Testosteron hormonu erkekleri COVID-19 hastalığına yatkın hale getiriyor

Koronavirüsün neden olduğu COVID-19 hastalığı tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Şu ana kadar yaklaşık olarak 5 milyon kişiye bulaşan virüsün 300.000’den fazla kişinin ölümüne yol açtığı bildiriliyor. Bu hastalığı daha ağır geçiren ve hayatını kaybeden kişilerin sağlık verileri incelendiğinde, erkek hastaların hastalığı daha ağır geçirdikleri ve yaşam riskinin belirgin biçimde daha fazla olduğu görülüyor.

Haberin Devamı

Cinsiyetler arasındaki bu farkın nereden kaynaklandığını araştıran bilim insanları, erkeklik hormonu olarak bilinen testosteronun koronavirüsün vücuttaki etkilerini daha olumsuz hale getirebileceğinin altını çiziyorlar.

Bu varsayımı destekleyen ilginç bulgular mevcut. Geçtiğimiz günlerde İtalya’nın koronavirüsten en çok etkilenen bölgelerinden biri olan Veneto’daki 68 hastaneyi kapsayan bir araştırma, prostat kanseri nedeniyle testosteron baskılayıcı tedavi (androjen deprivasyon tedavisi) alan erkeklerin koronavirüsten daha az etkilendiğini ve ölüm oranlarının akranlarından daha düşük olduğunu ortaya koyuyor. Testosteron seviyeleri azalmış olan erkek hastaların koronavirüsü daha hafif atlattıklarını kaydeden bu bulgular, testosteronun bir şekilde virüsün neden olduğu COVID-19 hastalığını daha ölümcül hale getirebileceği yönünde kanıtlar sunuyor. İtalyan bilim insanları testosteron baskılayıcı tedavinin COVID-19 hastalığından koruyucu olabileceğini ileri sürüyorlar.

Haberin Devamı

Koronavirüs nedeniyle tedavi gören 9280 hastanın 4532’sinin (%44) erkek olduğunu belirten İtalyan araştırmacılar, erkeklerin bu virüse daha az oranda yakalandıklarını ama hastalığın kadınlardan çok daha ciddi seyrettiğini kaydediyorlar. Hastaneye yatırılan hastaların %60’ının erkek, %40’ının kadın olduğunu saptayan İtalyan bilim insanları yoğun bakımdaki hastaların da çoğunun (%78) erkek olduğunun altını çiziyorlar. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin verileri incelendiğinde de erkeklerin sayısının daha fazla (%62) olduğu dikkat çekiyor. Bu bulgular gerçekten erkeklik hormonu testosteronun COVID-19 hastalarının durumunu daha kötü hale getirebileceğini gösteriyor.

Bu ilginç bulgulardan yola çıkan İtalyan doktorlar, kanser tedavisi gören COVID-19 hastalarının verilerini incelediklerinde, testosteronun koronavirüs üzerindeki etkisini destekleyen başka kanıtlara ulaşıyorlar. Veneto’da yaşayan kanser hastalarının koronavirüse yakalanma riskinin iki kat fazla olduğunu bulan araştırmacılar, prostat kanseri olan ve testosteron baskılayıcı tedavi alan hastalardaki ölüm oranının şaşırtıcı derecede düşük olduğunu gözlemliyorlar (5273 hastanın sadece 4’ü). Prostat kanseri olan ama testosteron baskılayıcı tedavi almayan hastalarda ölüm oranının 200 kat fazla olduğunu (114 hastanın 18’i) saptayan araştırmacılar, bu hastalığın ilerlemesinde gerçekten erkeklik hormonu testosteronun etkisi olabileceğine dair görüş bildiriyorlar.

Haberin Devamı

Testosteron hormonunun koronavirüsün neden olduğu COVID-19 hastalarının durumunu nasıl kötüleştirdiği henüz bilinmiyor. Ancak testosteron hormonunun koronavirüsün hücrelere bağlanmasını sağlayan proteinlerin sentezlenmesini arttırdığı ve böylelikle virüsün hastalık yapma ihtimalini arttırabileceği belirtiliyor. Koronavirüse yakalanan erkeklerin hastalığı daha hafif atlatması için testosteron baskılayıcı tedavi verilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirten uzmanlar, bu alanda yapılacak ileri çalışmaların sonuçlarını bekliyor.

Kaynaklar:

Kim, S., Lee, Y., Seo, K. et al. Reasons and predictive factors for discontinuation of PDE-5 inhibitors despite successful intercourse in erectile dysfunction patients. Int J Impot Res 26, 87–93 (2014). doi.org/10.1038/ijir.2013.41

Haberin Devamı


Williams, P., McBain, H., Amirova, A. et al. Men’s beliefs about treatment for erectile dysfunction—what influences treatment use? A systematic review. Int J Impot Res (2020). doi.org/10.1038/s41443-020-0249-1


Akkus E ve ark. Prevalence and Correlates of Erectile Dysfunction in Turkey: A Population-Based Study. European Urology, Volume 41, Issue 3, 298 - 304

Yazarın Tüm Yazıları