Bireysel emeklilikte boynu bükük bekliyorlar

NEYİ Mİ?

Neyi olacak, Maliye Bakanlığı’nın tebliğini ya da sirkülerini..

Haberin Devamı

YARGI ‘DUR’ DEDİ
Bireysel emeklilik ya da hayat sigortası olayında, 10 yıl dolmadan sistemden ayrılana ödeme yapılırken, sadece getirisinden değil anaparadan da yüzde 15 vergi kesiliyor.
ÖRNEK: Sisteme 20 bin lira ödeyen Nükhet Hanım, 10 yıl dolmadan ayrıldığı zaman,  ödediği para getirisiyle birlikte iade edilirken; anapara ve getiri tutarı olan örneğin bin lira ile birlikte, 21 bin lira üzerinden 3.150 TL vergi kesintisi yapılıyor.
Nükhet Hanım ve bu durumda olan on binlerce kişi haklı olarak;
“Ben 20 bin lira ödedim. Bin lira da getirisi diyorsunuz tamam. Peki.. iade sırasında niye anaparadan da vergi kesip, yıllar sonra bana 17 bin 850 TL iade ediyorsunuz?” diye tepki gösteriyor.
Olay sırasıyla; vergi mahkemesine, bölge idare mahkemesine ve Danıştay’a intikal etti.
Üçü de “Anaparadan vergi kesilemez” diye karar verdi.
Başka bir anlatımla, yargıya intikal eden olaylarda, anaparadan vergi kesilmesi şeklindeki haksız uygulamaya, sürekli olarak yargı “dur” dedi. Kesintinin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde dava açan, ana paradan kesilen vergiyi geri aldı.
BEKLENTİ NE?
Ortada, on binlerce hatta yüz binlerce vatandaşı ilgilendiren bir olay var.
Dava açan kazanıyor.
Dava açmayana, “kusura bakma” deniyor.
Bu uygulama, bireysel emeklilik şirketlerini de olumsuz etkiliyor ama bunların çoğu da olaya “tribünden maç seyreder gibi” bakıyorlar.
Örneğin bireysel emeklilik şirketlerinden biri “Maliye Bakanlığı tarafından, stopajın getirisi üzerinden vergi kesilmesi yönünde yeni bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini” belirterek üyelerine “bu olayın bizimle ilgisi yok” şeklinde bir açıklama göndermiş.
Kaldı ki bu olayda, yasa değişikliğine ihtiyaç yok. Maliye Bakanlığı, yargı kararları doğrultusunda bir “genel tebliğ” ya da “sirküler” yayımlayacak, olup bitecek.
Bu aşamada hiç değilse vergi indiriminden yararlanmayan katılımcılara yapılan ödemelerde,  anapara üzerinden vergi kesilmeyeceğinin açıklanmasında
yarar var.

Haberin Devamı

İşletme defteri kalkıyor mu?

KİMSE farkında değil ama yüz binlerce vergi mükellefini ilgilendiren önemli bir gelişme var.
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun “muhasebe uygulamaları” ile ilgili maddeleri, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giriyor. Bu maddeleri dikkatle incelediğimizde, tutulacak defterler arasında, eski Ticaret Kanunu’nda yer alan işletme defterine yer verilmiyor. Konu son derece önemli ve hassas.
Şu aşamada Vergi Usul Kanunu’nda bir değişiklik yapılmadı ama 2013’e kadar yapılmayacağı anlamına gelmiyor.
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Türkiye Muhasebe Standartları arasında tam bir uyum sağlandı. Bu olumlu bir sonuç. Aynı uyumun Vergi Usul Kanunu ile de sağlanması gerekiyor.

Yazarın Tüm Yazıları