Rus general ve Ermeniler!

ERMENİSTAN Cumhurbaşkanı Sarkisyan "Türkiye ile aramız düzeliyor. Türkiye sınır kapısı yakında açılabilir" diyor. Bu sözlerden Türk Dışişleri ile Ermenistan arasında ciddi bir yakınlaşma olduğu anlaşılıyor. Ancak... Tek taraflı, garip bir yakınlaşma bu... Çünkü Ermeniler hep istiyor, hiç vermiyor!

Türkiye ile Ermenistan arasındaki başlıca iki sorun: "Sözde Ermeni soykırımı iddiası ve Azerbaycan topraklarının beşte birinin Ermeni işgali altında olması!"

Ermenistan Cumhurbaşkanı bu konuda kesin bir tavırla "Ermeni soykırımı iddiasından hiçbir zaman vazgeçmeyiz, Dağlık Karabağ’ı asla terk etmeyiz!" diyor.

Eee... O halde biz ne diye sınır kapısını açacağız? Bu nasıl yakınlaşmadır, bu nasıl düzelmedir? Alnımızda enayi mi yazıyor?

Üstelik Azerbaycanlı kardeşlerimizi kırıyor, üzüyor, onları Rusların kucağına itiyoruz!

* * *

Ermeni sorunu konusunda, ünlü bir Rus generalinin raporu yayınlandı. Ömrü cephelerde geçen General Bolhovitinov (1871-1928) Osmanlı İmparatorluğu ile savaş halinde olan Çarlık Rusyası’nın Kafkas Ordusu Kurmay Başkanı idi.

General Bolhovitinov, 1915 yılındaki Ermeni olaylarının en yakın tanıklarından biridir. Rus general, 11 Aralık 1915 tarihinde, Ermeni meselesiyle ilgili ayrıntılı raporunu Kafkas Cephesi Başkomutanı’na sundu.

Mehmet Perinçek’in, Çarlık arşivlerine dayanarak hazırladığı "Resmi Ermeni Raporu" Doğan Kitap tarafından basıldı.

Rapordaki tespitler şöyle özetlenebilir:

* * *

Ermeni meselesi, 19. yüzyılın sonlarına kadar söz konusu bile değildir. Ermeniler, Türkler ve Kürtler barış içinde yaşamıştır. Ermenilerin yaşam koşulları iyidir ve Türklere, Kürtlere oranla daha refah içerisinde yaşam sürmüştür.

Ermeni meselesi, 19. yüzyılın sonunda İngilizlerin kışkırtmaları sonucu ortaya çıkmıştır. İngiltere, bu şekilde Türkiye ile Rusya’nın arasını açmış, Rusya’nın Boğazlar üzerinde söz sahibi olmasını engellemiştir.

İngilizler, Ermenilere Avrupa’nın yardımıyla "Bağımsız Ermenistan" kurabilecekleri fikrini aşılamıştır. Ermenilere, karışıklık çıkarıp kan dökerek Avrupa kamuoyunu etkilemeleri öğütlenmiştir.

Ermeni liderleri, Ermeni halkını Avrupa’nın çıkarları için feda etmiştir. Ermeni çeteleri, Müslüman halka her türlü tecavüzü yapmıştır.

Birinci Dünya Savaşı sırasında işgal edilen Doğu Anadolu’da, Rus Ordusu’na yardım eden Ermeni birlikleri ırkçı duygularla Müslüman halka karşı vahşi katliamlara girişmiştir.

Bu kanlı saldırılar, Osmanlı Hükümeti’nin aldığı "Ermeni tehciri" (zorunlu göç) kararından önce başlamıştır.

Ermeniler, 1915’teki tehcir sırasında verdikleri kayıpları devamlı surette abartmaktadır. Verdikleri rakamlara asla güvenilemez!

* * *

Rus general raporunda, Osmanlı Devleti’nin Ermenilere sert davranması için geçerli birçok neden olduğunu belirterek "Çünkü Doğu Anadolu’yu işgal eden birliklerimizin dörtte üçü Osmanlı Ermenilerinden oluşmaktaydı" demektedir.

Çarlık Rusyası arşivlerinde bulunan belgeler de General Bolhovitinov’u doğruluyor.

Türklerle savaşan bir Rus generalinin kaleminden çıkan "Resmi Ermeni Raporu" Ermenilerin, nasıl Batı’nın oyununa geldiğini anlatıyor. Zavallılar hálá aynı oyun içindeler!
Yazarın Tüm Yazıları