.00 Halil Turan: “Eskiçağ’da Tanrılar, Tanrı, Tanrısızlık ve Ahlak”
14.30 Türker Armaner: “Tapınak Yıkılırken Spinoza”
16.00 Örsan K. Öymen: “Hume’un Agnostisizmi ve Nietzsche’nin Ateizmi”
17.30 Barış Parkan: “Feuerbach, Marx ve Kierkegaard’da Din ve Bireyin Oluşumu”
 
2 Şubat Cumartesi:
13.00 Ayhan Sol: “Natüralizm, Ateizm ve Darwinizm”
14.30 Cemil Güzey: “Şair, Sezgi ve Hakikat”
16.00 Oruç Aruoba: “‘Tanrı’ Nasıl ‘Öldü’?”
17.30 Uluğ Nutku: “Tanrı İnancı ve Felsefe”

* * *

Haberin Devamı

TOPLANTI ücretsiz ve herkese açıktır. Ayrıntılı bilgi ve ‘online’ kayıt için: www.philosophyinassos.org

Yazarın Tüm Yazıları