Bakanı şaşırtan şarap vergisi indirildi

TURİZMLE ilgili bir toplantıda, 60 Yeni kuruşluk sofra şarabından, yüzde 638 vergi alındığını açıklayınca, Kültür ve Turizm Bakanı’nın, bu orana şaşırıp, "Neye göre bu oranı buluyorsunuz?" diye sorduğunu, açıklayınca da hayretini gizleyemediğini, 22 Ocak günü yazmıştık.

Bakan toplantı sonunda yaptığı konuşmada, vergi sorunlarını not aldığını vurgulayarak, Maliye Bakanı ile konuyu görüşeceğini belirtmişti. Aradan bir ay bile geçmedi, önce seyahat acentalarının KDV sorunu çözümlendi. Dün de, sofra şarabındaki yüksek vergi sorunu çözümlendi. Belli ki Kültür ve Turizm Bakanı, konuyu ciddiye alıp, üzerine gitmiş ve Maliye Bakanı’nı da ikna etmiş.

NASIL ÇÖZÜMLENDİ?

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan bir kararname ile sofra şarabından alınan 3,28 YTL’lik Özel Tüketim vergisi, 14 Şubat 2008’den geçerli olmak üzere, 1,75 YTL’ye indiridi. Böyle olunca, ucuz şarabın fiyatı da düştü. Hemen belirtelim, vergideki azalma, yalnızca ÖTV’de değil, KDV’de de olacak. Nedenine gelince, KDV hesaplanırken, ÖTV’nin de KDV’si alınıyordu.

Bu durumda :

ÖTV’deki indirim (328 - 1,75 =) 1,53 YTL

KDV’deki azalma (1,53 x % 18 =) 0,27 YTL

Toplam vergi indirimi ise (1,53 + 0,27=) 1,80 YTL olacak.

Buna göre hesaplama yaptığımızda;

- Sofra şarabının (ucuz şarabın) asgari ÖTV’si : 1,75 YTL

- KDV’si : (0,60 + 1,75 = 2,35 YTL x % 18 = ) 42 Yeni Kuruş

- Toplam Vergi : 1,75 YTL (ÖTV) + 0,42 YTL (KDV) = 2,17 YTL oluyor.

Oranladığımızda, 60 Yeni kuruşluk sofra şarabının toplam vergisi, şarabın çıplak bedelinin yüzde 362’si oluyor.

Kuşkusuz, yüzde 362 de yüksek bir oran. Ancak şu andaki yüzde 663 orana kıyasla, vergi yükünde ciddi bir indirim yapılmış oldu.

KAYITDIŞI AZALACAK MI?

İndirim yapıldı. Şimdi sıra şarap üreticilerinde...

Yapılan vergi indirimini fiyatlara yansıtırlarsa, ucuz şarabın fiyatı, vergi indirimi kadar düşecek.

Ucuz şarap tüketimi, Türkiye’de tüketilen şarabın yüzde 80’ini oluşturuyor.

Türkiye’de yılda 80 milyon litre şarap üretimi var ancak bunun 20 milyon litresi kayda geçiyor. Başka bir anlatımla, şarap üretiminin yaklaşık yüzde 75’i kayıtdışı.

Yapılan indirimle birlikte, kayıtdışı üretimin de azalması bekleniyor.

PAHALI ŞARABA YOK

Yapılan ÖTV indirimi, ucuz şarap diye adlandırılan, sofra şarabına yarıyor. Örneğin fiyatı 20 YTL olan normal şarabın ya da bunun üzerinde satılan şarabın vergisi ve satış fiyatı değişmeyecek.

Pazar günü Vahap Munyar’ın da yazdığı gibi, şarap üreticilerinin beklentisi, sektörün tümünü kapsayacak bir vergi indirimi. Ancak sofra şarabında yapılan vergi indirimi ile birlikte, kayıtlılık oranı artarsa, sektörün tümünü kucaklayacak bir vergi indirimi gündeme gelebilecek.

İndirim sonrası top, ucuz şarap üreticilerinde...

Kayıtdışılık oranı değişmezse ve şarap üreticileri vergi indirimini dondurmacı, pastane ve lokantacılar gibi cebe atarlarsa, bundan sonra alkollü içkide vergi indirimi, olsa olsa "tatlı bir hayal" olur.

Uzlaşmada ince ayarlar

İhtilaflı vergilerin, uzlaşma yolu ile tahsiline ilişkin tasarı, önceki akşam Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilirken, bazı "ince ayarlar" yapıldı (Tam metni için Bkz. www.yaklasim.com). Buna göre;

- Naylon fatura düzenleyen ya da kullananlar, vergi ve cezalarla ilgili uzlaşmadan yararlanamayacaklar.

- Maliye Bakanı’na, uzlaşma komisyonlarının kurulması, şekli ve uzlaşmaya ilişkin usul ve esasları belirleme şeklinde verilen "süper yetki"de tasarıdan çıkartıldı.

- İdarenin hatası nedeniyle, önce eksik alınıp sonra, gecikme zammı ile birlikte ek vergi tahakkuk ettirilen Motorlu Taşıtlar Vergisinin; dava açılmaması ya da açılmış davalardan vazgeçilmesi kaydıyla, 30.06.2008’e kadar ödenmesi koşuluyla, bu vergilere ait gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek. Ödenen gecikme zammı da iade edilecek.
Yazarın Tüm Yazıları