Güneş 'bilinçli' olabilir mi?

Ödüllü biyolog Rupert Sheldrake’e göre Güneş bilinçli bir varlık olabilir. Biliminsanı ortaya attığı bu hipotezi elektromanyetik alanların ritmik salınımlarla bilinç akışları oluşturabilme olasılığı üzerinden açıklıyor.

Haberin Devamı

Antik zamanlarda insanlar yaşamın kaynağı olan doğal varlıkları ilahi karakterde algılamaya meyilliydi. Afrika’daki nehirler, Asya’daki dağlar, Kuzey Avrupa’daki ormanlar... Tüm insanlar ve kabileler için ortak akılda -veya sezgide- birleşen ilahi sembolse gökyüzünde ve bir taneydi: Güneş.

İlkel insanların idraki ilerledikçe kabileler klanlara dönüştü ve medeniyetler ortaya çıkmaya başladı. Erken medeniyetler zamanında, yaklaşık 3 bin yıl önce evrenin üzerinde ve her şeyi yaratan bir güç, bir yüce tanrı olduğu fikrini herkesten önce idrak eden Göktürkler için Güneş ve onun ötesinde Sirius gibi yıldızlar daha derin bir anlam taşıyordu. Amerika’daki yerli kabilesi Hopiler bugün bile biliminsanlarını şaşırtan astronomik bilgilere ulaşmıştı.

Semavi dinlerin yükselişiyle birlikte toplumların ‘evrene hâkim bir yüce bilinç’ algısı tek bir yaratıcı odağında toplanmaya başladı ve böylece doğadaki ilahi addedilen güçlere dair algı değişir oldu. Öte yandan 8 milyarlık dünya nüfusunun semavi dinlere mensup olmayan, çoğunluğunu Hinduların ve Budistlerin oluşturduğu 3,7 milyarlık, yani yaklaşık yüzde 45’lik kesimi içinse durum farklı. Farklı kültürlerde ‘doğa, yaradan ve evrenin ilahi bilinci’ fikirleri çeşitli geleneklere ve tarihsel olgulara göre şekilleniyor.

Haberin Devamı

Hemen hepsinde elementlere ve doğa varlıklarına bir nevi bilinç atfedildiğini görmek mümkün (Eski Şaman Türklerde bunlara ‘kültler’ deniyordu; dağ kültü, ağaç kültü, iyeler kültü gibi... Türkler bunlara tapınmaz fakat iradeleri olduğunu bilerek saygı, korku ve sevgiyle karışık bir duygu besler, adaklar sunar ve sunaklar yaparlardı). Güneş’in varlığını ve ışığını selamlamak Batı kültüründeyse daha çok edebi, şiirsel ve romantik bir karşılık bulur. Daha bilinçli bir hali bugün halen ünlü yoga akışı ‘Güneş’i Selamlama’ (Surya Namaskar) ile dünyanın her yerinde uygulanıyor. Surya, Sanskrit dilinde Güneş demek.

Güneş bilinçli olabilir mi

Haberin Devamı

ÇEVRESİYLE ETKİLEŞİMLİ

Bilinç konusu spiritüel ve pozitif bilimler için gizemli alanlardan biri. Yakın zamanlarda, Cambridge mezunu, ödüllü biyolog Rupert Sheldrake spiritüel yaklaşımın dışına çıkarak, elektromanyetik alanların ritmik salınımlarla bilinç akışları oluşturabilmesi suretiyle Güneş’in bilinçli, ne yaptığını bilen ve uzaydaki çevresiyle etkileşime giren bir varlık olabileceği hipotezini ileri sürdü.

Biliminsanının 21 sayfalık İngilizce makalesi akıcı bir dille yazılmış, ezoterik dünyadan ve felsefecilerden yaklaşımlarla desteklenen ve fizik etrafında dönen keyifli bir okumaya sahip. Dünya gezegeninin canlı, bilinçli bir varlık olduğunu kati biçimde öne süren ilk felsefecinin Platon olduğunu öğrenmek heyecan vericiydi. Yer Ana ismiyle hitap ettiğimiz, mitolojide tanrı Gaia adıyla anılan Dünyamızın biyolojik, bilinçli bir varlık olabileceği fikrine geçmişteki yazılarımda değinmiştim.

Haberin Devamı

Sheldrake, Güneş’teki patlamaların ve tüm sistemle etkileşime giren solar olayların parlak yıldızın farkındalığı dahilinde gelişebileceğini anlatıyor makalesinde. Alfa, beta ve teta gibi elektromanyetik beyin dalgalarının zihin hareketleriyle aktive olduğu bilgisinden yola çıkarak Güneş’in de özellikle solar patlamalar sırasında yoğun biçimde uzaya saçtığı elektromanyetik dalgaların kendi ‘zihninden’ uzantılar taşıyabileceğini öne sürüyor.

Elbette Sheldrake’in teorisine fiziki, somut bir kanıt getirmesi pek mümkün değil. Ancak ‘yukarıda olan aşağıda da aynıdır’ (as above so below) mantığıyla düşünerek savını daha da güçlendirebiliyor. Burada zihninizi rahatlatmak için bir parantez açmak istiyorum. Bilincin ortaya çıkabilmesi için organik bir beynin gerekliliği konusunda bilimin kesin bir yaklaşımı ya da kanıtı yok. İnsan bilincinin beyindeki bir lezyonda olup olmadığı bilgisi de netleşmiş değil, sadece fikirler var.  

Haberin Devamı

Rupert Sheldrake biyolojik organizmalardaki hücresel yapılanmanın gökyüzü cisimlerindeki bilinç mekaniğini anlamamıza yardımcı olabileceğini söylüyor. İnsan bedeni organlardan, organlar dokulardan, dokular hücrelerden oluşuyor. Kristallerse moleküllerden, moleküller atomlardan, atomlar çekirdek ve elektronlardan... Aynı döngünün gökyüzünde Güneş sistemleri, yıldız kümeleri ve galaksilere doğru daimi bir toplaşma ve büyüme halinde seyrettiğini aktaran Sheldrake, hücreler gibi birlikte duran yapıların birbirleriyle bilinçli etkileşim halinde olduğunu paylaşıyor. Güneş’in de kendi gezegenleriyle bir bütün olduğu düşünüldüğünde, sisteminin içinde olan bitenlerin farkında ve akışını gözeten bir bilinci olabileceğini düşünmek aklıma yatıyor. Antik zamanlarda tanrı isimleri verilen Mars, Venüs, Jüpiter gibi gezegenlerin Güneş’ten gelecek ‘bildirimlere’ yanıtsız kalmayacağı da bu teoride muhakkak... Peki, siz nasıl düşünürsünüz, Güneş’in bir bilinci olabilir mi? Karşısına geçtiğinizde gözlerinizi kapatıp ona sormayı deneyin, belki bir yanıt, bir sezgi verebilir.

Haberin Devamı

Güneş bilinçli olabilir mi

Spiritüel dünyaya etkisiyle tanınan ve 2013’te Dünyanın En Etkili 100 Kanaat Önderi arasında gösterilen Rupert Sheldrake’in çalışmalarına sheldrake.org adresinden ulaşabilirsiniz.

BÜYÜK TUTULMA YAKLAŞIYOR

8 Nisan’daki Güneş tutulması Türkiye’den izlenemeyecek ama nadir görülen astrolojik bir olaya sahne olacak. Ay’ın gölgesinin tutulma saatlerine denk düşmesiyle tutulma hattında gün ortası yoğun bir karanlık yaşanması bekleniyor. Tutulmanın kozmik güçlerle bağlantısı bilinen Aztek ve İnka uygarlıklarının yurdu Meksika’dan başlayacak olmasıysa ezoterik camiada heyecanla karşılanıyor.

Yazarın Tüm Yazıları